28 maj 2018
Ocijenite ovaj tekst
(0 glasova)

Ovogodišnji XIII Međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja održaće se od 7. do 14. maja u garaži Tržnog centra „Delta City” u saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Crne Gore „Đurđe Crnojević“ i Radio televizijom Crne Gore. Sajam će se ove godine održati pod sloganom „Oprez, čitanje može izazvati slobodno razmišljanje. Djeca čitalaca i sami postaju čitaoci“.

Zahvaljujući organizatorima Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore imaće priliku da treći put zaredom učestvuje na ovom prestižnom događaju koji je u proteklih 12 godina posjetilo više od 300.000 ljudi.

Imajući u vidu da je sajam posvećen obrazovanju promovisaćemo aktivnosti Studentske savjetodavne kancelarije, u cilju stvaranja uslova i podsticanja mladih s invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, zatim Servisa za zapošljavanje, kao i brojne druge promotivne materijale koji se odnose na oblast obrazovanja i zapošljavanja. 

Ovom aktivnošću ujedno najavljujemo početak ovogodišnje kampanje povodom upisa na fakultet. 

 

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mldih sa hendikepom Crne Gore i ove godine pokreće kampanju u cilju motivisanja mladih sa invaliditetom da nastave svoje obrazovanje nakon srednje škole.

S tim u vezi Studentska savjetodavna kancelarija pruža podršku: pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet redovno ili po principu afirmativne akcije, u oslobađanju od plaćanja školarine (na državnom, privatnom ili fakultetu koji djeluje kao samostalna jedinica), prilikom upućivanja inicijativa fakultetskoj jednici/ profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način i u vrijeme,i u formi koja studentu najbolje odgovara, kao i pomijeranje kolokvijuma/ ispita ukoliko jev student bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom roku, uređivanja smještaja u studentskom domu.

Kampanja se sastoji od medijske kampanje, kampanje na socijalnim mrežama i info štandava koje ćemo organizovati na nekoliko fakulteta u Podgorici i Nikšiću. Od 2 do 9. maja smo na XII Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja promovisali rad Studentske savjetodavne kancelarije gdje je naš štand tom prilikom posjetilo preko 2oo posjetilaca.

U cilju promovisanja kampanje u okviru projekta Trans2Work3 koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a u saradnji sa partnerima Fakultetom za vizuelne umjetnosti, univerziteta Mediteran, izradili smo liflete o Studentskoj savjetodavnoj kancelarijii i servisima podrške koje sprovodimo u okviru iste.

Podsjećamo da smo okviru prošlogodišnje medijske kampanje izradili promotivni video u produkciji Trust agencije.

 

Pripremila: Anđela Miličić

 

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) upitila je pismo predjedniku Vlade i ministru prosvjete i ministru rada i socijalnog staranja i tim prilikom navela da podržava odluku Ministarstva prosvjete da do kraja godine iz sopstvenih sredstava isplati asistente u nastavi koji su volonterski radili sa djecom s invaliditetom.

Dodatno navode da ih ohrabruje izjava ministra prosvjete da podržava izmjene zakona, koje je predložio Ombudsman, a kojima bi se:

a)     obezbijedilo da se posao asistenata ne radi volonterski, i

b)    da država svakom djetetu s invaliditetom za koje se to utvrdi potrebnim obezbijeđuje asistenta, umjesto da mu ga ”može” obezbijediti, kako je do sada bio slučaj.

Međutim, u pismu navede da ovi pozitivni pomaci još uvijek ne nude odgovore na najvažnija pitanja:

·     kako će se obezbijediti trajno i održivo rješenje angažovanja asistenata u nastavi za djecu s invaliditetom – kako će se oni finansirati?

·     da li će ministarstvo prosvjete biti odgovorno za njihov angažman i finansiranje ili ne?

·     da li će te pozicije biti sistematizovane ili ne?

·     šta će se konkretno dogoditi s asistentima kojima ugovori o radu na određeno vrijeme ističu na kraju ove godine?

Na kraju su podjetili da su su u svom prvom obraćanju predložili:

1)    da škole hitno sistematizuju radna mjesta asistenata, da bi se tako obezbijedio njihov trajni i održivi angazman, a tako su i pred izbore mogli da budu plaćeni;

2)     da se obezbijedi da se za asistente angažuju osobe koje su stručne za taj posao i imaju najviše iskustva;

3)     da se promjeni član zakona po kojem se taj odgovoran posao po pravilu obavlja volonterski.

Uprkos najavi iz Ministarstva prosvjete pred izbore da će pripremiti predloge za trajno rješenje problema i pozvati predstavnike NVO na razgovor, to se do danas nije desilo.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Saopštenje za javnost

četvrtak, 01 decembar 2016 14:57

ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI I DOSTUPNA PRAVA

Postavio/la
Ocijenite ovaj tekst
(0 glasova)

Panel posvećen mladima s invaliditetom na TEEN T@LK konferenciji

Više od 200 srednjoškolaca učestvovalo je na drugoj po redu konferenciji Teen T@lk, održanoj danas u Podgorici, koju je otvorila Sandra Štajner, generalna direktorka Telenora u Crnoj Gori. Kompanija Telenor podržala je organizaciju panela „Ka jednakim mogućnostima za mlade sa invaliditetom“, na kojem su članovi Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore govorili o izazovima sa kojima se svakodnevno susreću. 

Predstavljen je projekat, ʺICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetomʺ, koji UMHCG realizuje uz podršku Telenor fondacije. U sklopu projekta, posebna pažnja posvećena je besplatnom pravnom savjetovalištu, pokrenutom na portalu Disability.

INFO, koji sadrži smjernice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, kao što su: uputstva o tome kako ostvariti pravo glasa, subvencije iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, materijalnog obezbjeđenja porodice, prava na ličnu invalidninu i njegu i pomoć i sl. Smjernice su, za nekoliko mjeseci, preuzete preko 400  puta.

„Broj osoba s invaliditetom koje su se obratile za pravni savjet ili pomoć prevazišao je naša očekivanja i u toku 2016. godine povećao se dvostruko. Do 1. novembra, pravne savjete dobilo je 99 osoba s invaliditetom, što je, uz broj preuzetih smjernica, značajan pokazatelj uspjeha projekta“, kaže Marina Vujačić iz UMHCG.

Kako bi se omogućile još naprednije opcije, od danas su na portalu Disability.info dostupne i audio i video opcija, preko kojih će osobe s inbvaliditetom moći da komuniciraju sa pravnim timom UMHCG. To će posebno olakšati pristup besplatnom pravnom savjetovalištu osobama s oštećenim vidom.

U toku je i razvijanje aplikacija online pravnog savjetovališta za iOS i Android telefone, čime će se osobama s invaliditetom omogućiti da upute pitanja i dobiju potrebne informacije sa bilo kojeg mjesta na kojem imaju pristup internetu.

 

Izvor: Saopštenje za javnost Telenor fondacije

Položaj studenata s invaliditetom na nivou visokog obrazovanja je poslednjih godina poboljšan, prvenstveno zbog relativno dobre i afirmativne zakonske osnove. Ipak, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, povodom 17. novembra Dana studenata ukazuje da je na nivou visokog obrazovanja neophodno preduzeti mjere koje će dovesti do istinske ravnopravnosti studenata s invaliditetom.

Na nivou visokog obrazovanja prema podacima koje posjedujemo na univerzitetima i samostalnim fakultetima do nivoa doktorskih studija u studijskoj 2016/2017 uključeno je 96 studenata s invaliditetom. Evidentno je da napredak postoji i u broju uspisanih i onih koji završe studije, međutim, vrlo je važno napomenuti da je osobama s inavaliditetom u velikoj mjeri i dalje ograničen izbor i pristup fakultetu.

Analiza UMHCG iz aprila ove godine pokazala je da je 70% fakulteta koji su smješteni u Podgorici potpuno ili djelimično nepristupačno osobama s invaliditetom. zbog čega su studenti primorani da upisuju fakultete koji ne žele. [1] Na nivou Crne Gore situacija je posebno zabrinjavajuća kada su u pitanju fakulteti smješteni u primorskim opštinama: Kotor, Budva, Herceg Novi, Bar.

Postoje i  dalje i drugi problem na nivou visokog obrazovanja, jedan od njih odnosi se na nepristupačnost literature za studente š oštećenjem vida, disleksijom i drugim vrstama oštećenja. Iako Zakon o autorskim i srodnim pravima propisuje obavezu ustupanja literature za potrebe osoba s invaliditetom u praksi ovo nije pravilo već izolovan slučaj. Studenti se tako snalaze često individualno, a nerijetko dobiju literature kad su već rokovi za polaganje kolokvijuma i ispita. S tim u vezi, uprava fakulteta treba da obaveže nastavno osoblje koje angažuje da moraju obezbijediti svima literaturu u formatu koja individualno odgovara svakom studentu.

Obrazovanje za osobe s invaliditetom je šansa da postanu aktivni građani društva, da se zaposle na otvorenom tržištu rada da budu samostalni i da se bore za ravnopravnost. Zbog toga pozivamo i studente s invaliditetom da se aktivno bore za svoj položaj i prava, ali i da redovno i odgovorno ispunjavaju svoje obaveze.

Za dostojanstveno obrazovanje!

Anđela Miličić, asistentkinja na programima

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) posle prvobitnog apela za trajno i održivo rješavanje problema angažovanja asistenata u nastavi za djecu s invaliditetom, koji je pomenuta grupa NVO za ljudska prava uputila Vladi 29. septembra, juče je novo pismo na istu temu poslato predsjedniku Vlade, ministru prosvjete i ministru rada i socijalnog staranja. U pismu se ukazuje da u međuvremenu nije urađeno ništa u pravcu trajnog rješavanja problema, već je u praksi postupljeno suprotno predlozima NVO, što je dovelo i do neopravdanog razlikovanja među djecom s invaliditetom.

Naime, škole nisu propisale aktima o sistematizaciji radna mjesta asistenta u nastavi za djecu s invaliditetom i asistenti su nastavili da volontiraju do dana održavanja izbora. Uprkos najavama iz Ministarstva prosvjete da će se odmah posle izbora obezbijediti da se asistenti angažuju na osnovu ugovora, i tako prekine period u kome su roditelji bili prinuđeni da finansiraju volontiranje asistenata, škole su različito pristupile raspisivanju konkursa za angažman asistenata i tako djecu dovele u neravnopravan položaj.

Prema podacima do kojih je došla NVO ”Naše sunce” do danas je manje od 1/3 škola u Crnoj Gori uopšte raspisalo konkurs za prijem asistenata u nastavi za djecu s invaliditetom. Škole koje su raspisale konkurs to nisu učinile istog dana, pa se razlikuju i datumi od kojih je započelo plaćeno angažovanje asistenata na osnovu ugovora. One škole koje su raspisale konkurs, nisu navele prethodno iskustvo kao uslov ili prednost za zaključenje ugovora, uprkos našem apelu da se za posao asistenta u nastavi prvenstveno angažuju osobe koje su adekvatno obučene i koje su imale najviše iskustva u obavljanju tog posla.

Podsjećamo, 29.9.2016. smo apelovali:

1.   1) da Vlada odmah obezbijedi da škole aktima o sistematizaciji propišu radna mjesta asistenta u nastavi djeci sa posebnim obrazovnim potrebama,

2.    2) da se za posao asistenta u nastavi prvenstveno angažuju osobe koje su adekvatno obučene za taj posao i koje su imale najviše iskustva u obavljanju tog posla, i

3.   3) da se  Skupštini predloži izmjena člana 30a Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Asistent u nastavi), da bi se propisalo da će se asistenti u nastavi ubuduće plaćati iz državnog budžeta.

Pismo možete preuzeti ovdje. Organizacije potpisnice inicijative su pozvale i druge NVO-e da ga podrže i pomognu djeci s invaliditetom da ostvare Ustavom garantovano pravo na besplatno osnovno obrazovanje.

 

Izvor: Saopštenje za javnost

Pripremila: Miličić Anđela

Ocijenite ovaj tekst
(0 glasova)

LINK group je vodeća multinacionalna kompanija koja se više od 20 godina uspješno bavi profesionalnom edukacijom i sertifikacijom u oblasti informacionih tehnologija i savremenog poslovanja. Uspješno posluje na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Ukrajine, Republike Moldavije i Sjedinjenih Američkih Država, a putem učenja na daljinu okuplja polaznike iz preko 120 zemalja svijeta.

Ove godine LINK group pokanja stipendije u iznosu od 40.ooo eura za 20 stipendista koji će u narednih godinu dana steći praktična znanja i vještine iz oblasti programiranja, grafičkog i web dizajna, elektronskog poslovanja, preduzetništva, HR menadžmenta i drugih visokoplaćenih vještina.

Stipendije kompanije LINK group dostupne su svim osobama s invaliditetom bez obzira na mjesto prebivališta jer će, zahvaljujući razvijenoj online platformi za učenje, dobitnici stipendija moći da pristupe svim potrebnim materijalima preko interneta, u vrijeme kada im to najviše odgovara.

Stipendije se dodeljuju na teritoriji tri države u kojima postoje obrazovne ustanove kompanije LINK group: u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Rumuniji. Ukupna vrijednost internacionalnih stipendija je 40.000 evra, od kojih će u Srbiji biti poklonjeno osam, a u BiH i Rumuniji po šest školarina.

Školovanjem na nekom od programa ITAcademy i BusinessAcademy stipendisti će u narednih godinu dana besplatno moći da pohađaju predavanja nekih od najpoznatijih stručnjaka današnjice i usvoje primjenljive i tražene IT i biznis vještine, koje će im omogućiti da postanu konkurentni na tržištu rada.

Kao potvrdu stečenog znanja, budući polaznici ITAcademy i BusinessAcademy imaće priliku da dobiju međunarodno priznate sertifikate, zahvaljujući kojima će ostvariti prednost prilikom zapošljavanja u oblastima savremenog poslovanja.

Učesnici konkursa mogu da izaberu bilo koji od programa pomenutih institucija. Broj prijavljenih koji iz godine u godinu raste pokazuje da vlada veoma veliko interesovanje za savladavanje veština iz IT-ja i biznisa, što i ne čudi s obzirom na sve veću potražnju za stručnim kadrom iz ovih oblasti.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: www.link.co.me, www.kurir.rs

Grupa NVO (Naše sunce, Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju u Podgorici, Udruženje Roditelji, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Juventas, Sigurna ženska kuća i Centar za žensko i mirovno obrazovanje – ANIMA) uputile su danas pismo predsjedniku Vlade, ministru prosvjete, ministru rada i socijalnog staranja u kome su podsjetile da problemi s angažovanjem asistenata u nastavi za djecu s invaliditetom onemogućavaju tu djecu da ostvare pravo na besplatno inkluzivno obrazovanje i apelovali da Vlada:

1) odmah obezbijedi da škole aktima o sistematizaciji propišu radna mjesta asistenta u nastavi, čime bi se prevazišla ograničenja u zapošljavanju u javnim ustanovama u predizbornom periodu, odnosno ispunili uslovi da se odmah zaključe ugovori sa asistentima u nastavi;

2) da se za posao asistenta u nastavi prvenstveno angažuju one osobe koje su adekvatno obučene za taj posao i koje su imale najviše iskustva u obavljanju tog posla. Na ovaj način bi se zadržao kadar koji je obučen za taj posao i koji je stekao dragocjeno iskustvo u radu proteklih godina, u korist djece koja pate zbog zamjene asistenta

na čiju se pomoć i podršku naviknu;

3) da se Skupštini predloži izmjena člana 30a Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Asistent u nastavi), da bi se propisalo da će se asistenti u nastavi plaćati iz državnog budžeta umjesto da taj zahtijevan posao obavljaju “po pravilu, kao volonterski rad”, kako je sada propisano.

Pismo možete preuzeti ovdje. Organizacije potpisnice inicijative su pozvale i druge NVO-e da ga podrže i pomognu djeci s invaliditetom da ostvare Ustavom garantovano pravo na besplatno osnovno obrazovanje.

 

Izvor: Saopštenje za javnost

NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i NVO Roma restart su se danas, ispred i u ime studenata s invaliditetom i studenata Roma, obratile Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore inicijativom za uključivanje predstavnika studenata s invaliditetom i studenata Roma u rad ovog tijela.

Imajući u vidu značaj studentskih pitanja za studente s invaliditetom i studente Rome i prije svega položaj u kojem se nalaze u oblasti visokog obrazovanja smatramo da je njihovo uključivanje u rad Studentskog parlamenta UCG od izuzetne važnosti.

Naime, ove dvije grupe studenata se još uvijek, uprkos zakonskim propisima i boljnim povoljnostima, suočavaju sa brojnim barijerama u toku procesa obrazovanja i studentskog učešća i studentskog života generalno, poput stereotipa i predrasuda o njihovim pravima i mogućnostima, nedostatka mentorkse podrške, i drugih servisa podrške poput asistencije u nastavi, nepristupačne literature i slično. Poseban i najznačajniji problem na koji nailaze studenti s invaliditetom je nepristupačnost univerzitetskih jedinica. Pokretanje inicijativa i stavljanje u fokus ovih pitanja, kao i njihovo kontinuirano rješavanje smatramo jedino mogućim kroz učešće samih studenata s invaliditetom i studenata Roma u rad izvršnih organa SPUCG.

Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o manjinskim pravima i slobodama prepoznaju princip afirmativne akcije koji podrazumijeva uvođenje posebnih mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite prava lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u obrazovanju. U tom smislu smatramo da je veoma važno princip afirmativne akcije uvesti i u radu Studentskog parlamenta UCG i to prije izbora za predstavnike u SPUCG u oktobru ove godine.

U smislu omogućavanja nesmetane primjene principa afirmativne akcije, a u slučaju potrebnih izmjena važećih pravnih akata koji regulišu rad i djelovanje SPUCG, poput Statuta i Pravilnika o izborima pozvali smo Studentski parlament da to učini po principu pozitivnog zakonodavstva, uključujući i Ustav Crne Gore.

Princip afirmativne akcije u radu SPUCG i njegovim izvršnim organima, je opravdan sve do trenutka dok ispunjava svrhu, a to je veća uključenost i inkluzija studenata iz ove dvije populacije koji se i brojčano značajno povećava u poslednje vrijeme.

Studenti Romi i studenti s invaliditetom nemaju jednake mogućnosti i često zbog nepovoljnijeg položaja u kojem se nalaze, i predrasuda i stereotipa koje nerijetko njihovi vršnjaci i nastavno osoblje imaju u odnosu na njih, nijesu u ravnopravnoj mogućnosti, niti su dovoljno osnaženi da se kandiduju na izborima. U tom smislu, uvođenje principa afirmativne akcije i uključivanje po jednog studenta iz ove dvije populacije u radu Studentskog parlamenta UCG smatramo korisnim i za sam rad Studentskog parlamenta, ne samo studenata iz ove dvije populacije.

Imajući u vidu dosadašnju saradnju koji ostvarujemo sa Studentskim parlamentom očekujemo pozitivan odgovor na ovu inicijativu. 

 

U ime studenata s invaliditetom i studenata Roma,

 

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić

Predsjednik Roma restart, Almir Tahiri

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i ove godine pokreće kampanju povodom upisa na fakultet u cilju motivisanja mladih s invaliditetom da nastave svoje obrazovanje nakon srednje škole. 

Poseban naglasak u okviru kampanje stavljen je na servise podrške koje osobe s invaliditetom mogu dobiti od UMHCG. Kampanja se odnosi i na informisanje osoba s invaliditetom o pristupačnosti fakulteta, te drugim informacijama važnim za njihovo studiranje. 

Kampanja se sastoji od medijske kampanje, kampanje na socijalnim mrežama i info štandova koje ćemo organizovati na nekoliko fakulteta u Podgorici i Nikšiću. 10. juna smo učestvovali na Danu otvorenih vrata na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje smo imali svoj štand na kojem nas je posjetilo oko 100 studenata i srednjoškolaca.  

U nastavku je promotivni video izrađen u okviru kampanje u produkciji Trust agencije. Video je režirao Gojko Berkuljan, spiker je Ilija Pejović, a prevod na znakovni jezik je obezbijedila Bojana Gačić. 

Podsjećamo da je UMHCG u aprilu ove godine izradilo analizu pristupačnosti fakulteta i te na press konferenciji predstavilo aktivnosti koje će realizovati u okviru Programa za obrazovanje i edukaciju u toku ove godine. 

 

Pripremila: Marina Vujačić

 

Podgorica, PR pres servis – U Podgorici nijedan fakultet nije u potpunosti pristupačan osobama sa invaliditetom (OSI), zbog čega su studenti primorani da upisuju fakultete koji ne žele, a koji su im djelimično pristupačni, pokazala je analizaUdruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Članica monitoring tima iz UMHCG Jelena Mrdak, koja je ispitivala pristupačnost ustanova visokog obrazovanja u Podgorici, kazala je da su analizom obuhvatili 16 fakultetskih jedinica u Podgorici.

„Utvrdili smo da gotovo nijedna fakultetska jedinica nije potpuno pristupačna po standardima iz Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Utvrdili smo da je 12 djelimično pristupačnih jedinica u Podgorici, dok su četiri potpuno nepristupačne“, kazala je Mrdak u PR Centru.

Ona je, govoreći o Tehničkim fakultetima, rekla da postoji rampa, ali da ograda koja se nalazi na desnoj strani nije dobro postavljena, jer već sa te strane postoji zid. „Korisnik kolica ne može sam ući i zgradu tehničkih fakulteta  jer se vrata teško otvaraju“.

„Lift u zgradi Tehničkih fakulteta nije u potpusti prilagođen OSI, uzak je i ide samo do određenih spratova. A toalet za OSI, nije bio adekvatnog naziva i zaključan je, a ne postoji nijedan putokaz to tog toalet“, navela je Mrdak.

Rampa na Pravnom fakultetu, kako je istakla, ispunjava uslove pristupačnosti, ali ne postoji toalet.

„Glavni ulaz na Ekonomskom fakultetu nije pristupačan. Postoji na sporednom ulazu rampa koja je klizava, i nemoguće je samostalno doći do unutrašnjosti. Ne postoji lift, u amfiteatru nije moguće doći ni do prve katedre“, objasnila je Mrdak.

Ona je kazala da je jedan od zaključaka analize da je pristupačnost jedan od glavnih faktora za upis na fakultet.

„Studenti biraju fakultete koji su njima pristupačni a ne one koji žele. Primorani su da upisuju fakultete koji im obezbjeđuju uslove za lakše učenje, a ne ono što žele“, navela je Mrdak.

Ona je najavila da će analiza biti proslijeđena svim fakultetima i ministarstvim prosvjete i turizma i održivog razvoja i turizma

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić podsjetila je da ta organizacija već nekoliko godina sprovodi intenzivnu kampanju neposredno prije upisnih rokova na fakultetima, i da nakon tih aktivnosti imaju povećan broj onih koji kasnije upišu fakultet. „Tako smo na primjer prošle godine, za upis 2015/2016. Imali 16 brucoša sa invaliditetom, godinu prije toga smo ih imali 12, a prije tri godine smo ih imali osam. Za dvije godine se udvostručio broj brucoša na crnogorskim univerzitetima, uključujući samostalne fakultete“, istakla je Vujačić.

UMHCG, kako je najavila, planira aktivnosti koje se tiču obilaska srednjih škola.

„U prethodnom periodu nam se dešavalo da upravo na taj način dođemo do mladih sa invaliditetom koji su često nesigurni da li će upisati neki fakultet ili ne, ali kada čuju kakvu podršku mi kao Udruženje možemo da im pružimo, jedan broj njih se odlučivao da nastavi svoje školovanje“, pojasnila je Vujačić.

Ona smatra da fakulteti i univerziteti treba da obavežu one koje angažuju kao nastavno osoblje da moraju obezbijediti svima ono što je zakonom definisano i što je obaveza i da svi studenti imaju jednaka prava.

„U praksi imamo jako veliki broj studenata koji imaju oštećeneje vida i da bi došli do onog formata koji njima odgovara izgube mjesec ipo i nerijetko imamo situaciju da ne izlaze u prvim ispitnim rokovima“, kazala je Vujačić.

Ona je rekla da se dešavalo da mladi sa invaliditetom odustanu od fakulteta, jer ga ne mogu upisati zbog arhitektonske nepristupačnosti, ili upisuju fakultete koje ne žele, jer su djelimično pristupačni.

„Imamo situaciju da ne tako mali broj studenata od ukupnog broja koji je u našoj bazi, a to je trenutno 95, studira Pravni fakulet ili Fakultet političkih nauka zbog toga što su ova dva fakulteta djelično pristupačna, iako ne ispunjavaju sve elemente pristupačnosti“, rekla je Vujačić

Na ovom linku možete preuzeti prezentaciju: PREZENTACIJA

 

petak, 08 april 2016 11:07

Živjeti punim plućima

Postavio/la
Ocijenite ovaj tekst
(0 glasova)

Milica trenira plivanje, a skoro je započela akciju koja ima za cilj da obrazovanje bude dostupno svima, bez obzira na invaliditet.

Milica Knežević je studentkinja iz Zrenjanina. Pomoću invalidskih kolica se kreće od 2009. godine kada je doživjela saobraćajnu nezgodu, dok je bila u srednjoj školi. Zbog arhitektonskih barijera, Milica je morala da nastavi vanredno školovanje. Tada su njeni problemi tek počeli.

„Kada sam odlučila da upišem fakultet, bilo je prilično razočaravajuće što i mnogi fakulteti, da ne kažem većina njih, uopšte nisu pristupačni”, priča Milica za iSerbiu. „Čak je bilo i pokušaja da me nagovore da odustanem od studiranja zbog te nepristupačnosti”.

 Ipak, njena želja za znanjem je pobijedila sve barijere. Nedavno je uputila apel i pokrenula akciju “Obrazovanje je za sve” i obezbijedila lift za osobe s invaliditetom za svoj fakultet.

„Fakultet koji sam upisala je tako potpuno nepristupačan od ulaznih vrata preko pragova u amfiteataru i klupa u koje ne mogu sjesti (i koji je jedini u prizemlju), bez toaleta za studente u prizemlju i svih učionica i laboratorija na spratovima bez lifta”, objasnila je ova djevojka.

Profesori joj "pomažu" tako što predavanja premjeste u prostorije koje su joj pristupačne, ali kada to ne mogu ili ne žele da urade, Milica mora da se snađe sama.

„Na vježbe idem individualno ili učim sama, a kada treba da se popnem na sprat dečko ili kolege me dižu uz stepenice. Ne želim ni da pomislim šta bi bilo da se neko od njih oklizne ili zapne. Tako da u svakom pogledu zavisim od drugih, iako imam pravo na obrazovanje kao i bilo koji student”, objašnjava.

Ova hrabra devojka poznata je javnosti od ranije. Naime, ona godinama vodi blog “Izaberi da živiš” namijenjen osobama s invaliditetom. Na blogu informiše, motiviše i svojim primerom pokazuje da invaliditet ne treba da bude prepreka.

„Cilj mi je da preko bloga, na drugačiji način, ukažem na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susrijeću, ali da i sa druge strane, prvenstveno kroz lični primjer, pokažem da invaliditet nije prepreka i da se život može (zaista) živeti punim plućima”.

 

Pripremila: Hajdana Simović

Izvor: iSerbia, DisabilityInfo

Strana 1 od 5

DisabilityINFO aplikacije

Video nedjelje

Posjetioci i posjetiteljke

Ko je na mreži: 68 gostiju i nema prijavljenih članova