19 jun 2018

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uputilo je Ministarstvu prosvjete prijedloge i sugestije za izmjenu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarvanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza. Sugestije za izmjene i dopune Pravilnika nastale su kao dogovor na sastanku koji je održan 19. marta 2018 između UMHCG i predstavnika Ministarstva, s ciljem obezbjeđivanja boljih uslova za smještaj studenata s invaliditetom u domu kao i ostvarivanja prava na studentski kredit i stipendiju.

Izmjenama i dopunama Pravilnika studentima s invaliditetom bilo bi omogućeno da konkurišu za smještaj u domu, na način kojim će se omogućiti primjena principa afirmativne akcije u proceduri dodjele smještaja. Predloženo je ostvarivanje prava na smještaj u domu bez obzira na broj ostvarenih bodova, jer osobe s invaliditetom nailaze na veliki broj barijera tokom visokog obrazovanja koje ih, između ostalog, ograničavaju u ostvarivanju prava na pristupačan smještaj „prilagođen“ njihovom životnom standardu. Takođe, predlogom izmjena i dopuna Pravilnika je definisano da studenti s invaliditetom mogu ostvariti pravo na studentski kredit i stipendiju, po principu afirmativne akcije, što bi se pozitivno odrazilo na poboljšanje njihovog materijalnog stanja, kao i na omogućavanje finansiranja servisa podrške koji su im neophodni, a nisu pruženi od strane sistema.

Osim toga, predlogom Pravilnika definisano je da studenti s invaliditetom ostvaruju studentski kredit u uvećanom iznosu, s obzirom na to da osobe s invaliditetom imaju dodatne troškove kada je u pitanju svakodnevni život.

Kada je riječ o javnom prevozu osoba s invaliditetom, smatramo da treba priznati pravo na participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju s obzirom na to da ne postoji dostupan javni prevoz za studente s invaliditetom i da su studenti s invaliditetom često onemogućeni da se slobodno kreću zbog arhitektonskih i drugih barijera u fizičkom okruženju, što je bio, takođe, jedan od upućenih predloga.

U cilju uspostavljanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u studiranju, sticanju znanja i kompetencija, nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima, predloženo je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarsva prosvjete Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, čiji smo prvi nacrt, takođe, dostavili Ministarstvu. Potpisivanje Memoranduma o saradnji ima za cilj podsticanje inkluzije mladih s invaliditetom u oblasti obrazovanja, naročito u oblasti visokog obrazovanja i stvaranja uslova za prelazak na otvoreno tržište rada radi poboljšanja poštovanja i uživanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

 

Anđela Miličić, Koordinatorka programa za obrazovanje i edukaciju

Nepristupačan javni prevoz, nepostojanje servisa podrške (najprije: gestovni tumač,  asistencija u nastavi), nepostojanje literature u različitim dostupniim formatima u zavisnosti od potreba studenata, izvođenje nastave na ustaljen način koji onemogućava pojedine kategorije studenata s invaliditetom da je prate, kao i nemogućnost redovnog pohađanja studentskoh obaveza uzrokovanih prethodno navedenim dovodi nerijetko do izopštavanja i do izolacije studenata s invaliditetom.  

Zbog svega navedenog studenti s invaliditetom moraju uložiti mnogo više truda, vremena i resursa u odnosu na studente bez invaliditeta.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, povodom 4. aprila Dana studenata najavljuje  mobilnu aplikacije „Učimo zajedno“ čiji je cilj da olakša neke segmente procesa studiranja. Aplikaciju je dizajnirana u cilju povećanja stepena opšte i međusobne informisanosti mladih s invaliditetom iz oblasti visokog obrazovanja. Svrha aplikacije je promocija podrške koju UMHCG pruža studentima s invaliditetom, ali i mogućnost razmjene informacija važnih za obrazovanje među samim studentima. Takođe, aplikacija je izrađena u cilju obezbjeđivanja literature u pristupačnim formatima, kao i bolje koordinacije usluge dostupnog prevoza.

Pored toga ima i mogućnost podnošenja prijava od strane studenata s invaliditetom na nepravilnosti s kojima se suočavaju u procesu izvođenja nastave, polaganja ispita i drugih nastavnih i vannastavnih aktivnosti na fakultetima.

Aplikacija "Učimo zajedno" će poslužiti za razmjenu literature koja se prilagođava studentima na način što bi koristile mlađe generacije studenata s oštećenjem vida ili drugim kategorijama studenata kojima je potrebna dostupna literature, a koji upišu isti studijski program. 

Studenti će moći putem aplikacije da nas obavještavaju o potrebi dostupnog prevoz, jer Udruženje posjeduje dva pristupačna kombi vozila i može omogućiti besplatan prevoz za studente s invaliditetom u Podgorici u vrijeme koje im odgovara.

Kako studenti s invaliditetom nijesu osnaženi i motivisani dovoljno, ovom aplikacijom želimo da ih povežemo i pomognemo da se udruže, da češće komuniciraju i da jedni drugima budu podrška. Smatramo da jedna ovakva aplikacija može riješiti neke od ovih problema.

Aplikacija je dio projekta "Učimo zajedno" podržanog posredstvom Konkursa za društveno odgovorne projekte "Za svako dobro",  čiji je donator crnogorski Telekom.

Aplikaciju će Udruženje izraditi u saradnji s BILD studiom.

 

Koordinatorka Programa za obrazovanje Anđela Miličić

Povodom Međunarodnog dana studenata koji se obilježava 17. novembra, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) ukazuje na nepovoljan položaj studenata s invaliditetom u Crnoj Gori. Institucije sistema, osim zakonodavnog okvira u oblasti visokog obrazovanja, ne preduzimaju nijednu mjeru, program ili servis podrške koji bi studentima s invaliditetom omogućio ravnopravno učešće u procesu visokog obrazovanja. Država, takođe, u Strategiji za integraciju osoba sa invaliditetom u oblasti visokog obrazovanja definiše mjere koje, inače, u praksi sprovodi UMHCG, ali bez finansijske podrške Ministarstva prosvjete ili obrazovnih insdtitucija. U poslednjih godinu dana nijedan zahtjev, molba i inicijativa koja bi po ocjeni Ministarstva prosvjete predstavljala "kršenje zakona" se ne uvažava. Tako već dviije godine za redom studenti s invaliditetom ostaju bez smještaja u studentskom domu, i prava na kredit, odnosno stipendiju. 

 

Bilo da su se dešavali tehnički propusti izazvani novim sistemom podnođenja zahtjeva posredstvom portala E-uprave, bilo da studenti nijesu imali zadovoljavajući prosjek Ministarstvo prosvjete nijednom nije odgovorilo pozitivno. Osim toga, iako se konstantno s pohvalama govori o reformama ova institucija nikada nije razmislila da snizi kriterijume za ostvarivanje prava na kredit, stipendiju i studentski dom, za studente s invaliditetom primjenom principa afirmativne akcije i izjednačavanjem mogućnosti. 

 

Nakon prošle godine, nažalost, i ove godine ista praksa se nastavlja. Tako dvoje korisnika usluga UMHCG nije ostvarilo pravo na smještaj u studentskom domu u Nikšiću. 

 

Država ničim ne sprečava napuštanje procesa visokog obrazovanja, naprotiv, ona ga podstiče kada su u pitanju studenti s invaliditetom. Uz to, država ne preduzima mjere kako bi studenti s invaliditetom imali nesmetan pristup školama/fakultetima, nastavnim programima, planovima i literaturi, i ne pruža podršku potrebnu OSI u cilju obezbjeđivanja, ravnopravnosti i potpune inkluzije, što ima za posljedicu diskriminaciju i isključenost OSI.

 

Ovakav zabrinjavajući trend nedostatka podrške institucija sistema, i nesprovođenje politika dovodi do potpune demotivacije studenata s invaliditetom, i dodatne segregacije u društvu.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mldih sa hendikepom Crne Gore i ove godine pokreće kampanju u cilju motivisanja mladih sa invaliditetom da nastave svoje obrazovanje nakon srednje škole.

S tim u vezi Studentska savjetodavna kancelarija pruža podršku: pri odabiru željenog fakulteta i prilikom upisa na fakultet redovno ili po principu afirmativne akcije, u oslobađanju od plaćanja školarine (na državnom, privatnom ili fakultetu koji djeluje kao samostalna jedinica), prilikom upućivanja inicijativa fakultetskoj jednici/ profesoru da omogući polaganje predispitnih i ispitnih obaveza na način i u vrijeme,i u formi koja studentu najbolje odgovara, kao i pomijeranje kolokvijuma/ ispita ukoliko jev student bio spriječen da izađe u prvobitno zakazanom roku, uređivanja smještaja u studentskom domu.

Kampanja se sastoji od medijske kampanje, kampanje na socijalnim mrežama i info štandava koje ćemo organizovati na nekoliko fakulteta u Podgorici i Nikšiću. Od 2 do 9. maja smo na XII Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja promovisali rad Studentske savjetodavne kancelarije gdje je naš štand tom prilikom posjetilo preko 2oo posjetilaca.

U cilju promovisanja kampanje u okviru projekta Trans2Work3 koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a u saradnji sa partnerima Fakultetom za vizuelne umjetnosti, univerziteta Mediteran, izradili smo liflete o Studentskoj savjetodavnoj kancelarijii i servisima podrške koje sprovodimo u okviru iste.

Podsjećamo da smo okviru prošlogodišnje medijske kampanje izradili promotivni video u produkciji Trust agencije.

 

Pripremila: Anđela Miličić

 

Položaj studenata s invaliditetom na nivou visokog obrazovanja je poslednjih godina poboljšan, prvenstveno zbog relativno dobre i afirmativne zakonske osnove. Ipak, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, povodom 17. novembra Dana studenata ukazuje da je na nivou visokog obrazovanja neophodno preduzeti mjere koje će dovesti do istinske ravnopravnosti studenata s invaliditetom.

Na nivou visokog obrazovanja prema podacima koje posjedujemo na univerzitetima i samostalnim fakultetima do nivoa doktorskih studija u studijskoj 2016/2017 uključeno je 96 studenata s invaliditetom. Evidentno je da napredak postoji i u broju uspisanih i onih koji završe studije, međutim, vrlo je važno napomenuti da je osobama s inavaliditetom u velikoj mjeri i dalje ograničen izbor i pristup fakultetu.

Analiza UMHCG iz aprila ove godine pokazala je da je 70% fakulteta koji su smješteni u Podgorici potpuno ili djelimično nepristupačno osobama s invaliditetom. zbog čega su studenti primorani da upisuju fakultete koji ne žele. [1] Na nivou Crne Gore situacija je posebno zabrinjavajuća kada su u pitanju fakulteti smješteni u primorskim opštinama: Kotor, Budva, Herceg Novi, Bar.

Postoje i  dalje i drugi problem na nivou visokog obrazovanja, jedan od njih odnosi se na nepristupačnost literature za studente š oštećenjem vida, disleksijom i drugim vrstama oštećenja. Iako Zakon o autorskim i srodnim pravima propisuje obavezu ustupanja literature za potrebe osoba s invaliditetom u praksi ovo nije pravilo već izolovan slučaj. Studenti se tako snalaze često individualno, a nerijetko dobiju literature kad su već rokovi za polaganje kolokvijuma i ispita. S tim u vezi, uprava fakulteta treba da obaveže nastavno osoblje koje angažuje da moraju obezbijediti svima literaturu u formatu koja individualno odgovara svakom studentu.

Obrazovanje za osobe s invaliditetom je šansa da postanu aktivni građani društva, da se zaposle na otvorenom tržištu rada da budu samostalni i da se bore za ravnopravnost. Zbog toga pozivamo i studente s invaliditetom da se aktivno bore za svoj položaj i prava, ali i da redovno i odgovorno ispunjavaju svoje obaveze.

Za dostojanstveno obrazovanje!

Anđela Miličić, asistentkinja na programima

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i NVO Roma restart su se danas, ispred i u ime studenata s invaliditetom i studenata Roma, obratile Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore inicijativom za uključivanje predstavnika studenata s invaliditetom i studenata Roma u rad ovog tijela.

Imajući u vidu značaj studentskih pitanja za studente s invaliditetom i studente Rome i prije svega položaj u kojem se nalaze u oblasti visokog obrazovanja smatramo da je njihovo uključivanje u rad Studentskog parlamenta UCG od izuzetne važnosti.

Naime, ove dvije grupe studenata se još uvijek, uprkos zakonskim propisima i boljnim povoljnostima, suočavaju sa brojnim barijerama u toku procesa obrazovanja i studentskog učešća i studentskog života generalno, poput stereotipa i predrasuda o njihovim pravima i mogućnostima, nedostatka mentorkse podrške, i drugih servisa podrške poput asistencije u nastavi, nepristupačne literature i slično. Poseban i najznačajniji problem na koji nailaze studenti s invaliditetom je nepristupačnost univerzitetskih jedinica. Pokretanje inicijativa i stavljanje u fokus ovih pitanja, kao i njihovo kontinuirano rješavanje smatramo jedino mogućim kroz učešće samih studenata s invaliditetom i studenata Roma u rad izvršnih organa SPUCG.

Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o manjinskim pravima i slobodama prepoznaju princip afirmativne akcije koji podrazumijeva uvođenje posebnih mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite prava lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u obrazovanju. U tom smislu smatramo da je veoma važno princip afirmativne akcije uvesti i u radu Studentskog parlamenta UCG i to prije izbora za predstavnike u SPUCG u oktobru ove godine.

U smislu omogućavanja nesmetane primjene principa afirmativne akcije, a u slučaju potrebnih izmjena važećih pravnih akata koji regulišu rad i djelovanje SPUCG, poput Statuta i Pravilnika o izborima pozvali smo Studentski parlament da to učini po principu pozitivnog zakonodavstva, uključujući i Ustav Crne Gore.

Princip afirmativne akcije u radu SPUCG i njegovim izvršnim organima, je opravdan sve do trenutka dok ispunjava svrhu, a to je veća uključenost i inkluzija studenata iz ove dvije populacije koji se i brojčano značajno povećava u poslednje vrijeme.

Studenti Romi i studenti s invaliditetom nemaju jednake mogućnosti i često zbog nepovoljnijeg položaja u kojem se nalaze, i predrasuda i stereotipa koje nerijetko njihovi vršnjaci i nastavno osoblje imaju u odnosu na njih, nijesu u ravnopravnoj mogućnosti, niti su dovoljno osnaženi da se kandiduju na izborima. U tom smislu, uvođenje principa afirmativne akcije i uključivanje po jednog studenta iz ove dvije populacije u radu Studentskog parlamenta UCG smatramo korisnim i za sam rad Studentskog parlamenta, ne samo studenata iz ove dvije populacije.

Imajući u vidu dosadašnju saradnju koji ostvarujemo sa Studentskim parlamentom očekujemo pozitivan odgovor na ovu inicijativu. 

 

U ime studenata s invaliditetom i studenata Roma,

 

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić

Predsjednik Roma restart, Almir Tahiri

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i ove godine pokreće kampanju povodom upisa na fakultet u cilju motivisanja mladih s invaliditetom da nastave svoje obrazovanje nakon srednje škole. 

Poseban naglasak u okviru kampanje stavljen je na servise podrške koje osobe s invaliditetom mogu dobiti od UMHCG. Kampanja se odnosi i na informisanje osoba s invaliditetom o pristupačnosti fakulteta, te drugim informacijama važnim za njihovo studiranje. 

Kampanja se sastoji od medijske kampanje, kampanje na socijalnim mrežama i info štandova koje ćemo organizovati na nekoliko fakulteta u Podgorici i Nikšiću. 10. juna smo učestvovali na Danu otvorenih vrata na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje smo imali svoj štand na kojem nas je posjetilo oko 100 studenata i srednjoškolaca.  

U nastavku je promotivni video izrađen u okviru kampanje u produkciji Trust agencije. Video je režirao Gojko Berkuljan, spiker je Ilija Pejović, a prevod na znakovni jezik je obezbijedila Bojana Gačić. 

Podsjećamo da je UMHCG u aprilu ove godine izradilo analizu pristupačnosti fakulteta i te na press konferenciji predstavilo aktivnosti koje će realizovati u okviru Programa za obrazovanje i edukaciju u toku ove godine. 

 

Pripremila: Marina Vujačić

 

Podgorica, PR pres servis – U Podgorici nijedan fakultet nije u potpunosti pristupačan osobama sa invaliditetom (OSI), zbog čega su studenti primorani da upisuju fakultete koji ne žele, a koji su im djelimično pristupačni, pokazala je analizaUdruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Članica monitoring tima iz UMHCG Jelena Mrdak, koja je ispitivala pristupačnost ustanova visokog obrazovanja u Podgorici, kazala je da su analizom obuhvatili 16 fakultetskih jedinica u Podgorici.

„Utvrdili smo da gotovo nijedna fakultetska jedinica nije potpuno pristupačna po standardima iz Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Utvrdili smo da je 12 djelimično pristupačnih jedinica u Podgorici, dok su četiri potpuno nepristupačne“, kazala je Mrdak u PR Centru.

Ona je, govoreći o Tehničkim fakultetima, rekla da postoji rampa, ali da ograda koja se nalazi na desnoj strani nije dobro postavljena, jer već sa te strane postoji zid. „Korisnik kolica ne može sam ući i zgradu tehničkih fakulteta  jer se vrata teško otvaraju“.

„Lift u zgradi Tehničkih fakulteta nije u potpusti prilagođen OSI, uzak je i ide samo do određenih spratova. A toalet za OSI, nije bio adekvatnog naziva i zaključan je, a ne postoji nijedan putokaz to tog toalet“, navela je Mrdak.

Rampa na Pravnom fakultetu, kako je istakla, ispunjava uslove pristupačnosti, ali ne postoji toalet.

„Glavni ulaz na Ekonomskom fakultetu nije pristupačan. Postoji na sporednom ulazu rampa koja je klizava, i nemoguće je samostalno doći do unutrašnjosti. Ne postoji lift, u amfiteatru nije moguće doći ni do prve katedre“, objasnila je Mrdak.

Ona je kazala da je jedan od zaključaka analize da je pristupačnost jedan od glavnih faktora za upis na fakultet.

„Studenti biraju fakultete koji su njima pristupačni a ne one koji žele. Primorani su da upisuju fakultete koji im obezbjeđuju uslove za lakše učenje, a ne ono što žele“, navela je Mrdak.

Ona je najavila da će analiza biti proslijeđena svim fakultetima i ministarstvim prosvjete i turizma i održivog razvoja i turizma

Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić podsjetila je da ta organizacija već nekoliko godina sprovodi intenzivnu kampanju neposredno prije upisnih rokova na fakultetima, i da nakon tih aktivnosti imaju povećan broj onih koji kasnije upišu fakultet. „Tako smo na primjer prošle godine, za upis 2015/2016. Imali 16 brucoša sa invaliditetom, godinu prije toga smo ih imali 12, a prije tri godine smo ih imali osam. Za dvije godine se udvostručio broj brucoša na crnogorskim univerzitetima, uključujući samostalne fakultete“, istakla je Vujačić.

UMHCG, kako je najavila, planira aktivnosti koje se tiču obilaska srednjih škola.

„U prethodnom periodu nam se dešavalo da upravo na taj način dođemo do mladih sa invaliditetom koji su često nesigurni da li će upisati neki fakultet ili ne, ali kada čuju kakvu podršku mi kao Udruženje možemo da im pružimo, jedan broj njih se odlučivao da nastavi svoje školovanje“, pojasnila je Vujačić.

Ona smatra da fakulteti i univerziteti treba da obavežu one koje angažuju kao nastavno osoblje da moraju obezbijediti svima ono što je zakonom definisano i što je obaveza i da svi studenti imaju jednaka prava.

„U praksi imamo jako veliki broj studenata koji imaju oštećeneje vida i da bi došli do onog formata koji njima odgovara izgube mjesec ipo i nerijetko imamo situaciju da ne izlaze u prvim ispitnim rokovima“, kazala je Vujačić.

Ona je rekla da se dešavalo da mladi sa invaliditetom odustanu od fakulteta, jer ga ne mogu upisati zbog arhitektonske nepristupačnosti, ili upisuju fakultete koje ne žele, jer su djelimično pristupačni.

„Imamo situaciju da ne tako mali broj studenata od ukupnog broja koji je u našoj bazi, a to je trenutno 95, studira Pravni fakulet ili Fakultet političkih nauka zbog toga što su ova dva fakulteta djelično pristupačna, iako ne ispunjavaju sve elemente pristupačnosti“, rekla je Vujačić

Na ovom linku možete preuzeti prezentaciju: PREZENTACIJA

 

1. Šta možete da izdvojite kao najveći uspjeh za 2015. godinu kada su u pitanju osobe sa invaliditetom ?

Opet je u pitanju usvajanje zakona, ovaj put Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u junu 2015. godine. Ovo je neizostavno važan, možda i najvažniji zakon kada su u pitanju osobe s invaliditetom upravo zbog toga što je diskriminacija prema osobama s invaliditetom svakodnevno zastupljena, bile one same svjesne nje ili ne. Skoro da ne postoji društvena grupacija koja i u sopstvenoj kući može biti svakodnevno diskriminisana kao osobe s invaliditetom. Inače, 2015. godine je usvojen novi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditeto, iako se prvobitno krenulo u izmjene i dopune prvobitnog iz 2011. godine.

Pored navedenog, mi u UMHCG ćemo godinu pamtiti i po porastu broja studenata s invaliditetom, ali i brojnim drugim aktivnostima koje smo samostalno ili u saradnji s parnerima realizovali, posebno u novembru, koji smo proglasili "Mjesecom podizanja svijesti o invaliditetu".

 

2. Nedavno ste pokrenuli online pravno savjetovalište. Sa kojim pitanjima Vam se najčešće obraćaju?

Ukupno su nam se u toku godine, po prvi put, obratile 44 osobe s invaliditetom ili njihove porodice zbog ostvarivanja ili zaštite ljudskih prava. Onlajn pravno savjetovalište smo upravo pokrenuli zbog toga da brojnim ljudima koji nam se najčešće javljaju putem fejsbuk stranice omogućimo direktnu komunikaciju s našim pravnim timom jer u toku radnog vremena smo često ograničeni zbog drugih obaveza da se posvetimo direktnoj komunikaciji s korisnicima usluga iako je to jako važno u ovom poslu.

Međutim, mi svakodnevno radimo na iniciranju usvajanja pravne regulative, praćenju poštovanja ili nerijetko, kada smo god u prilici pratimo sam proces izrade propisa i učestvujemo u njihovom definisanju, odnosno regulisanju prava osoba s invaliditetom, uključujući i proces usvajanja u Skupštini.

Taj i takav rad je često "nevidljiv", ali on zahtijeva ogromno vrijeme, posvećenost, znanje i senzibilitet, dok sve ovo nerijetko izostaje na drugoj strani, kod pojedinih donosilaca odluka.

Najveći broj pitanja odnosio se na ostvarivanje prava iz oblasti socijalne politike, tzv. socijalno-zaštitnih prava, lićne invalidnine, njege i pomoći drugog lica, ostvarivanja prava na mjesečnu naknadu po osnovu djeteta koje je korisnik lične invalidnine i drugih, gdje osobe s invaliditetom i njihove porodice nerijetko bivaju pogrešno informisane, upućene na pogrešne institucije, odbijene bez pisanog obrazloženja, rješenja i sl.

Određeni broj ljudi nam se javio zbog problema koje su imali oko ostvarivanja prava na povlasticu na putovanje od mjesta stanovanja do mjesta rada i nazad, na teritoriji iste opštine. Zbog ovog problema smo se obratili Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kao i medijima, i tom prilikom dobili odgovor da se Zakon o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom pogrešno primjenjivao i da se ovo pravo priznavalo svim zaposlenim s invaliditetom, bez obzira što je Zakon ovo pravo propisao samo onima čije se mjesto stanovanja i mjesto rada nalaze u različitim opštinama. Dvije osobe su nam se javile zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. Zbog ovih obraćanja smo, takođe, pokrenuli određene inicijative.

Jako smo zadovoljni projektom i rezultatima jer je ovaj projekat jedan od najmanjih projekata po iznosu sredstava koji smo sproveli u toku 2015. a sa jako zapaženim rezultatima. Prije svega doprinio je većem povjerenju građana u UMHCG i ono što mi radimo.

 

3. U 2014. godini, 86 osoba sa invaliditetom vodilo se kao zaposleno, od čega je 60 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme. Kakva je situacija za prethodnu godinu?

Povećao se značajno broj zaposlenih osoba s invaliditetom u odnosu na prethodni period, međutim, brojni problemi u ovoj oblasti još uvijek nijesu riješeni. Pored problema u drugim oblastima koji se odražavaju i na zapošljavanje osoba s invaliditetom i na kvalitet i strukturu ponude ni sam Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom se ne sprovodi u potpunosti, niti na zadovoljavajući naćin.

Ovo je utvrdila i Državna revizorska institucija koja je u svom Izvještaju o reviziji uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“ konstatovala da državni organi nijesu bili dovoljno efikasni u sprovođenju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i Akcionog plana Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom za 2014. - 2015. godinu. Osim navedenog ni nakon sedam godina država ne rješava problem nenamjenskog utroška sredstava iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom jer joj postojeće stanje savršeno odgovora, a Ministarvo rada i socijalnog staranja je tek pristupilo izradi Pravilnika o uslovima i metodologiji za finansiranje posebnih organizacija za zapošljavanje, upravo nakon što je DRi objavila izvještaj, dok je Pravilnik za finansiranje grant šema opet ušao u proceduru izmjena iako je prvobitno usvojen tek prošle godine u julu, šest godina nakon usvajanja zakona.

Pojedine norme zakona do sada nijesu ni realizovane, kao što su neka od mjera profesionalne rehabilitacije i aktivne politike zapošljavanja, pa tako među njima ni arhitektonsko prilagođavanje radnih mjesta iako je ova mjera propisana zakonom i u nekim situacijama predstavlja osnovni preduslov za zapošljavanje.

Pored navedenog različitite institucije se moraju bolje povezati, raditi u kontinuitetu i sistemski na polju stvaranja uslova za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

4. Koliki je broj studenata sa invaliditetom u Crnoj Gori i kakav je njihov trenutni položaj?

Po podacima UMHCG trenutno ima 95 studenata na fakultetima u Crnoj Gori. Međutim, kvalitativni rezultati su jako spori i skoro da nema pomaka. Fakulteti su i dalje arhitektonski neprilagođeni, nema servisa podrške: asistencije u nastavi, gestovnih tumača, dsostupnog prevoza, ni dalje se ne prilagođava literatura studentima s oštećenjem vida. Neki profesori samostalno izlaze u susret i imaju razumijevanja, međutim, ništa od prethodno navedenog nije sistemski regulisano, niti se od strane institucija obezbjeđuje u praksi.

Prilikom statutarnih promjena na Univerzitetu Crne Gore, Ministarstvo prosvjete je izdalo licencu za obavljanje djelatnosti i rad iako univerzitetske jedinice koje su pretrpljele izmjene ne ispunjavaju uslov koji se odnosi na pristupačnost za osobe s invaliditetom.

Jedino je pozitivno što je usvojen novi Zakon o visokom obrazovanju i što je Univerzitet Crne Gore svojim Statutom obavezao univerzitetske jedinice da studentima s invaliditetom prilagođavaju način i vrijeme polaganja ispitnih i predispitnih obaveza. Međutim, u ovoj oblasti i dalje imamo više kompezatornih prava, nego zagarantovane jednakosti.

 

5. Nedavno ste pozvali Vladu i poslanike da amandmanski djeluju i opredijele značajno veći iznos za mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI.  Šta je učinjeno po tom planu?

Na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje smo dobili informaciju da će to biti i učinjeno. Za sada znamo da je SNP podnio amandman da to bude 8,8 miliona koliki se i priliv okvirno predviđa, dok su neki poslanici DPS najavili amandman na 4 miliona. Svakako očekujemo ishod glasanja u plenumu.

Međutim, i ovo je trenutno rješenje do izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i rješenja statusa Fonda.

 

6. Koji su prioriteti Vaše organizacije za narednu godinu ?

Mi u januaru pristupamo izradi Plana rada za 2016. godinu nakon što uradimo evaluaciju ovogodišnjeg, tada ćemo odrediti i prioritete. Ono što za sada znamo sigurno jeste da ćemo raditi i dalje na promociji i praćenju Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, pravnom savjetovalištu. Objavićemo dva Vodiča o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom, jedan opšti i drugu pojednostavljenu verziju za osobe s intelektualnim invaliditetom, zatim Publikaciju o pravu na pristup pravdi za osobe s invaliditetom. Pored aktivnosti iz Pravnog programa sprovodićemo redovne aktivnosti na polju obrazovanja i zapošljavanja: edukacije, razne vidove podrške kroz Studentsku savjetodavnu kancelariju, zatim aktivnosti u oblasti samostalnog života osoba s invaliditetom...

 

Autorka: Bojana Mučalica, Agencija Mina

Izvor: Agencija Min@

Upravni Odbor Univerziteta Crne Gore (UO UCG) je na sjednici održanoj u utorak, 29. septembra donio Odluku o oslobađanju studenata s invaliditetom od plaćanja školarine za studijsku 2015/2016. godinu, čime je verifikovao pravo studenata s invaliditetom zagarantovano novim Zakonom o visokom obrazovanju.

Studenti s invaliditetom su oslobođeni od školarine i na fakultetima privatnih univerziteta, kao i na samostalnim fakultetskim jedinicama, odnosno na Fakultetu za menadžment Herceg Novi, Fakultetu za biznis i turizam Budva, Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar, kao i Fakultetu za državne i evropske studije.

Naime, oslobađanje studenata s invaliditetom od plaćanja školarine predstavlja kompezaciju za neravnopravan položaj osoba s invaliditetom u obrazovanju, i na drugoj strani oslobađanje od školarine predstavlja jak podsticaj da se taj položaj dostigne. Vrlo je važno u vremenu kada je većina fakulteta arhitektonski nepristupačna, kada nema dostupne literature, sistemski podržanih servisa podrške, najsavremenijih medicinskih i asistivnih pomagala studente osloboditi od školarine kako bi tim iznosom uspjeli pokriti dio osnovnih troškova života, kao što je personalna asistencija, prevoz i slično, a što im nije omogućenom redovnim sistemom socijalne zaštite i obrazovanja.

Ovom prilikom se posebno želimo zahvaliti rektorki g-đi Radmili Vojvodić na raspoloženju i spremnosti da i ove godine izađe u susret studentima s invaliditetom i inicijativama koje dolaze od UMHCG, posebno imajući u vidu činjenicu da je Ministarstvo prosvjete bilo dužno propisati akt koji definiše bliže uslove i kriterijume, način i postupak upisa na osnovne studije čime, se između ostalog, mogao izbjeći problem u primjeni principa afirmativne akcije.

Izuzetno nam je drago da i pored finansijske situacije i stanja u kojem se nalazi cijeli sistem obrazovanja UO UCG ima dovoljno razumijevanja za studente s invaliditetom i shvata obaveze koje stoje pred njim.

U proteklom periodu veliku podršku nam je pružila i Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, posebno zamjenik g-din Siniša Bjeković, što nam je bilo jako dragocjeno, ali i našim studentima je predstavljalo ohrabrenje da ne odustanu od upisa na fakultet.

UMHCG je na raspolaganju svim organima i organizacijama u cilju što preciznijeg definisanja upisa po principu afirmativne akcije na osnovne i specijalističke studije, i s tim u vezi već je dogovorena saradnja između nas i UCG prilikom donošenja propisa koji će na bliži način urediti ovo pitanje. 

Takođe, još jednom ukazujemo na problem nepristupačnosti fakulteta koji su obuhvaćeni statusnom promjenom UCG i činjenicu da je jedan od uslova za osnivanje i obavljanje djelatnosti i uslov koji se tiče nesmetanog pristupa za osobe s invaliditetom (član 23, stav 1, tačka 3 Zakona o visokom obrazovanju), o čemu je Ministarstvo prosvjete, takođe bilo dužno da propiše bliže uslove, a nakon ispunjenosti svih uslova ovim ustanovama izda licencu. Pozivamo još jednom nadležne da što hitnije pristupe rješevanju ovog problema u cilju poštovanja zakona i prije svega zaštite studenata s invaliditetom od diskriminacije.

Pripremila: Marina Vujačić

Strana 1 od 2

DisabilityINFO aplikacije

Video nedjelje

Posjetioci i posjetiteljke

Ko je na mreži: 81 gostiju i nema prijavljenih članova