Disability

Disability

utorak, 13 septembar 2016 15:22

Google mapa sa pristupačnim objektima za OSI

Udruženja paraplegičara Podgorica izvršilo je mapiranje u svim crnogorskim opštinama i na taj način kroz Google mapu obezbijedilo osobama sa invaliditetom podatke o pristupačnim javnim objektima i javnim površinama na području Crne Gore.

U okviru projekta “OSI – pristupačnost i Crna Gora”, kojeg je ta NVO posljednjih mjeseci realizovana uz finansijsku podršku Telekoma, izvršen je monitoring u opštinama Nikšić, Berane, Bar, Ulcinj i Herceg Novi, koje nisu obuhvaćene ranijim aktivnostima.

Podaci o pristupačnosti, kako navode iz Udruženja paraplegičara Podgorica, dostupni su na sajtu te organizacije (www.osipodgorica.me), kao i sama mapa. Pored toga na sajtu se nalaze i informacije o pristupačnim objektima koji posjeduju taktilne crte za osobe oštećenog vida.

“Na ovaj način omogućena je bolja informisanost lica sa invaliditetom o pristupačnim objektima na području Crne Gore. Pomoću Google mape, lica sa različitim vrstama invaliditeta, prvenstveno osobe koje su korisnici  kolica, dobiće informaciju da li su, i u kojoj mjeri, određeni objekti u javnoj upotrebi pristupačni njihovim potrebama”, navode iz te NVO.

Google mapa je jednostavna za korišćenje, omogućava lak i brz uvid u sve objekte koji sadrže elemente pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, pružajući mogućnost filtriranja po kategoriji objekata, elementima pristupačnosti, pretrage po ključnoj riječi, kojima se prikazuju samo željene lokacije na mapi, kao i prikaz tačne lokacije gdje se objekat nalazi.

Mapa ima mogućnost da se dopunjuje i tako omogućava da se pravovremeno ažurira, povećanjem broja pristupčnih objekata. Za svaku lokaciju su navedene informacije o adresi, broju telefona, radnom vremenu, kao i spisak elemenata pristupačnosti koje lokacija sadrži. Shodno tome, postoje interesovanja i državnih institucija da link Google interaktvine mape bude i na zvaničnim veb sajtovima istih. Tako je naglašeno da će se mapa nalaziti na sajtu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: www.vijesti.me, www.osipodgorica.me

četvrtak, 29 septembar 2016 15:21

Na Brajevom pismu vodič Pomorskog muzeja

Vodič na Brajevom pismu namijenjen osobama oštećenog vida, promovisan je u utorak  u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Ovo je prvi vodič takvog tipa u Crnoj Gori.

Ovim projektom se omogućava osobama oštećenog vida da se upoznaju sa bogatom pomorskom istorijom Crne Gore i kao takav značajan je za razvoj crnogorske kulturna baštine, kazao je Ilija Mlinarević, jedan od autora ovog projekta. Uz štampan vodič na Brajevom pismu urađen je zvučni zapis koji je objavljen na sajtu Pomorskog muzeja, umnožen audio zapis na CD i distribuiran svim institucijama za osobe oštećenog vida u Crnoj Gori.

Cilj ovog projekta je da se podstaknu i druge institucije u Crnoj Gori da urade isto, kazao je Mlinarević. U čast Dana evropske baštine koji ima za temu “Kulturna baština i lokalna zajednica” realizovan je ovaj projekat koji znači bogatstvo i jedinstvo različitosti, kazala je Mileva Pejaković – Vujošević, direktorica Muzeja. Pored Ministarstva kulture vodič je štampan zahvaljujući Savezu slijepih Crne Gore i Hipomontu.

Božidar Denda, direktor Biblioteke za slijepe Crne Gore je poručio da ovakvi projekti ljude čine boljim i kvalitetnijim u ljudskom, profesionalnom i svakom  smislu, prije svega obrazovnom i edukativnom.

“Ovo se u kulturološkom slislu mora posmatrati kao projekat od šireg značaja, jer treba da podstakne i druge ustanove da krenu ovim putem. Takođe vodič treba da podstakne i korisnike, a to su osobe oštećenog vida da još više koriste blago koje se krije među zidovima ovog zdanja, upoznajući tako ne samo naše nego i druga mora i druge civilizacije i ljepotu jer se domovina brani ljepotom. Ali se i tuđa domovina poštuje kroz prepoznavanje njenih ljepota kao što se svoja voli kroz čuvanja blaga koje ona ima”.

Manifestacija Dani evropske baštine, jedinstvena je prilika da se kroz nove, ineraktivne metode kulturna baština približi i učini dostupna široj javnosti, rekao je u ime Ministarstva kulture direktor Direktorata za kulturnu baštinu Aleksandar Dajković.

“Vodič na Brajevom pismu, a prije njega prilagođavanje muzejskog materijala osobama sa invaliditetom, važan su doprinos realizaciji principa jednakog prava na kulturu i kulturno nasljeđe, što je jedan od principa nacionalnog programa razvoja kulture. Crna Gora se nizom međunarodnih konvencija obavezala da će težiti omogućavanju kulturnih sadržaja svim njenim građanima. Zbog toga je ovaj događaj izuzetno bitan stimulans ostalim činiocima kulturnog života CG. Ovim vodičem je značajno obuhvaćena i obogaćena i turistička ponuda Pomorskog muzeja”, rekao je Dajković.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: skalaradio.com

Lindon Džonson, nekadašnji predsjednik SAD, 1964. godine proglasio je 15. oktobar za dan bijelog štapa. Dugim nizom godina, kroz koje se širom svijeta obilježavao ovaj datum, te javnost bliže upoznavala s pravima osoba oštećenog vida, može se bez sumnje reći da je on postao jedan od najznačajnijih datuma i svjetski dan osoba oštećenog vida.

Dugi, bijeli štap je prvenstveno simbol samostalnosti, nezavisnosti i potpune slobode  osoba oštećenog vida, pa tek onda pomagalo ili kako bi neki kazali ’produžena ruka’ osobe koja ga koristi. On je tek dvadesetih godina XX vijeka obojen u bijelo, kako bi bio upadljiv i kako bi ga lakše uočili ostali ljudi, te bili obazriviji prema njegovim korisnicima. Takođe, bijeli štap je jedinstveni znak prepoznavanja osoba s potpunim oštećenjem vida u svim zemljama svijeta, kao što je crveno-bijeli štap znak raspoznavanja osoba koje istovremeno imaju oštećenje sluha i vida.

Proteklo je više godina od ratifikovanja UN Konvencije o pravima lica s invaliditetom (naša država je ratifikovala Konvenciju još jula mjeseca 2009. godine), a prava koja se nalaze na njenim stranicama, gotovo da se i neprimjenjuju.

Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, Savez slijepih Crne Gore je istakao neke od najaktuelnijih  problema sa kojima se susreću osobe sa oštećenim vidom danas:

·      Irazito je prisutna nepristupačnost fizičkog okruženja za osobe oštećenog vida u današnjoj Crnoj Gori, jer postoji svega dvadesetak ozvučenih raskrsnica na teritoriji svih opština i Glavnog grada – Podgorice. Saobraćajna nekultura, nepropisno parkirani automobili, a pritom evidentna inertnost saobraćajne policije da preduzima zakonske mjere i kažnjava učesnike u saobraćaju koji krše pravila, znatno otežava samostalno kretanje ovih osoba, su veoma izraženi u svim crnogorskim opštinama. Ne postoje reljefne, taktilne staze i natpisi na brajevom pismu na ulicama, trotoarima, u javnim ustanovama i zgradama velikih unutrašnjih površina poput aerodromskih zgrada, tržnih centara i sl,  koje bi olakšale samostalno kretanje osoba oštećenog vida. Rijetki su primjeri taktilnih traka vodilja unutar crnogorskih institucija i one danas postoje na svega nekoliko mjesta u zemlji.
·    Inkluzivno obrazovanje je još uvijek daleko od zadovoljavajućeg nivoa razvoja, a škole uglavnom nijesu opremljene osnovnim učilima za ravnopravno sticanje znanja i ove djece.
·         Zapošljavanje je i dalje na čelu liste ključnih problema, a još uvijek nije riješeno pitanje „ne/prelivanja“ i ponovnog vraćanja sredstava u državni budžet, i to milionskih sredstava, koja su inače namijenjena osobama s invaliditetom, njihovoj pripremi i obukama za rad i zapošljavanje.
·        Ne postoji Zakon o finansiranju organizacija osoba s invaliditetom i nema sistemskog finansiranja ovih organizacija, jer nijesu  prepoznate kao organizacije od posebnog društvenog značaja.
·       Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, te ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, za osobe s potpunim oštećenjem vida, je jedan od najaktuelnijih problema sa kojim se bore i Savez i same osobe oštećenog vida. U cilju poštovanja pomenutog zakona, inicirali  su više postupaka protiv Ministarstva rada i mjesnih centara za socijalni rad, koji vrše direktnu diskriminaciju i ne priznaju pravo na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida
·    Oblast pristupačnosti informacija osobama oštećenog vida, je polje koje treba unaprijeđivati i nešto što zahtijeva kontinuiran rad u cilju objavljivanja informacija u dostupnim formatima (audio-forma, Brajeve oznake, uvećana slova za osobe djelimično oštećenog vida i sl.). U ovoj oblasti su trenutno aktuelni Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o ljekovima, gdje propisani proizvodi i lijekovi treba da budu obilježeni Brajevim pismom, čime će biti pružena dostupna informacija korisnicima oštećenog vida u pristupačnom obliku.Pripremila: Miličić Anđela

Saopštenje za javnost: Savez slijepih Crne Gore

Savez slijepih Crne Gore u saradnji sa firmama “Galenika Crna Gora” i  sa predstavništvom firme “Messer Tehnogas A.D. Beograd” u Crnoj Gori dogovorio je izradu uputstva za pacijente za lijek “flonivin” na Brajevom pismu i u audio formatu (kompakt disk). Uputstva je izradio Savez slijepih Crne Gore, a Galenika ih je već putem svoje mreže distributera proslijedila svim crnogorskim apotekama.

Takođe, sa predstavnicima “Messer Tehnogas-a”dogovorena je izrada uputstva za pacijenta za medicinski kiseonik (komprimovani), što je takođe završeno i uputstva u dostupnom formatu su pripremljena.

“Iskreno vjerujemo da će ovi, divni primjeri društveno odgovornog poslovanja, koje su već iskazale firme “Galenika Crna Gora” i “Messer Tehnogas”, u bliskoj budućnosti pokazati i ostali uvoznici lijekova u našoj zemlji, te da ćemo imati još puno drugih vrsta lijekova, čija su uputstva dostupna svim pacijentima”, saopštili su iz Saveza slijepih Crne Gore.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: Saopštenje za javnost Savez slijepih Crne Gore

Hercegnovski prevoznik “Blue Line” je u okviru planiranih investicionih ulaganja ipovećanja kvaliteta usluge ove godine obnovio svoj vozni park sa šest novih autobusa.

Prvi novi autobusi su već stigli i trebalo bi da se narednih dana nađu na ulicama Herceg Novog.Riječ je o dva nova niskopodna gradska autobusa, koji zadovoljavaju visoke standarde u pogledukomfora, a opremljeni su i rampom za korisnike kolica. U toku je registracija vozila, koji ćeuskoro početi da saobraćaju na Liniji 2: Igalo – Meljine – Igalo, ili tzv. kružnoj liniji.

Nadamo se da će ovi autobusi zaista biti pristupačni, kao i stajališta kako bi ih osobe s invaliditetom i mogle koristiti.

Želimo da vjerujemo da će i drugi prevoznici putnika poput “Blue line” pokazati svoju društvenuodgovornost i na taj način omogućiti dostupan prevoz svim putnicima.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: radiohercegnovi.net

VTT, finski tehnički istraživački centar, razvio je asistivni uređaj za osobe oštećenog vida koji im omogućava da se kreću sigurnije. Uređaj, koji se nosi kao monitor otkucaja srca, klinički je ispitan, a funkcioniše po principu radarskog sastava koji je razvio VTT.

"Senzor funkcioniše na osnovu talasa, tako da signal prolazi kroz odjeću. To znači da se uređaj može nositi diskretno ispod kaputa, na primjer", kaže Tero Kiuru, iz  istraživačkog instituta VTT.

Radar prenosi podatke korisniku u obliku vibracija i govornih informacija. Senzor osjeti većinu prepreka u korisnikovom okruženju. Radar je već klinički ispitan u testiranju uređaja odobrenog od strane nacionalnog nadzornog tijela za zaštitu i zdravlje.

U testiranju uređaja učestvovala je 21 osoba oštećenog vida i 4 osobe koje su imale kombinovani invaliditet (oštećenje vida i oštećenje govora). "Većina ispitanka rekla je da je radar poboljšao njihovu sposobnost da percipiraju okolinu i povećao samopouzdanje kada se kreću", kaže Kiuru.

Ukupno 92 posto testiranih korisnika smatra da im je uređaj pomogao da percipiraju svoje okruženje, 80 posto smatra da se njihova sposobnost samostalnog kretanja povećala, a 32 posto bi odmah počelo koristiti uređaj u njegovom trenutnom stanju.

S druge strane, korisnici nisu bili zadovoljni vibracijskim povratnim informacijama. Istraživanje će se nastaviti s odabranim korisnicima, tako da će se uređaj  i dalje razvijati.Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: In portal

Tivat Kompanija "Blue Line" iz Herceg Novog kojoj je Opština Tivat povjerila poslove gradskog i đačkog prevoza, modernizovala je vozni park i u upotrebu uvela dva nova gradska autobusa.

Osim u gradskom saobraćaju Tivta, dva potpuno nova autobusa saobraćaju i na međugradskoj liniji Tivat -Prčanj -Kotor, kao i u gradskom prevozu u Kotoru, a po potrebi su angažovana i na prevozu učenika.

Riječ je o modernim takozvanim niskopodnim vozilima turskog proizvođača "Anadolu lsuzu” dužine 9,5 metara, a koji mogu primiti maksimalno 69 putnika. Autobuse pokreće motor snage 210 konja, a opremljeni su klima-uređajima i rampom za korisnike kolica.

Dva istovjetna nova autobusa "Blue Line" je već nedavno uveo u gradski saobraćaj u Herceg Novom, a do kraja naredne godine biće kupljena vjerovatno još dva kojima će se ojačati javni gradski saobraćaj na području Boke Kotorske.Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: Vijesti

Udruženje paraplegičara Cetinje, u saradnji sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom, izradilo je panorama lift za članicu udruženja Nikoletu Pravilović. Prema riječima predsjednika Udruženja paraplegičara Cetinja Dejana Tmušića, riječ je o prvom panorama liftu u prijestonici, ali i prvom liftu tog tipa.

 

“Ovaj panorama lift ima višestruk značaj, imajući u vidu da Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ne prepoznaje kao obavezu prilagođavanje objekata za stanovanje, koji su izgrađeni prije 2008. godine.

Na kraju je dodao: “Vjerujemo da će ovaj primjer poslužiti donosiocima odluka na lokalnom i državnom nivou kao model za prilagođavanje osobama s invaliditetom”.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: Dan

Njuton Diktejt (Newton Dictate) je program koji pretvara glas u tekst u realnom vremenu. Riječ je o aplikaciji za diktiranje koja je razvijena u Češkoj i koju koristi više od 7000 korisnika na  češkom, slovačkom i poljskom jeziku. U Hrvatskoj je tvorac ove aplikacije firma pod nazivom Njuton Tehnolodžis Adria (Newton Technologies Adria) koja radi i na razvoju aplikacije na slovenačkom, hrvatskom i srpskom jeziku.

 

Program je razvijen na osnovu praćenja konteksta izgovorenog i ima mogućnost samoispravljanja. Pored toga jednostavan je i za korištenje u slučaju kada želite nešto  da zapišete, dovoljno je samo da otvorite datoteku i počnete govoriti u diktafon.

 

Osim toga, aplikacijom za diktiranje može se upravljati glasom, putem diktafona koji se može držati i oko vrata, što bi omogućilo jednostavnije korišćenje tehnologije i osobama s oštećenjem vida.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: In portal

U  narednom periodu u Zagrebu će se u trajanju od tri mjeseca sprovesti analizu svih stambenih zgrada bez lifta kako bi u budućnosti bile prilagođene osobama s invaliditetom, dogovoreno je na sastanku gradonačelnika Zagreba Milana Bandića i zaštitnice prava osoba s invaliditetom Anke Slonjšak.

Na sastanku je dogovoreno da se u cilju prilagođavanja stambenih objekata osobama s invaliditetom napravi analiza kako bi se vidjelo koliko je u Zagrebu zgrada bez liftova, kao i koliko osoba s invaliditetom živi u tim zgradama, izjavila je nakon sastanka Slonjšak.

Takođe će biti predložena izmjena Generalnog urbanističkog plana (GUP) u dijelu koji se odnosi na dogradnju lifta, ali i izradnju smjernica kako bi se unaprijedila stambena politika za osobe s invaliditetom. Dodatno je dogovorena realizacija zajedničkkih aktivnosti s ministarstvima koja su nadležna za ta prava kako bi se spriječile zlouporabe, ali i smanjila administracija kod osiguravanja navedenog prava.

Kazala je da je na sastanku bilo riječi i o čestom kršenju prava na znak pristupačnosti osoba s invaliditetom, te dogovorene određene zajedničke aktivnosti prema ministarstvima koja su nadležna za ta prava kako bi se spriječile zlouporabe, ali i smanjila administracija kod osiguravanja navedenog prava.

Na sastanku je razmatrano i pitanje taksi prevoza zbog pritužbi da taksisti odbijaju prevoziti osobe s invaliditetom u pratnji pasa vodiča i pasa rehabilitatora, te dogovoreno da se za dvije sedmice održi novi sastanak na tu temu.

Crnogorska praksa, a ni propisi nijesu bolji od navedenog zbog čega se ekipa portala nada da će se i u našoj zemlji realizovati ovakve inicijative. One bimorale početi registrom osoba s invaliditetom i podacima, odnosno analizi o uslovima života. Dodatan problem predstavljaju zakoni koji definišu etažnu svojinu i stambene zgrade, posebno one sagrađene prije 2008. godine.

S druge strane mi upravo čekamo primjenu Pravilnika koji definiše znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

 

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: www.seebiz.eu

Strana 17 od 36

Back to top