ponedeljak, 15 april 2019 19:55

Nikšić i Bijelo Polje: Mladima s invaliditetom pružiti jednake šanse u cilju njihovog većeg aktivizma

Autor:

Mladima s invaliditetom u Nikšiću i Bijelom Polju potrebne su aktivnosti podrške, osnaživanja i edukacija koji podstiču, promovišu i omogućavaju aktivizam mladih s invaliditetom bilo kroz neformalne ili formalne vrste organizovanja.  Ovo je istaknuto na radionicama o omladinskom aktivizmu i učešću u procesima donošenja odluka u svim segmentima društvene zajednice: obrazovanju, tržištu rada, kulturi, politici, sportu i sl.

Mladima s invaliditetom su prezentovani različiti modeli učestvovanja u procesima donošenja odluka: od formalnog učešća u procesu vlasti i javnih poslova, učešća u radnim grupama i tijelima koje formiraju nacionalne i/li lokalne vlasti, do javnih rasprava, konsultacija ili djelovanja u NVO, ili drugim vidovima udruživanja mladih.

Istaknuta je važnost prihvatanja sopstvenog invaliditeta, te razgovora o fenomenu invaliditeta, kako bi mladi gradili zdravije i podržavajuće odnose, a ne one zasnovane na strahu i nerazumijevanju.  U tom kontekstu treneri su kroz svoje primjere podstakli mlade i osobe s invaliditetom da sami promovišu, odnosno mijenjaju svijest zajednice i društva, te izgradnje stavova koji mogu biti adekvatni jedino u situaciji kada su same OSI, posebno mladi s invaliditetom osnaženi da učestvuju u procesima koji ih se tiču, da predstavljaju sebe i svoje interese. Na taj način stvara se šira percepcija društvenih odnosa i djelovanja i podstiče princip izjednačavanja mogućnosti za sve ljude. 

Posebno je pojašnjen i pojam politike kao svakog javnog i društvenog djelovanja i u tom kontekstu odgovornosti svakog pojedinca da učestvuje aktivno u zajednici jer će se odluke svakako donositi i bez mladih i često će mladi biti zanemareni ukoliko sami ne podignu svoj glas i ne traže da budu uključeni, odnosno ne „nametnu“ svoje ideje. U tom kontekstu, kako bi  posebno mladi s invaliditetom promijenili sopstvenu percepciju istaknut je značaj razumijevanja odnosa građana/ki i vlasti kao njihovog servisa.

Mladi s invaliditetom, učesnici radionice, su istakli da bi im bilo značajno da u njihovom gradu postoji neko mjesto, omladinski klub, ili neke aktivnosti koje bi planski bile organizovane, a u kojima bi oni mogli učestvovati u svoje slobodno vrijeme, bilo da se radi o umjetnosti i kulturi, sportu ili drugim društvenim aktivnostima. Posebno su mladi iz Bijelog Polja istakli činjenicu generalne apatije i niskog stepena aktivizma i prostora za mlade u njihovoj opštini. U tom kontekstu istakli su potrebu podrške koja će se pružati direktno mladima s invaliditetom, kako bi bili dovoljno osnaženi da se aktiviraju i sami iniciraju i započnu društvene promjene.

„Potrebno je da mi vladamo sobom, kako ne bi drugi vladali nama“ je poruka koju je saopštio srednjoškolac (17), a ona bi se mogla smatrati ključnom porukom radionice.

U radionicama je učestvovalo ukupno 32 mladih i osoba s invaliditetom, od kojih po 16 u oba grada. 

Radionice je organizovalo UMHCG kao aktivnosti projekta Omladinska politika je i moja politika koji je podržan od strane Ministarstva sporta i mladih.

Pripremila: Marina Vujačić

 

Povezani članci: Najava radionice o omladinskom aktivizmu u Nikšiću

                               Najava radionice o omladinskom aktivizmu u Bijelom Polju 

Portal Mladi Nikšića 

Portal Vijesti 

Onogošt

DN Dan

Radio Bijelo Polje

 

Pročitano 2766 put(a)

Back to top