Disability

Disability

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsku rehabilitaciju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Link: Lista za medicinsku rehabilitaciju: http://fzocg.me/#sadrzaj(80)  Lista je ažurirana 2018. 

Pravilniik o načinu korišćenja medicinske rehabilitacije http://fzocg.me/docs/26/pravilnik_o_indikacijama_i_nacinu_koriscenja_medicinske_rehabilitacije_u_zdravstvenim_ustanovama_koje_obavljaju_specijalizovanu_medicinsku_rehabilitaciju.pdf 

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsko-tehnička pomagala, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na invalidsku penziju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na portalu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) www.disabilityinfo.me, u okviru projekta „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom˝, podržanog od strane Telenor fondacije, je puštena u rad opcija za audio-video poziv, kao i čat u okviru on lajn pravnog savjetovališta. Ova opcija će omogućiti osobama s invaliditetom, kojima je otežano korišćenje čat-a, lak i brz pristup pravnom savjetovalištu i svim pravnim informacijama i obavještenjima koji su im potrebni. Takođe, u složenim pravnim stvarima, gdje komunikacija preko čat-a nije dovoljna i adekvatan način da se pruži pravna pomoć, osobe s invaliditetom i članovi/ice njihovih porodica ne moraju lično dolaziti u kancelarije UMHCG-a na razgovor, već se on može obaviti uz pomoć ove opcije.

Opcija za audio-video poziv je aktivna svakog četvrtka 12:00 – 14:00h kada osobe s invaliditetom i drugi građani/ke koji žele doprinijeti ostvarivanju i zaštiti njihovih prava mogu da direktnom komunikacijom preko čat-a ili ako je ona otežana, putem audio-video poziva dobiju pravnu pomoć od našeg pravnog tima. Drugim danima i četvrtkom do 12:00h i poslije 14:00h, osobe s invaliditetom mogu svoja pitanja uputiti preko čat-a, te očekivati odgovore na e-mail adresu koju ostave. Takođe, ukoliko se ukaže potrebnim zbog kompleksnosti pravne stvari, audio-video poziv se u konkretnim slučajevima može dogovoriti i van ovog termina radi pružanja adekvatne pravne pomoći.

Pozivamo sve osobe s invaliditetom, članove/ice njihovih porodica, prijatelje/ice i sve građane/ke koji žele doprinijeti ostvarivanju i zaštiti konkretnih prava osoba s invaliditetom da iskoriste unaprijeđene mogućnosti onlajn pravnog savjetovališta i obrate nam se za pravnu pomoć, kako bismo zajedno unaprijedili poštovanje ljudskih prava i sloboda ovih osoba.  Podsjećamo da smo u 2016. godini pružili pravni savjet ili besplatnu pravnu pomoć za 124 osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica.

Na dnu stranice možete preuzeti uputstva i upoznati se bliže sa načinom korišćenja čata.


Pripremio: UMHCG tim

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na besplatno visoko obrazovanje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na linku ispod se možete upoznati s pravom na naknadu za slučaj nezaposlenosti, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe u slučaju da prvostepeni organ odbije Vaš zahtjev i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. 
Izmjenom zakonske regulative (april 2019) kojom je regulisano ovo pravo Smjernica je ažurirana pa je važeća smjernica Prilog 2 

(Podgorica 13. januara) – Smjernice za ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom, dostupne na portalu DisabilityINFO, do sada su preuzete 756 puta. Posjetioci portala najviše su se interesovali za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite i to: smjernica za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, koja je preuzeta čak 342 puta, i dodatka za njegu i pomoć koja je preuzeta 151.

Nakon objavljivanja prvih smjernica povećao se broj osoba s invaliditetom koje se odlučuju za prvostepene i drugostepene žalbene postupke zbog nepriznavanja prava od strane institucija.

Smjernice funkcionišu u okviru online pravnog savjetovališta Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koje je pokrenuto sa ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Projektom „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom“, koji Udruženje realizuje uz podršku Telenor fondacije, planirana je izrada smjernica za ostvarivanje prava u oblastima u kojima su osobe sa invaliditetom najčešće tražile savjet.

„Broj korisnika je u stalnom porastu, a naše pravno savjetovalište konstantno unapređujemo dodatnim procedurama i smjernicama, i tako olakšavamo pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Tokom 2016.godine, pravnu pomoć pružili smo za 124 osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica. Osim njih, 95 studenata sa invaliditetom svakodnevno koristi naše pravne savjete“, kaže Marina Vujačić, izvšna direktorica UMHCG.

Na portalu Disabilityinfo.me dostupne su audio i video opcija, a u toku je i razvijanje aplikacije pravnog savjetovališta za iOS i Android pametne telefone. Aplikacija će omogućiti efikasniji pristup informacijama koje su osobama s invaliditetom potrebne za ostvarivanje prava.

Projekat „ICT u služi ostvarivanja i zaštite prava osoba sa invaliditetom“ izabran je na konkursu Telenor fondacije, kojim se podržavaju rješenja izazova u zajednici korišćenjem interneta i digitalnih tehnologija, u martu 2016.


Saopštenje: Telenor Fondacija

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na povlasticu na putovanje osoba s invaliditetom, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe u slučaju da prvostepeni organ odbije Vaš zahtjev i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na linku ispod se možete upoznati sa načinom na koji možete ostvariti pravo glasa, odnosno pravo da birate na izborima, kao i sa ostalim važnim informacijama u vezi ovog prava.

Strana 1 od 35

Back to top