Bojan

Bojan

Omladinskim radnicima su potrebne edukacije i obuke o ophođenju, načinu rada i pružanju podrške mladima s invaliditetom, kako bi ih na adekvatan način i na ravnopravnim osnovama uključili u rad svojih organizacija, ili drugih aktivnosti u kojima su ciljna grupa. Ove edukacije se trebaju organizovati za šire ciljne grupe i postati dio redovnih programa posebno imajući u vidu da iste izostaju iz procesa formalnog obrazovanja, ili su temelji takvih edukacija proizašli iz ranijih, već prevažiđenih modela pristupa invaliditetu koji akcenat stavljaju na brizi i pomoći za OSI, a ne na izjednačavanju mogućnosti i jednakim šansama. 

Ovo je zaključak radionica za omladinske radnike/ce o izjednačavanju mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom.Namjera je bila da u toku radionice omladinski radnici/ce i oni koji rade s mladima dobiju informacije o posmatranju invaliditeta s aspekta ljudskih prava, modelima pristupa invaliditetu, terminologiji i načinima za izjednačavanje mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom u svim važnim aktivnostima i procesima. 

Cilj radionica bio je i da se omladinski radnici i oni koji rade s mladima upoznaju s načinima kreiranja i stvaranja mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom u aktivnostima koje sami sprovode ili u kojima učestvuju zajedno s mladima s invaliditetom.

Učesniciima je predstavljen istorijat pristupa prema osobama s invaliditetom, modeli pristupa, njihovi ishodi i posljedice i način ophođenja prema OSI, odnosno tretiranja pitanja invaliditeta. Predstavljeni su ključni modeli pristupa, i to: medicinski, funkcionalni, model milosrđa i moralni model, herojski model, socijalni model i model zasnovan na ljudskim pravima. Modeli su predstavljeni kroz nekoliko ključnih pitanja: Kako se invaliditet posmatra? Koji je ishod tog pristupa? Ko se smatra stručnjakom za pitanje invaliditeta? Koji je ishod tog pristupa na garancije ljudskih prava OSI?

Kroz tri različite opisane situacije s učesnicima je realizovana vježbu u kojoj su trebali prepoznati, nakon prezentacije i teorijskog dijela, kako bi određeni/različiti pristupi prema invaliditetu tretirali osobe s invaliditetom, kao i jedan primjer medijskog izvještavanja o osobama s invaliditetom. .

S učesnicima je razgovarano i o principima, sredstvima, načinima i preporukama u komunikaciji s osobama s invaliditetom, uključujući i u odnosu na različite vrste oštećenja, kao i one u pružanju podrške i pomoći osobama s invaliditetom.

U okviru teme Izjednačavanje mogućnosti u oblasti ljudskih prava učesnicima su objašnjeni pojmovi: izjednačavanje mogućnosti, i predstavljena su Standardna pravila UN za izjednačavanje mogućnosti OSI, kao prvi dokument koji propisuje pojam i načelo izjednačavanja mogućnosti, i predstavljena su tri zakona iz Crne Gore, kroz čije je pojašnjenje normi predstavljno načelo izjednačavanja mogućnosti, kroz pojam kompezatornih prava, kao jednog od vidova izjednačavanja mogućnosti koje propisuju Standardna pravila.

Na kraju, u okviru diskusije razgovarano je o konkretnim primjerima izjednačavanja mogućnosti, posebno u oblasti obrazovanja, formalnog i neformalnog.

Na radionicama su učestvovala 22 učesnika, a organizovane su kao aktivnost projekta Omladinska politika je i moja politika, koji sprovodi UMHCG uz finansijskiu podršku Ministarstva sporta i mladih kroz konkurs za NVO u 2018.

Pripremila: Marina Vujačić 

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u četvrtak 6. juna 2019. s početkom u 10.00 časova u Svečanoj sali Pravnog fakulteta UCG u Podgorici organizuje radionicu za omladinske radnike/ce o izjednačavanju mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom.  Namjera je da u toku radionice omladinski radnici/ce i oni koji rade s mladima dobiju informacije o posmatranju invaliditeta s aspekta ljudskih prava, modelima pristupa, terminologiji i načinima izjednačavanja mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom u svim važnim aktivnostima i procesima. 

Cilj radionice jeste da se omladinski radnici/ce detaljnije upoznaju s pravima i mogućnostima mladih s invaliditetom, odnosno kako da kreiraju više mogućnosti za učešće mladih s invaliditetom u aktivnostima svojih organizacija.

Treneri na radionici će biti Marina Vujačić i Goran Macanović.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Omladinska politika je i moja politika koji je finansijski podržan od strane Ministarstva sporta i mladih kroz konkurs za NVO u 2018.

Strana 3 od 3

Back to top