19 jun 2018

AUTIZAM - RANI ZNACI I SIMPTOMI

Postavio/la 
Ocijenite ovaj tekst
(0 glasova)

Autizam se javlja u ranom djetinjstvu a karakterišu ga socijalno-komunikacioni deficiti i stereotipno ponašanje. Bitno je istaći da autizam NIJE BOLEST, već „stanje”.

Djeca/osobe s autizmom imaju poseban način primanja i obrade informacija (učenja)pa zahtijevaju poseban način podučavanja da bi napredovali, ali MOGU NAPREDOVATI!

Uzroci autizma još uvijek nisu potpuno razjašnjeni, i ne postoje još uvek jedinstvene medicinske i naučne pretrage koje bi mogle pomoći u postavljanju dijagnoze, već se i dalje ona najviše zasniva na procjeni ponašanja.

Čak i prije postavljanje konačne dijagnoze autizma, ukoliko se uočavaju neobična ponašanja, kašnjenje u psihomotornom razvoju, ili teškoće u socijalno-komunikacionoj oblasti, neophodno je početi sa ranom identifikacijom, intervencijom i stimulacijom, koja se sprovodi uz aktivno učešće roditelja.

Prepoznavanje autizma u ranom uzrastu nije lako, jer treba pažljivo sagledati sve aspekte djetetovog razvoja i stvoriti jedinstvenu sliku funkcionisanja djeteta.

Ono što roditelji najčešće uočavaju je da dijete ne govori, ali činjenica da dijete ne govori nije jedina važna za dijagnostiku autizmajer je to jedan vrlo nespecifičan simptom.

Kašnjenje u pojavi prvih riječi može biti jedan od znakova autizma, ali se može javiti i kod djece uobičajenog razvoja, djece sagovorno-jezičkim smetnjama, djece sa fizičkim invaliditetom, djece s intelektualnim invaliditetom i slično.

KOJI SU TO ZNACI I SIMPTOMI KOJI ZAHTIJEVAJU PROCJENU? (“RED FLAG”)

         do 6 mjeseci - izostaju veliki osmjeh kao i ostali topli, radosni izrazi

         do 9 mjeseci - nema uzajamnog dijeljenja zvukova, osmjeha i ostalih izraza lica

         do 12 mjeseci - izostaje reakcija na ime

         do 12 mjeseci - izostaje brbljanje ili ,,dječiji govor“

         do 12 mjeseci - nema uzajamnog gestikuliranja, kao što je pokazivanje, posezanje, ili mahanje

         do 16 mjeseci-nema izgovorenih riječi

        do 24 mjeseca nema-fraza od dvije ili više riječi sa značenjem koje ne uključuju imitaciju ili ponavljanje.

VAŽNO JE ZNATI: Nijedan od gore navedenih znakova i simptoma sam po sebi nije znak autizma! Neki simptomi mogu ukazivati i na druga oštećenja. Stručnjaci smatraju da ukoliko djeca ispoljavaju više simptoma treba ih uključiti u programe rane stimulacije, što prije.

Neophodno je uvijek konsultovati stručnjake, jer rana identifikacija i intervencija je proces u koji je uključen tim stručnjaka.

 

 

Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1.jun” Podgora

Pročitano 1185 puta Posljednja izmjena četvrtak, 30 mart 2017 13:56
Ulogujte se da bi komentarisaliLogin to post comments

DisabilityINFO aplikacije

Video nedjelje

Posjetioci i posjetiteljke

Ko je na mreži: 84 gostiju i nema prijavljenih članova