Željko

Željko

Ovo je jubilarni deseti put da Evropska komisija (DG EMPL) u saradnji s Evropskim forumom osoba s invaliditetom (European Disability Forum) bira najpristupačniji grad za osobe s invaliditetom.

Ova nagrada je pokrenuta prvenstveno sa željom da se podigne svijest o preprekama s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, u cilju promovisanja inicijative i dobre prakse za bolju „dostupnost“ u evropskim gradovima.

Svečana dodjela Nagrade za najpristupačniji grad za osobe s invaliditetom (Access City Award) bila je vrhunac godišnje konferencije održane 28. i 29. novembra 2019. u Briselu, kojom je obilježen i 3. decembar - Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Grad koji će zamijeniti prošlogodišnjeg pobjednika, holandski grad Bredu u 2020. je Varšava.

Na adresu organizatora krajem 2019. pristiglo je 47 prijava za ovu nagradu. Treba napomenuti da učešće mogu uzeti svi evropski gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika ili zajednice susjednih gradova koje prelaze navedeni broj stanovnika u zemljama članicama koje nemaju više od dva grada veća od 50.000 stanovnika. 

Postupak odabira vrši se u tri faze. Najprije se na nacionalnoj osnovi vrši preliminarna ocjena i selektiranje do tri grada, a onda stručna komisija odabire gradove koji ulaze u uži izbor. Na kraju se od tih izabranih gradova biraju tri prvoplasirana. Dana 23. oktobra 2019. Evropska komisija objavila je imena šest gradova koji su ušli u uži izbor za nagradu. To su: Kastelo de la Planja (Španija), Hanija (Grčka), Evre (Francuska), Šelefteo (Švedska), Tartu (Estonija) i Varšava (Poljska). Od navedenih gradova Varšava je ovogodišnja pobjednica i dobitnica novčane nagrade u iznosu od 150.000 €. Drugo mjesto i novčana nagrada u iznosu od 120.000 € pripala je gradu Kastelo de la Planja, a treće mjesto i novčani iznos od 80.000 € osvojio je Šelefteo. Ostala tri grada koja su ušla u uži izbor dobili su posebna priznanja.

„Uključivanjem osoba s invaliditetom i nastojanjem da grad učini pristupačnijim, Varšava je pokazala bolju dostupnost u temeljnim aspektima gradskog življenja i ima posebne planove za dalji napredak u tom smislu. Poljska prijestonica osvojila je nagradu zbog svoje sposobnosti za kratko vrijeme sprovede značajan ukupni napredak u „lakoći pristupa“ gradu“ – stoji imeđu ostalog u odluci komisije.

Veliki dio stare infrastrukture zamijenjen je funkcionalnijom i pristupačnijom osobama s invaliditetom. Sve ceste, javni prostori i obnove zgrada moraju se sada pridržavati pravila i propisa o pristupačnosti. Vozovi i svih 30 stanica metroa u Varšavi su već dostupni, a svi autobusi i 87 autobusnih stajališta su obnovljeni kako bi zadovoljili standarde pristupačnosti.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: www. gradonacelnik.hr

Povodom već izvršenh i najavljenih izgradnji ili rekonstrukcija vrtića i škola, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) apeluje na Ministarstvo prosvjete da se poštuju odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, posebno u dijelu koji propisuje obavezne elemente pristupačnosti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, te da se zahtijeva poštovanje standarda pristupačnosti i od drugih pravnih lica (investitora, projektanata, revidenata, izvođača radova i nadležnih inspekcija)

Podsjećamo da je jedan od ciljeva planiranja i izgradnje stvaranje uslova za pristup, kretanje i boravak lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, dok se izgradnja objekata u javnoj upotrebi vrši na način kojim se licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom obezbjeđuje nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad

Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom propisani su obavezni elementi pristupačnosti koje je u obavezi svaka obrazovna ustanova da posjeduje, i to: adekvatan prilaz (ravan prostor, odnosno izgrađenu rampu za korisnike kolica, koso-podiznu ili vertikalno-podiznu platformu), lift, izvedene taktilne površine za kretanje osoba s oštećenjem vida, hodnike, stepenište, učionice i toalete za OSI u skladu sa standardima predviđenim ovim Pravilnikom.

UMHCG je u skladu s objavom na sajtu Ministarstva prosvjete, dana 15.1.2020. a koja se tiče rekonstrukcije pet škola uputilo Ministarstvu Inicijativu za poštovanje standarda pristupačnosti prilikom adaptacije/rekonstrukcije tih škola, ali i nakon 15 dana nijesmo dobili odgovor. U međuvremenu, u proteklim nedeljama, imali smo prilike da se informišemo putem sredstava javnog informisanja, s već izvršenim rekonstrukcijama i najavljenom gradnjom ili adaptacijom i rekonstrukcijom još oko 20 drugih škola i vrtića u Crnoj Gori. Još jednom podsjećamo da je Ministarstvo prosvjete, kada je u pitanju rekonstrukcija postojećih škola i/ili izgradnja i gradnja novih, u obavezi da postupa u skladu s navedenom zakonskom regulativom i da istu primjenjuje. 

Ovo je posebno važno imajući u vdu da je prošlogodišnj monitoring pristupačnosti 23 srednje škole, koliko smo ih obišli, pokazao da je: 

¬ 10 srednjih škola nepristupačno (43,5%), odnosno da je nemoguće ući u školu jer škola nema rampu, već ima samo stepenice, odnosno škola nema nijedan od elemenata pristupačnosti, 

¬ Isto toliko škola je uglavnom nepristupačno (43,5%), odnosno u školama je bilo moguće ući samo na prizemlju ili samo u neke/nekolike učionice na prizemlju, 

¬ dvije škole su djelimično pristupačne (8,7%) odnosno, omogućen je pristup/ulazak u glavni prostor (učionice, hodnici), 

¬ Samo jedna srednja škola je uglavnom pristupačna (4,3%) odnosno omogućen je pristup/ulazak na svim nivoima što podrazumijeva da škola ima i lift, dok nijedna škola nije u potpunosti pristupačna, odnosno nema sve elemente pristupačnosti. 

Zbog svega navedenog, apelujemo na Ministarstvo prosvjete da prilikom izvođenja bilo kakvih radova, uvijek prioritetno planira i poštuje standarde pristupačnosti jer je ova odredba važeća još od 2008, dok su svi prethodno sagrađeni javni objekti trebali biti rekonstrusani do avgusta 2013. Svako dalje kršenje propisa mimo ovih rokova je neprihvatljivo i neodgovorno, zbog čega je ovo poslednji javni poziv prije preduzimanja drugih zakonskih ovlašćenja koja su nam na raspolaganju u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakona o zabrani diskriminacije llica sa invaliditetom. 

Očekujemo i nadamo se da će Ministarstvo prosvjete shvatiti važnost ove iniciijative, i u cilju njene realizacije smo otvoreni za saradnju i podršku u tom procesu.

Država je poslodavcima isplatila ukupno 11,54 miliona eura po osnovu subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI), za šest godina od kada je ta mjera na snazi.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje (ZZZ), iz godine u godinu raste broj poslodavaca koji koriste subvencije države na zarade ako zaposle OSI i tu mogućnost ovog mjeseca imalo je 840 poslodavaca za 1.453 zaposlena.

Savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI U ZZZ Gracijela Rakonjac za “Vijesti” je kazala da smatraju da je jedan od razloga za povećanje i rad na promociji mogućnosti i benefita u slučaju zapošljavanja te grupacije, kao i realizacija drugih programa koji su za rezultat imali povećanje informisanosti poslodavaca i smanjenje predrasuda.

Grant šeme

U Udruženju mladih sa hendikepom za “Vijesti” su istakli da se ta brojka povećava zato što poslodavci koriste projekte “grant šeme”, pa je zato i došlo do povećanja troškova za subvencije za zarade.

Oni u korišćenju “grant šema” vide problem, jer veliki broj OSI ne uspije zadržati posao nakon završetka projekta, a kažu da se nadaju da poslodavci ne koriste subvencije za fiktivna zapošljavanja.

“’Grant šeme’ su pokazale da veliki broj OSI ne uspije zadržati zaposlenje nakon projekta, što znači da je jednostavno kratak rok prilagođavanja tržištu rada i sticanja konkretnih vještina za radno mjesto, u toku trajanja projekata koji su vremenski ograničeni. Povećanje troškova ne mora značiti nužno i zloupotrebu, ali svakako je činjenica da su poslodavci, pored svih subvencija koje su im na raspolaganju, većinski jedino zainteresovani da se uključe u realizaciju projekata. ‘Grant šeme’ nikako ne smiju biti ključno sistemsko rješenje za zapošljavanje OSI, pa bi s obzirom na to država morala sprovoditi konstantne mjere. Nadamo se da pored svih zloupotreba OSI ne postoji ova oko fiktivnog zapošljavanja, jer bi onda zaista pokazala da ne samo da poslodavci ne poštuju obaveze prema OSI, nego da i državi nije stalo do suštinskog poštovanja i omogućavanja uživanja prava na rad. U tom smislu, država bi morala imati i drugačiji odnos prema poslodavcima kojima se moraju nametnuti i obaveze, ne samo mogućnosti”, pojasnii su iz Udruženja.

Statistika pokazuje da je ZZZ od 2014. do 2019. donio 2.824 rješenja o priznavanju prava na subvenciju zarade za zaposlene OSI.

Rakonjac je rekla da će u ovoj godini za programe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI (program profesionalne rehabilitacije, subvencije zarade, bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada i finansiranje ličnih troškova asistenta u radu, finansiranje grant šema, mjere aktivne politika zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva lica sa invaliditetom) izdvojiti 8,3 miliona eura. Koliko će biti potrošeno samo za subvencije za zarade za OSI, nijesu precizirali.

“Budžet Zavoda za ovu godinu planiran je u skladu sa programom rada, podacima iz prethodne godine, kao i analizama i projekcijama rasta broja zahtjeva poslodavaca za ostvarivanja prava na subvencije. Shodno Zakonu o upravnom postupku, Zavod mora odlučiti po svakom zahtjevu za subvenciju zarade, pa samim tim nije moguće u potpunosti predvidjeti potrošnju po osnovu isplate subvencija. Zavod će pratiti izvršenje budžeta za ovu godinu, a u cilju adekvatne reakcije na nepredviđene situacije koje se eventualno mogu desiti kao instituciju koja se na najneposredniji način bavi zapošljavanjem OSI ohrabruje nas činjenica da su poslodavci u Crnoj Gori postali otvoreniji za zapošljavanje OSI”.

Budžet pune na račun OSI

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, poslodavac sa više od 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje pet odsto OSI u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ako to ne uradi, plaća doprinos za svaku OSI koju bi morao da zaposli.
Iz Udruženja mladih sa hendikepom su istakli da redovno prate sprovođenje Zakona o profesionalnoj rehabiitaciji i zapošljavanju OSI, te da su u tu svrhu prošle godine sproveli istraživanje o prihodima po osnovu posebnog doprinosa i potrošnji tog novca.
Na osnovu istraživanja dobili su podatak da su od 2009. godine, od kada je osnovan Fond u koji se uplaćuje novac, pa do kraja 2018. godine, prihodi po osnovu posebnog doprinosa iznosili 73,31 milion eura.

“Namjenski, odnosno za mjere profesionalne rehabilitacije, je potrošeno ukupno 19,50 miliona eura. Ta suma uključuje i 103.785,28 eura potrošenih za javne radove. Iznos od 53,805 miliona eura je potrošen za svrhe koje nijesu predviđene Zakonom, odnosno nenamjenski. Međutim, nažalost ne može se reći i nezakonito, jer je problem u zakonskom rješenju koje Vladi, odnosno Ministarstvu finansija, omogućava da navodno preostali novac usmjeri u deficit budžeta. Kako smo neformalno saznali ovaj novac je preusmjeren u budžetski deficit, što mogu biti i zarade zaposlenih u javnom sektoru, njihova putovanja, možda i stanovi, ili penzije i slični rashodi”, kazali su u Udruženju.
Iz te NVO su pojasnili da je Fond u koji se uplaćuje doprinos organizovan u okviru Zavoda, a da se u godišnjim zakonima o budžetu ovi doprinosi prikazuju kao projekcije u okviru stavke “ostali doprinosi”.

“Na osnovu čega se ne može zaključiti koliki je godišnji očekivani prihod isključivo za doprinose za zapošljavanje OSI. Zakonom o budžetu Zavodu se od 2014. godine opredjeljuje novac za program ‘profesionalne rehabilitacije’ i ove godine je planirano 8,2 miliona. Ovakve formulacije i rješenja su dovela do zbunjivanja javnosti, posebno zainteresovanih grupa i pojedinaca, a posebno OSI, kao i do problema u praksi prilikom primjene zakona i teško izvodljivog monitoringa finansijskog aspekta zakona”.

Pojašnjavaju da ZZZ nije posebno pravno lice i nema svoj račun, te da samo “tehnički” upravlja Fondom tako što procesuira ka Ministarstvu finansija zahtjeve za uplatu novca.

“Zavod do 2014. nije imao nikakvu značajniju funkciju, već su se za mjere profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI osoba izdvajao novac iz mjera aktivne politike zapošljavanja kojima je upravljao Zavod, nezavisno od novca Fonda. Kako je pokazala dosadašnja praksa iz godine u godinu, od 2009. pa zaključno s 2018. je rastao ukupan iznos sredstava uplaćenih u Fond jer se povećavao ukupan broj poslodavaca i zaposlenih u Crnoj Gori, samim tim ovakvo rješenje jedino i isključivo odgovara državi, dok ide na štetu OSI. Tek je 2014. na zahtjev OSI Zakonom o budžetu predviđeno dva miliona u okviru stavke ‘program - Fond za profesionalnu rehabilitaciju’ budžeta Zavoda. Ovih dva miliona predstavljalo je rashode, dok ni dalje nije bio prikazan ukupan prihod, što je i dan-danas slučaj”, naglasili su u Udruženju.

Ministarstvo rada ne želi da smanji posebni doprinos

Iz Unije poslodavaca (UPCG) za “Vijesti” podsjećaju da su ranije ukazali na potrebu smanjenja posebnog doprinosa za OSI u toku izrade novog zakona, te da resorno Ministarstvo rada i socijalnog staranja nijedan predlog (UPCG je ponudio više alternativa) za smanjenje doprinosa nije prihvatilo.
Iz UPCG objašnjavaju da Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI na osnovu dostavljene dokumentacije daje predlog za odobravanje subvencije zarade, shodno zakonskim procedurama.

“Važno je naglasiiti da poslodavci kojma je odobrena subvencija za zapošljavanje OSI imaju pravo na istu samo onda kada nadležnoj službi ZZZ dostave dokaze da su uredno izmirili sve obaveze, odnosno da su uplaćeni svi porezi i doprinosi i da je isplaćena neto zarada licu s invaliditetom. Na taj način izbjegava se mogućnost da poslodavci vrše zloupotrebu na način da bi dobijali subvenciju, a da nisu prethodno izvršili isplatu svojih obaveza”.

Preuzeto s portala Vijesti

Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobjednik je sankcionisanog turnira  koeficijenta 20 u egipatskoj Aleksandriji.  Radović je juče u finalnom meču kategorije S10 pobijedio bivšeg  paraolimpijskog šampiona, Čeha Ivana Karabeca 3:0, po setovima (11:6,  11:5 i 11:7). 

Srebrni iz Helsingborga, Radović, ranije juče u polufinalu eliminisao je Španca Ruisa Rejesa 3:1 (8:11, 11:5, 11:2 i 11:6). Radović je juče kao drugoplasirani u A grupi izborio polufinale. 

U prvom kolu neočekivano je poražen od Su Jin Suana iz Kineskog Tajpeha  3:2, dok je u naredna dva slavio protiv domaćih takmičara Abdelvahab  Abdelrahmana 3:1 i Ahmed Abdel Latifa 3:0. 

Radović je kazao da je juče u prvom meču na turniru  dozvolio protivniku  da napravi iznenađenje, navodeći da ga je taj poraz koštao gubitka  velikog broja bodova.  

"Uspio sam da se vratim na pravi način pobjedama protiv velikih rivala  Ruisa i Karabeca. Poslije svega mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan  sa onim što sam pokazao, naročito što sam se psihološki vratio na pravi  način poslije poraza od Su Jin Siana", rekao je Radović. 

On je istakao da i pored osvojenog zlatnog odličja biti "u minusu par bodova" u borbi za normu u Tokiju. 

"Na redu su turniri u Poljskoj i Španiji koje ću propustiti, a na kojima  će nastupiti moj drug iz reprezentacije Luka Bakić u klasi S10. Čekam  da vidim ishod sa tih turnira, a na osnovu toga ću odlučiti koji potez  da napravim do kraja kvalifikacionog ciklusa", rekao je Radović. 

On je trenutno treći na svjetskoj listi stonosera u svojoj klasi.  Direktan plasman, pored već plasiranih prvaka kontinenata, izboriće najboljih šest stonotenisera na listi koja se zaključuje  31.marta.

Izvor: portal Vijesti

Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma počela je juče kontrolu stambenih objekata u izgradnji kako bi utvrdili da li investitori imaju potrebnu dokumentaciju i da li prilikom gradnje vode računa da prilagode prilaz i uslove stanovanja za osobe s invaliditetom.

Prema saznanjima Pobjede, juče su kontrolisani objekti u Podgorici, a akcija će se u kontinuitetu sprovoditi u narednom periodu i u ostalim opštinama.

Inspektori provjeravaju da li prilikom gradnje vlasnici stambeno poslovnih-objekata vode računa o prilazu, postavljanju pristupnih rampi, liftova i stanova za osobe s invaliditetom.

Kontrola

Ukoliko se utvrdi da su urbanističko-tehnički uslovi, koje izdaju Sekretarijat za urbanizam ili Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdati suprotno planskom dokumentu, urbanističko-građevinski inspektor će zabraniti njihovu upotrebu i biće pokrenuta prekršajna prijava i stopiraće se gradnja. U slučaju da vlasnici stambeno-poslovnih objekata, kao i projektanti, revidenti i druga stručne osobe ne budu postupale u skladu sa propisima o planiranju prostora i izgradnji snosiće kivičnu odgovornost i urbanističko-građevinska inspekcija podnijeće prijedloge za oduzimanje njihovih licenci.

Urbanističko-građevinska inspektorka Kristina Bulatović koju smo juče zatekli na terenu tokom kontrole jednog objekta kazala je da inspekcijski nadzor podrazumijeva provjeru objekata koji su, po namjeni ili urbanističko-tehničkim uslovima u obavezi da ispune uslove za osobe s invaliditetom.

- Uz zakonske norme koje nalažu uspostavljanje jednakosti lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom sa ostalim građanima, uvažavajući koncept poštovanja ljudskih prava, urbanističko-građevinska inspekcija u okviru svojih nadležnosti, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta obavlja inspekcijski nadzor nad objektima koji, u skladu sa zakonom ili urbanističkio – tehničkim uslovima, sadrže obavezno rješenje za nesmetan pristup, kretanje, boravak osoba s invaliditetom – kazala je Bulatović.

Pojasnila je da urbanističko-građevinski inspektor, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, ima ovlašćenja da kontroliše da li je vlasnik objekta u javnoj upotrebi obezbijedio pristup osobama s invaliditetom.

Akcija

- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti i sa invaliditetom glavni projekat objekata javne upotrebe i kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata treba da ispunjava neke od obaveznih elemenata pristupačnosti, kao što su savladavanje visinskih razlika i mogućnosti samostalnog života, koji se ostvaruju propisanim dimenzijama uz grafičke prikaze oznaka pristupačnosti – precizirala je Bulatović.

Ova akcija sprovodi se prvi put, a kako saznajemo, pod lupom će biti svi stambeno-poslovni objekti u izgradnji.

Prema našim saznanjima, bez obzira što nije bilo prijava, akcija je pokrenuta na incijativu dvojice novih rukovodilaca u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kako bi se građevinsko-urbanistički radovi uskladili sa poglavljem 23 koje je fokusirano na potrebe osoba s invaliditetom.

Akcionim planom za 2019-2020. godinu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021. godine propisano je da je urbanističko-građevinska inspekcija MORT-a obavezna da obezbijedi implementaciju propisa u izgradnji pristupačnog okruženja, odnosno da dostavi informacije o broju pokrenutih postupaka za zaštitu od diskriminacije osoba s invaliditetom, kao i broju procesuiranih slučajevima sa ishodima.

Ukoliko u postupku inspekcijskog nadzora urbanističko-građevinski inspektor ocijeni da je povrijeđen zakon ili drugi propis, dužan je da zabrani upotrebu UTU izdatih suprotno planskom dokumentu, kao i izradu i reviziju tehničke dokumentacije, te da zabrani građenje objekta ukoliko utvrdi da je glavni projekat izrađen, odnosno revidovan suprotno UTU u pogledu osnovnih urbanističkih parametara.

- Za samo dva mjeseca, od kako je premijer Duško Marković preuzeo rukovođenje Ministarstvom održivog razvoja i turizma unaprijeđen je rad građevinske inspekcije – kazali su Pobjedi u ovom resoru.

Novim kadrovskim rješenjima Marković je, ističu oni, uspio da odlučno stane na put neodgovornom i neprofesionalnom radu.

Marković je preuzeo rukovođenje Ministarstvom održivog razvoja i turizma, nakon ostavke Pavla Radulovića u novembru prošle godine.

Ostavka je uslijedila nakon što je TV Vijesti objavila snimak na kom se vidi kako dvojica građevinskih inspektora Vladan Juretić i Zoran Bošković, sumnje se, reketiraju investitora iz Budve.

Prije ostavke suspendovao je dvojicu inspektora i saopštio da je bezuspješno pokušao da se „obračuna“ sa njima jer je imao saznanja da „reketiraju“ investitore.

Vujačić: Značajna akcija za osobe s invaliditetom

Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore ocijenila je pozitivnim i vrlo značajnim akciju urbanističko-grđevinske inspekcije Ministarstva održivog razvoja i turizma.

- Ovo je od izuzetnog značaja zato što do sada nijesmo imali ozbiljan monitoring poštovanja Zakona o planiranju i izgradnji objekata, posebno u dijelu koji se odnosi na osobe s invaliditetom – kazala je Vujačić.

Podsjetila je da takav monitoring traže još od usvajanja Zakona čak 2008. godine, kada su prvi put precizno definisane norme koje se odnose na standarde pristupačnosti.

- S druge strane, ovo je značajno, jer inspektori do sada nijesu imali evidenciju o eventualnim neregularnostima sa terena – istakla je Vujačić.

Očekuje da država, ukoliko se utvrdi da zakon nije poštovan, naloži onima koji su ga prekršili (investitori, izvođači radova, revidenti) da isprave propuste o sopstvenom trošku.

- Vjerujem da bi takvim mjerama i drugi bili odgovorniji prema zakonu. Očekujemo da je ovo početak aktivnosti monitoringa poštovanja standarda pristupačnosti i da bi država trebalo da sprovodi istu praksu kada su u pitanju javne ustanove i objekti u njenom vlasništvu – kazala je Vujačić.

Izvor: portal Pobjeda

Pravo učešća na konkursu imaju osobe s invaliditetom i akteri u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Članovi komisije UMHCG neće razmatrati tekstove s kojima su učesnici prethodno konkurisali i koji su ranije objavljivani.

Nazivi tekstova i pojedinačne teme u okviru njih mogu biti specifične, mogu se odnositi na lična razmišljanja, iskustva i doživljaje, ali mogu predstavljati i analizu zakonske i druge regulative i sl.

Svi zainteresovani za učešće na konkursu trebaju do ponedjeljka, 17. februara do 15.00 časova poslati tekst/esej obima do 1500 riječi  na mejl adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., s naznakom „Konkurs za pisanje tekstova za OSI“

Takmičari koji šalju svoje tekstove u pratećem mejlu treba da napišu ime i prezime, mjesto u kojem žive i kontakt telefon. Prema pravilima takmičenja, svako može poslati po jedan tekst na temu iskustava iz oblasti rada, zaštite i zdravlja na radu.

Najbolja tri teksta biće izabrana od strane tročlane Komisije UMHCG i biće nagrađeni u iznosu od po 70,00€.

Konkurs za tri teksta aktivnost je projekta OSIguraj uslove sebi!, kojeg UMHCG realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz Javni konkurs u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Usvojena informacija o pristupanju Marakeškom sporazumu, iz Saveza slijepih očekuju da na proljeće bude spreman i zakon kojim će taj ugovor biti ratifikovan. Osobe  s oštećenjem vida u Crnoj Gori imaće veći pristup knjigama i časopisima, nakon što Crna Gora i ratifikuje Marakeški sporazum, koji omogućava razmjenu prilagođene literature među državama, ali i produkciju takvih sadržaja u državi potpisnici.

Vlada je nedavno usvojila informaciju o pristupanju Marakeškom sporazumu, što je i prvi formalni korak u procesu ratifikacije tog međunarodnog ugovora.

"Sporazum je veoma značajan za osobe koje imaju poteškoće sa čitanjem, među kojima su i osobe sa oštećenim vidom, jer će se nakon njegove ratifikacije stvoriti uslovi za razmjenu knjiga među državama potpisnicima sporazuma, ali i stvoriti uslovi da se unutar Crne Gore veći broj organizacija bavi proizvodnjom pristupačnih knjiga. To bi trebalo da dovede do povećanja pristupačnosti literature za osobe s oštećenim vidom“, kazao je Vijestima Goran Macanović iz Saveza slijepih.

Osobe s oštećenjem vida danas se suočavaju sa mnogim preprekama koje se odnose na pristup knjigama i drugim štampanim sadržajima. U informaciji Vlade koja je usvojena na sjednici prošlog četvrtka, navodi se da se u svijetu svake godine objavljuju milioni knjiga, a da je tek jedan do sedam procenata raspoloživo za 285 miliona za osobe s oštećenjem vida. Ta potreba da se poveća broj djela i drugih zaštićenih sadržaja u dostupnim formatima kao što su Brajevo pismo, zvučne knjige i uvećani font slova prepoznati su na međunarodnom nivou.

Marakeški sporazum ima za cilj da poveća pristup knjigama, časopisima i drugim štampanim materijalima za onu populaciju u svijetu koja ima poteškoće u čitanju štampanih. Kako bi to bilo postignuto, sve države koje usvoje Marakeški sporazum obavezne su da kreiraju jedno ili više ograničenja ili izuzetaka od autorskog prava. Djela, u tim uslovima, mogu da budu produkovana u državi potpisnici, a sporazum omogućava i njihovu prekograničnu razmjenu.

Implementacijom Marakeškog sporazuma države mogu poboljšati edukaciju i životne prilike značajnog broja svojih građana,implementirati principe iz međunarodnog zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i stimulisati ekonomski razvoj i društveni napredak, navodi se, pored ostalog, u dokumentu sa sjednice Vlade.

Nakon usvajanja te informacije, iz crnogorskog Saveza slijepih očekuju da Ministarstvo ekonomije u najkraćem roku već na proljećnom zasjedanju Skupštine, pripremi i podnese i predlog Zakona o ratifikaciji Marakeškog sporazuma.

Time bi se ispunila i jedna od mnogobrojnih preporuka Komiteta za prava osoba s invaliditetom koje je Crna Gora dužna da sprovede, poručio je Macanović.

Izvor: Vijesti

ponedeljak, 27 januar 2020 10:05

Tadić bez olimpijske norme u Splitu

Crnogorski paraolimpijac  nije uspio da izbori normu za Paraolimpijske igre u Tokiju.

On je u Splitu, drugog takmičarskog dana sankcionisanog plivačkog mitinga Kro open u Splitu, u tajm trajal (time trial) trci na 50 metara slobodno ostvario rezultat 26 sekundi i 82 stotinke, što je osam stotinki slabiji rezultat od norme za Tokio.

Norma za Tokio iznosi 26,74 sekunde. Tadić je prekjuče osvojio prvo mjesto u spojenim kategorijama sa rezultatom 26,93 sekunde. U kvalifikacijama dionicu na 50 metara isplivao za 26,98 sekundi. Tadiću je tajm trajal trka bila posljednja šansa da izbori olimpijsku normu.

“Na žalost nijesam uspio da isplivam normu za Tokio. Imao sam posljednjih dva mjeseca šest trka u kojima sam od dvije do deset stotinki bio do norme. Bio sam blizu, ali na kraju nijesam uspio da je izborim“, kazao je Tadić.

Kvalifikacioni period za plivače završava se 31. januara. Miting u Splitu okupio je 130 plivača iz devet država.


Izvor: portal agencije Mina

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Mladi zajedno za promjene (Youth together for change) uz finansijsku podršku UNICEF kancelarije u Crnoj Gori. 

Projektom se želi povećati mogućnost za socijalnu inkluziju i građansko učešće mladih s invaliditetom i mladih bez invaliditeta kroz aktivnosti volontiranja u školama i doprinos poboljšanju vještina tolerancije, razumijevanja i prihvatanja različitosti kod mladih srednjoškolskog uzrasta, razvoj volonterskog pokreta u Crnoj Gori, s posebnim akcentom na volontiranje u oblasti prava OSI i povećanju nivoa svijesti šire javnosti o važnosti volontiranja i vještina mladih.  

Projektom će biti obuhvaćeni mladi s invaliditetom i mladi bez invaliditeta uzrasta 14 – 18 godina iz cijele Crne Gore, a indirektno osobe s invaliditetom (OSI), organizacije OSI, porodice OSI, srednje škole u Crnoj Gori, nastavno osoblje, radnici centara za socijalni rad i društvo u cjelini.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: trening za vršnjačke edukatore; formiranje i uspostavljanje Mreže volontera u srednjim školama u Crnoj Gori; pilot aktivnost mapiranja potreba mladih s  invaliditetom i medijsku kampanju.

Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od decembra 2019.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), nakon seta aktivnosti pripreme za zapošljavanje, potpisalo je ugovor o radu sa šest novih osoba s invaliditetom zapošljenih kroz projekat Press to Work – Klikni i pro(radi)

Osobe s invaliditetom će u UMHCG biti angažovane do kraja trajanja projekta, uz mogućnost produžetka radnog angažmana. Na ovaj način, zaposleni će sticati i razvijati radne navike, upoznavati se s procesom rada u nevladinom sektoru i pravima osoba s invalditetom. Svim zaposlenima su, radi olakšavanja tranzicije s tržišta rada u radni proces, dodijeljeni mentori, koji prate njihov rad i pružaju im potrebnu podršku, obučavaju ih, i prate i nagdledaju u procesu rada. 

Projektom su bile obuhvaćene nezaposlene OSI koje su uključene u aktivnostima pripreme za zapošljavanje, proces zapošljavanja i rada, te praćenje u toku rada. Na ovaj način, teži se doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti OSI, otvaranju novih radnih mjesta i podizanju svijesti poslodavaca, porodica, donosilaca odluka i šire javnosti o benefitima zapošljavanja OSI. 

U okviru projekta UMHCG sprovodi i Servis za zapošljavanje. Servis podrazumijeva informisanje, povezivanje OSI i poslodavaca, i u saradnji s njima obezbjeđivanje mogućnosti za obavljanje praktičnog rada i zaposlenja OSI. Takođe je njime predviđeno i davanje pravnih savjeta iz oblasti rada i zapošljavanja, konsultovanje i smjernice za ostvarivanje i zaštitu prava iz ove oblasti. Zbog toga, UMHCG poziva sve poslodavce i osobe s invaliditetom s teritorije Crne Gore da nam se obrate i iskoriste mogućnosti koje se kroz Servis pružaju. 

Zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada ključni je korak kojim se može ostvariti njihova potpuna uključenost u zajednicu, doprinijeti osamostaljivanju i stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Tamo gdje je zapošljavanje OSI na otvorenom tržuištu rada neefikasno i teže izvodljivo neophodno je stvoriti mogućnosti za otvaranje i rad posebnih organizacija za zapošljavanje i to: radnih centara, zaštitnih pogona i zaštitnih radionica, zbog čega pozivamo državu da konačno posle više od 10 godina pristupi ovom važnom zadatku. 

Ekonomski razlozi i profit ne smiju biti izgovor da se zapošljavanje OSI izbjegava jer je nesaglediva šteta koju izolovanost čak i jedne osobe s invaliditetom ostavlja na cijelo društvo. Uostalom, poslodavci zapošljavanjem OSI mogu ostvariti značajne benefite po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, i time biti oslobođeni plaćanja posebnog doprinosa u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Zato je preporuka poslodavcima da umjesto plaćanja „penala“, daju šanse svima da nađu zaposlenje i na taj način realizuju svoje potencijale. U suprotnom, neprihvatljivo je navoditi da je u nekim sferama i oblastima zapošljavanje OSI nemoguće jer se takve kontatacije apsolutno ne temelje na činjenicama.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore navedeni projekat, čija je ključna svrha da doprinese unaprjeđenju mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori, realizuje u saradnji s Televizijom Vijesti, uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, posredstvom Grant šema. Realizacija projekta je započeta 23. jula 2019. i trajaće do 23.  maja 2020. 

Aleksandra Pavićević, koordinatorka Servisa za zapošljavanje

Strana 33 od 34

Back to top