nedelja, 23 jul 2017 10:37

Bogdanović: Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom od posebnog je značaja za svako društvo

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore danas je na Cetinju u prostorijama Američkog ugla Cetinje organizovalo Javnu debatu o kvalitetnom pristupu obrazovanju i tržištu rada.

Otvarajući debatu gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović je ukazao da treba raditi na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom, preuzimajući zakonske obaveze posebno u oblasti zapošljavanja i pristupačnosti.

Podsjetio je da je Prijestonica Cetinje u proteklom periodu dodijelila 10 stipendija među kojima su bili dobitnici i studenti s invaliditetom. Ukazao je da prioritet Prijestonice u narednom periodu treba biti zapošljavanje osoba s invaliditetom.

„Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom je značajno za svako društvo jer se radi o značajnoj po broju, ali neravnopravnoj po mogućnostima društvenoj grupi koja se otežano zapošljava“, naveo je Bodganović.

Bogdanović je istakao da je, kada su u pitanju prava osoba s invaliditetom, učinjen napredak i na nacionalnom i na lokalnom nivou, istakavši da je neophodno preduzeti značajne obaveze kako na daljem usaglašavanju zakonodavstva s propisima Evropske unije, tako i na sprovođenju već preuzetih obaveza.

Izvršna direktorica UMHCG, Marina Vujačić je istakla značaj javnih debata posredstvom kojih će se mladi s invaliditetom informisati i osnažiti za proces visokog obrazovanja, koje je ne samo preduslov za kvalitetno zapošljavanje, već i za ravnopravnost. “Mladi s invaliditetom moraju preuzeti odgovornost za zalaganje i borbu za sopstvena prava”, navela je ona.

Predstavnica Centra za socijalni rad Cetinje Milica Krivokapić je istakla da, prema podacima koje Centar za socijalni rad posjeduje, postoji evidentna nezaposlenost osoba s invaliditetom, i visok nivo prepreka u zapošljavanju. U tom smislu, kako je navela, Centar za socijalni rad kroz postupak vođenja slučaja, odnosno kroz savjetodavni rad, psihosocijalnu i pravnu podršku pruža podršku u podizanju kapaciteta OSI.

„Jačanje osoba s invaliditetom mora proizilaziti iz porodice, ali i cijelog društva“, zaključila je Krivokapić.

Prenoseći svoje iskustvo u procesu studiranja, ali i rada sa studentima, studentkinja magistarskih studija i saradnica na Univerzitetu Crne Gore Anđela Radovanović je navela da se osobama s invaliditetom moraju obezbijediti jednake mogućnosti i adekvatan pristup prema invaliditetu, kako bi nesmetano mogle da se obrazuju, razvijaju svoje ambicije i kapacitete ali i vrednuju za sopstvene zasluge i postignuća.

U toku i nakon diskusije su dogovoreni naredni koraci koji će se preduzeti na osnovu utvrđenih prioriteta od strane prijestonice Cetinje u saradnji s organizacijama osoba s invaliditetom, i drugim subjektima i institucijama, kako bi osigurali istinsku, a ne deklarativnu ravnopravnost osoba s invaliditetom. Ponuđeno je razmatranje kvalitetnog rješenja za zapošljavanje osobe s invaliditetom u lokalnoj samoupravi koja će koordinirati dalje aktivnosti na ovom polju.

Organizacijom ove debate zaokružena je aktivnost tri planirane javne debate koje su u julu organizovane u Budvi, Pljevljima i na Cetinju. Aktivnosti su podržane od strane Ministarsva sporta kroz konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade.


Pripremile: Anđela Miličić i Marina Vujačić

Pročitano 1446 put(a)

Back to top