četvrtak, 29 oktobar 2020 12:58

Obezbjeđenje ravnopravnosti OSI bezuslovna obaveza države

Autor:

Obezbjeđenje ravnopravnosti i inkluzije osoba s invaliditetom je bezuslovna obaveza države i svih aktera koji učestvuju u kreiranju i primjeni legislative i javnih politika, kazala je zamjenica za zaštitu od diskriminacije, Nerma Dobardžić.

Nastavljajući saradnju sa reprezentativnim organizacijama koje staju u zaštitu prava osoba sa invaliditetom, zamjenica Dobardžić sastala se sa izvršnom direktoricom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Marinom Vujačić i Višim programskim savjetnikom I, Milenkom Vojičićem.

Sastanku su prisustvovale i savjetnice Zaštitnika, Dina Knežević i Milena Krsmanović.

Zamjenica Dobardžić iskazala je punu podršku budućoj saradnji, konstatujući da je stupanjem na funkciju naslijedila proaktivan pristup u komunikaciji sa civilnim društvom, kao važnim resursom u zaštiti marginalizovanih društvenih grupa.

Ukazala je na potrebu preispitivanja postojeće legislative u redovnim i pristupačnim konsultacijama sa osobama s invaliditetom i njihovim reprezentativnim organizacijama, što je obaveza koja proistče iz Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Iz UMHCG je predloženo više mogućnosti za buduću saradanju kroz proaktivno i reaktivno djelovanje Zaštitnika, u oblastima iniciranja izmjene zakona, podzakonskih i drugih opštih akata, kao i postupanja po pojedinačnim pritužbama. Više riječi bilo je o načinu  uspostavljanja registra osoba s invaliditetom, izradi jedinstvene metodologije vještačenja invaliditeta, kriterijumima izbora reprezentativnih predstavnika osoba s invaliditetom, pristupačnosti i razumnim adaptacijama, kao i mogućem učešću Zaštitnika kao umješača u pojedinim parnicama za zaštitu od diskriminacije.

Savjetnice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda predstavile su rezultate rada za prvih sedam mjeseci tekuće godine i prenijele zapažanje da je zabilježen trend rasta broja pritužbi zbog diskriminacije po osnovu invalidteta u odnosu na isti period prošle godine, kao i da su u značajnom broju predmeta utvrđene povrede prava u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite i pristupa dobrima i uslugama.

Konsultacije su uslijedile kao izraz opredjeljenja Institucije da unaprjeđuje saradnju sa civilnim društvom kao prirodnim partnerom u izgradnji društva bez diskriminacije.

Izvor: www.ombudsman.co.me 

Pročitano 53 put(a)

Back to top