Disability

Disability

Radna grupa za analizu podzakonskih akata Državne izborne komisije na čelu s organizatorima, Cen­trom za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), Udru­že­njem mla­dih sa hen­di­ke­pom Cr­ne Go­re (UMHCG) i Mre­žom za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra(MANS) uputila je danas, 21. juna Državnoj izbornoj komisiji inicijativu za analizu pristupačnosti biračkih mjesta osobama s invaliditetom, u su­sret pred­sto­je­ćim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ko­ji su pla­ni­ra­ni za ok­to­bar 2016. go­di­ne.

Tokom rada članova Radne grupe utvđeno je da postoji nedostatak zvaničnih informacija o tome kakva je prilagođenost biračkih mjesta u Crnoj Gori osobama sa invaliditetom, zbog čega su svi članovi Radne grupe postigli dogovor da se DIK-u uputi inicijativa i da se zatraži prikupljanje podataka, kao i definisanje mjera za unapređenje pristupačnosti za ona biračka mjesta koja se ocijene kao nepristupačna.

„U skladu sa dogovorom članova Radne grupe sa sjednice održane u utorak, 14. juna upućujemo Vam zajedničku inicijativu kako bi Državna izborna komisija, preko opštinskih izbornih komisija, a prije parlamentarnih izbora, utvrdila koliko biračkih mjesta na teritoriji Crne Gore nije a koliko jeste pristupačno za osobe sa invaliditetom u skladu sa važećim propisima, a uzimajući u obzir sve neophodne elemente pristupačnosti koji se odnose na ostvarivanje biračkog prava, te da definišete mjere i radnje koje treba da preduzmu opštinske izborne komisije kako bi se pristupačnost unaprijedila već u susret narednim izborima.“, navodi se u tekstu inicijative.

U inicijativi je napomenuto da Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom[1] (članovi 17, 18, 27. i 40.) propisuje obavezne elemente pristupačnosti prilikom ostvarivanja biračkog prava, a oni se odnose na ulaz u biračko mjesto, hodnik, glasačku kabinu i obilježeno parking mjesto.

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom u članu 25 propisuje zabranu diskriminacije u oblasti javnog i političkog života, a u tačkama 1. i 2. definiše oblike diskriminacije kao što su:

1) uskraćivanje, ograničavanje ili otežavanje ostvarivanja prava na biračko pravo licu i grupi lica sa invaliditetom u smislu propisa kojima se uređuje izbor odbornika i poslanika;

2) uskraćivanje prava na samostalno glasanje ili glasanje uz pomoć asistenta licu ili grupi lica sa invaliditetom, na zahtjev i po izboru lica ili grupe lica sa invaliditetom.

U inicijativi se navodi i da Zakon 0 izboru odbornika i poslanika u članu 65 stav 5 propisuje da "PriIikom odredivanja birackih mjesta, opštinska izborna komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom rnjestu licirna sa invaliditetom.”

Navedena inicijativa nije propisivanje bilo kakve dodatne obaveze nadležnim institucijama odgovornim za uređivanje ostvarivanja biračkog prava, već isključivo potreba da se sagleda postojeće stanje u praksi i izvrši precizna analiza kako bi se mogle planirati i preduzeti konkretne i adekvatne radnje u narednom periodu.

Naglašavamo da se većina izbornih mjesta nalazi u javnim objektima za koje je još od 2008. godine propisana obaveza za prilagođavanjem, odnosno rekonstrukcijom onih koji su sagrađeni prije usvajanja Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, te da je taj rok istekao još u avgustu 2013. godine.

Vjerujemo, na kraju, da ćete se složiti da je nedopustivo da lica s invaliditetom glasaju putem pisma samo zbog nepristupačnosti biračkog mjesta ili da ih neko fizički unosi kao predmete i robu jer je čin biranja narodnih predstavnika u svakom demokratskom društvu jako važan, pa i predstavnici osoba s invaliditetom u institucijama moraju preduzeti odgovornost i obavezu da stvore neophodne uslove za njihovo učešće u javnom i političkom životu.

Inicijativu su potpisali Srđan Miljanić (DPS), Slađana Živkokić (SNP), Savo Šofranac (DEMOS), Haris Mekić (BS), Zagorka Pavićević (Pozitivna Crna Gora), Aleksandar Jovićević (SDCG), Miodrag Radović (SDP), Vladimir Jokić (Demokrate), Luka Rakčević (GP URA), Zdravko Šoć (LP), Hasim Resulbegu (FORCA), Milica Kovačević (CDT), Dubravka Popović (CeMI), Ana Vujošević (CGO), Marina Vujačić (UMHCG), Vuk Maraš (MANS).

Inicijativa je dio projekta: “Pošteni izbori slobodni od korupcije”, kojeg finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori a implementira ga Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).[1]http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag=%7BC4F9E07B-70E8-47EB-94DA-71A0B6AFCAD4%7D

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku OEBS-a, nastavlja sa realizacijom projekta „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“.

„Dugogodišnja realizacija ovog projekta pokazuje da naše članice podržavaju ovakve akcije i smatraju ih korisnim, što je potvrđeno i velikim brojem prijava na prethodnim konkursima za izbor najbolje prakse u lokalnoj samoupravi.“, saopštili su iz Zajednice opština.

Ove godine po prvi put među praksama je predložena i praksa lokalnih uprava u oblasti pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Pored ove predložene su i tri druge prakse koje se odnose na:

-         funkcionisanje jedinica lokalnih samouprava u akcidentnim situacijama;

-         saradnja sa civilnim sektorom u ostvarivanju strateških ciljeva lokalne zajednice,

-         zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja lokalne zajednice.

Prijave na konkurs za najbolju praksu se mogu slati do 20. jula 2016. godine

Na sajtu Zajednice opština je objavljen formular za prijavu i brošura sa više informacija.

Iz zajednice opština su pozvali sve lokalne samouprave da se uključite u realizaciju ovog projekta i učestvuju u međuopštinskoj razmjeni pozitivnih iskustava.

„Najšire značenje pojma pristupačnosti uključuje pristup, kretanje, boravak i rad ujavnim objektima, izgrađeno okruženje i saobraćajne površine, informacije i komunikacije, kao i usluge koja za cilj ima da omogući svim ljudima jednake mogućnosti da učestvuju u svakom aspektu funkcionisanja društva i ostvaruju svoja ljudska prava nesmetano.“, navodi se u pojašnjenju najbolje prakse u oblasti pristupačnosti.

Svrha pristupačnosti je da omogući slobodu nesmetanog kretanja, traženja, prijema i širenja informacija i komunikacija, svim ljudima u bilo kom prostoru (za stanovanje, na ulici, u javnom prevozu, u javnim zgradama).

Jedinice  lokalne samouprave koje se prijavljuju za najbolju praksu na temu „Prakse lokalnih samouprava u oblasti pristupačnosti za osobe s invaliditetom“trebalo bi da objasne i pokažu način na koji su ispunile sljedeće kriterijume:

·         razvijene politike i planove na lokalnom nivou za osiguranje pristupačnosti;

·         inkluzivnost i inovativnosti za osiguranje jednakosti;

·         mogućnost samostalnog korišćenja usluga i proizvoda od strane korisnika/osoba s invaliditetom;

·         univerzalnost u korišćenju usluge od strane većeg broja ljudi

 

Pripremila: Marina Vujačić

Izvor. Saopštenje Zajednice opština Crne Gore

Kako bi se osobe s invaliditetom što više uključile u društvo i bile što samostalnije auto  škola “Miramare” u Hrvatsoj omogućava osobama s invaliditetom da polažu vozači ispit na vozilu sa novim komandama.

“Mi smo sada morali nabaviti novo vozilo i grad Zagreb nam je pomogao da ugradimo dodatne komande. Bilo je i još sponzora. Firma čiji smo auto kupili je dala popust, ali najveću pomoć je dao grad”, kazao je predsjednik auto škole Nafis Defterdarović. Polaganje vozačkog ispita osobe s invaliditetom plaćaju jednako kao i svi ostali. Ovakvo vozilo je veoma važno za osobe s invaliditetom. “Kom

ande su specifične jer nemaju pravi automatski mjenjač. Auto se, takođe, koristii i za obuku ostalih kandidata.

To je jedini takav automobil u Hrvatskoj, postoji jedan automatski u Križevcima Ugrađena je dodatna ručica za korištenje kočnice i gasa i elektronsko kvačilo. Ta dva sistema se mogu koristiti odvojeno ili zajedno i ono je multifunkcionalno za sve, objasnio je Dražen Zovnek, vlasnik firme za opremanje vozila.

Opremanje automobila dodatnim komandama iznosilo je pedeset hiljada kuna

(između 6,5 i 7 hiljada eura), a grad Zagreb je i prije osam godina omogućio finansiranje jednog takvog vozila.

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pozvao je i ostale firme da se uključe u finansiranje ovakvih vrsta vozila kako bi osobama s invaliditeto

m omogućili što samostalniji život.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: mreža.tv

Australija uskoro uvodi posebnu verziju novčanice od pet dolara koja će po prvi put posjedovati taktilni element kako bi osobama oštećenog vida omogućila da razlikuju novčanice novca.

Priča o dodavanju taktilnog elementa počela je prije tri godine kada je 15-godišnjak Konor Mekliod zajedno sa svojom majkom započeo potpisivanje peticije sa željom da osobama oštećenog vida olakša razlikovanje novčanica.

''Novčanice jesu različite veličine i to pomaže, ali problemi nastaju ako osoba nema od svake novčanice po jedan primjerak radi poređenja i organizacije'', napisala je Meklidova majka Ali Lankaster.

Nakon što je više od 57 hiljada osoba potpisalo peticiju Australijska centralna banka je u februaru 2015. godine obećala da će sljedeća generacija australijskog novca uključivati taktilne elemente koje su Mekliod i njegova majka tražili.

''Ja sam smo običan klinac, ne vidim sebe kao aktivistu. Ali ako uočim nešto što mi se ne čini da je u redu, volim da zavrnem rukave i uradim nešto po tom pitanju umjesto da se samo žalim“, rekao je Mekliod.

Što se tiče drugih država, nemaju svi adekvatan način za diferencijaciju novčanica. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi novčanice svih vrijednosti su iste veličine i dok Kanada ima taktilne elemente za njihovo razlikovanje, SAD tek treba da ukomponuju takve elemente u dizajn svojih novčanica.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: antenam.net

utorak, 06 septembar 2016 15:22

DOT- pametni sat za osobe oštećenog vida

Grupa studenata na Univerzitetu u Vašingtonu pokrenula je razvoj i proizvodnju pametnog sata za osobe oštećenog vida pod imenom DOT- tačka.

Prilikom nošenja ovog pametnog sata, korisnici mogu provjeriti vrijeme, čitati pristigle poruke ili tvitove, pa čak i elektronske knjige. Slično drugim pametnim satovima na tržištu, DOT je dizajniran da se poveže sa telefonom preko blututa. Kada tekstualna poruka stigne na telefon,  aplikacija je prevodi na Brajevo pismo i šalje u DOT (koji vibrira), a zatim se dugmići uzdižu i spuštaju i tako prenose znakove. Ostale funkcije uključuju sat, alarm i notifikacije. Prvi testovi pokazuju da DOT funkcioniše oko pet dana između dva punjenja.

Naličje pametnog sata DOT se sastoji od četiri ćelije sa šest aktivnih tačaka – dugmića, koje se uzdižu i spuštaju proizvodeći četiri Brajeva znaka. Brzina po kojoj sat prikazuje sledeća četiri znaka može biti podešena prema korisnikovoj brzini čitanja. Kada dugmići ne prevode tekst, onda prenose tačno vrijeme.

Tradicionalno, Brajeve mašine za čitanje su uglavnom napravljene od keramike i koštaju hiljade dolara, zbog čega su nedostupne većini ljudi kojima su najpotrebnije. Da bi se ovo prevazišlo, DOT je razvio alternativno rješenje koristeći magnete. Zahvaljujući ovoj inovaciji i novom pogonu, DOT je trenutno moguće naručiti po cijeni od 300 dolara (oko 200-300 eura) u Americi i Kanadi.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, procjenjuje se da su 285 miliona ljudi širom svijeta osobe oštećenog vida. Osobe koje nose DOT će, takođe, biti u mogućnosti da nauče da čitaju na Brajevom pismu, gdje će se na taj način povećati pismenost osoba sa oštećenjem vida. DOT će uključivati i telefonsku aplikaciju koja će izgovarati znakove koji će se pojavljivati na satu na Brajevom pismu.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: uključi.in

utorak, 13 septembar 2016 15:22

Google mapa sa pristupačnim objektima za OSI

Udruženja paraplegičara Podgorica izvršilo je mapiranje u svim crnogorskim opštinama i na taj način kroz Google mapu obezbijedilo osobama sa invaliditetom podatke o pristupačnim javnim objektima i javnim površinama na području Crne Gore.

U okviru projekta “OSI – pristupačnost i Crna Gora”, kojeg je ta NVO posljednjih mjeseci realizovana uz finansijsku podršku Telekoma, izvršen je monitoring u opštinama Nikšić, Berane, Bar, Ulcinj i Herceg Novi, koje nisu obuhvaćene ranijim aktivnostima.

Podaci o pristupačnosti, kako navode iz Udruženja paraplegičara Podgorica, dostupni su na sajtu te organizacije (www.osipodgorica.me), kao i sama mapa. Pored toga na sajtu se nalaze i informacije o pristupačnim objektima koji posjeduju taktilne crte za osobe oštećenog vida.

“Na ovaj način omogućena je bolja informisanost lica sa invaliditetom o pristupačnim objektima na području Crne Gore. Pomoću Google mape, lica sa različitim vrstama invaliditeta, prvenstveno osobe koje su korisnici  kolica, dobiće informaciju da li su, i u kojoj mjeri, određeni objekti u javnoj upotrebi pristupačni njihovim potrebama”, navode iz te NVO.

Google mapa je jednostavna za korišćenje, omogućava lak i brz uvid u sve objekte koji sadrže elemente pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, pružajući mogućnost filtriranja po kategoriji objekata, elementima pristupačnosti, pretrage po ključnoj riječi, kojima se prikazuju samo željene lokacije na mapi, kao i prikaz tačne lokacije gdje se objekat nalazi.

Mapa ima mogućnost da se dopunjuje i tako omogućava da se pravovremeno ažurira, povećanjem broja pristupčnih objekata. Za svaku lokaciju su navedene informacije o adresi, broju telefona, radnom vremenu, kao i spisak elemenata pristupačnosti koje lokacija sadrži. Shodno tome, postoje interesovanja i državnih institucija da link Google interaktvine mape bude i na zvaničnim veb sajtovima istih. Tako je naglašeno da će se mapa nalaziti na sajtu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: www.vijesti.me, www.osipodgorica.me

četvrtak, 29 septembar 2016 15:21

Na Brajevom pismu vodič Pomorskog muzeja

Vodič na Brajevom pismu namijenjen osobama oštećenog vida, promovisan je u utorak  u Pomorskom muzeju Crne Gore Kotor. Ovo je prvi vodič takvog tipa u Crnoj Gori.

Ovim projektom se omogućava osobama oštećenog vida da se upoznaju sa bogatom pomorskom istorijom Crne Gore i kao takav značajan je za razvoj crnogorske kulturna baštine, kazao je Ilija Mlinarević, jedan od autora ovog projekta. Uz štampan vodič na Brajevom pismu urađen je zvučni zapis koji je objavljen na sajtu Pomorskog muzeja, umnožen audio zapis na CD i distribuiran svim institucijama za osobe oštećenog vida u Crnoj Gori.

Cilj ovog projekta je da se podstaknu i druge institucije u Crnoj Gori da urade isto, kazao je Mlinarević. U čast Dana evropske baštine koji ima za temu “Kulturna baština i lokalna zajednica” realizovan je ovaj projekat koji znači bogatstvo i jedinstvo različitosti, kazala je Mileva Pejaković – Vujošević, direktorica Muzeja. Pored Ministarstva kulture vodič je štampan zahvaljujući Savezu slijepih Crne Gore i Hipomontu.

Božidar Denda, direktor Biblioteke za slijepe Crne Gore je poručio da ovakvi projekti ljude čine boljim i kvalitetnijim u ljudskom, profesionalnom i svakom  smislu, prije svega obrazovnom i edukativnom.

“Ovo se u kulturološkom slislu mora posmatrati kao projekat od šireg značaja, jer treba da podstakne i druge ustanove da krenu ovim putem. Takođe vodič treba da podstakne i korisnike, a to su osobe oštećenog vida da još više koriste blago koje se krije među zidovima ovog zdanja, upoznajući tako ne samo naše nego i druga mora i druge civilizacije i ljepotu jer se domovina brani ljepotom. Ali se i tuđa domovina poštuje kroz prepoznavanje njenih ljepota kao što se svoja voli kroz čuvanja blaga koje ona ima”.

Manifestacija Dani evropske baštine, jedinstvena je prilika da se kroz nove, ineraktivne metode kulturna baština približi i učini dostupna široj javnosti, rekao je u ime Ministarstva kulture direktor Direktorata za kulturnu baštinu Aleksandar Dajković.

“Vodič na Brajevom pismu, a prije njega prilagođavanje muzejskog materijala osobama sa invaliditetom, važan su doprinos realizaciji principa jednakog prava na kulturu i kulturno nasljeđe, što je jedan od principa nacionalnog programa razvoja kulture. Crna Gora se nizom međunarodnih konvencija obavezala da će težiti omogućavanju kulturnih sadržaja svim njenim građanima. Zbog toga je ovaj događaj izuzetno bitan stimulans ostalim činiocima kulturnog života CG. Ovim vodičem je značajno obuhvaćena i obogaćena i turistička ponuda Pomorskog muzeja”, rekao je Dajković.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: skalaradio.com

Lindon Džonson, nekadašnji predsjednik SAD, 1964. godine proglasio je 15. oktobar za dan bijelog štapa. Dugim nizom godina, kroz koje se širom svijeta obilježavao ovaj datum, te javnost bliže upoznavala s pravima osoba oštećenog vida, može se bez sumnje reći da je on postao jedan od najznačajnijih datuma i svjetski dan osoba oštećenog vida.

Dugi, bijeli štap je prvenstveno simbol samostalnosti, nezavisnosti i potpune slobode  osoba oštećenog vida, pa tek onda pomagalo ili kako bi neki kazali ’produžena ruka’ osobe koja ga koristi. On je tek dvadesetih godina XX vijeka obojen u bijelo, kako bi bio upadljiv i kako bi ga lakše uočili ostali ljudi, te bili obazriviji prema njegovim korisnicima. Takođe, bijeli štap je jedinstveni znak prepoznavanja osoba s potpunim oštećenjem vida u svim zemljama svijeta, kao što je crveno-bijeli štap znak raspoznavanja osoba koje istovremeno imaju oštećenje sluha i vida.

Proteklo je više godina od ratifikovanja UN Konvencije o pravima lica s invaliditetom (naša država je ratifikovala Konvenciju još jula mjeseca 2009. godine), a prava koja se nalaze na njenim stranicama, gotovo da se i neprimjenjuju.

Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, Savez slijepih Crne Gore je istakao neke od najaktuelnijih  problema sa kojima se susreću osobe sa oštećenim vidom danas:

·      Irazito je prisutna nepristupačnost fizičkog okruženja za osobe oštećenog vida u današnjoj Crnoj Gori, jer postoji svega dvadesetak ozvučenih raskrsnica na teritoriji svih opština i Glavnog grada – Podgorice. Saobraćajna nekultura, nepropisno parkirani automobili, a pritom evidentna inertnost saobraćajne policije da preduzima zakonske mjere i kažnjava učesnike u saobraćaju koji krše pravila, znatno otežava samostalno kretanje ovih osoba, su veoma izraženi u svim crnogorskim opštinama. Ne postoje reljefne, taktilne staze i natpisi na brajevom pismu na ulicama, trotoarima, u javnim ustanovama i zgradama velikih unutrašnjih površina poput aerodromskih zgrada, tržnih centara i sl,  koje bi olakšale samostalno kretanje osoba oštećenog vida. Rijetki su primjeri taktilnih traka vodilja unutar crnogorskih institucija i one danas postoje na svega nekoliko mjesta u zemlji.
·    Inkluzivno obrazovanje je još uvijek daleko od zadovoljavajućeg nivoa razvoja, a škole uglavnom nijesu opremljene osnovnim učilima za ravnopravno sticanje znanja i ove djece.
·         Zapošljavanje je i dalje na čelu liste ključnih problema, a još uvijek nije riješeno pitanje „ne/prelivanja“ i ponovnog vraćanja sredstava u državni budžet, i to milionskih sredstava, koja su inače namijenjena osobama s invaliditetom, njihovoj pripremi i obukama za rad i zapošljavanje.
·        Ne postoji Zakon o finansiranju organizacija osoba s invaliditetom i nema sistemskog finansiranja ovih organizacija, jer nijesu  prepoznate kao organizacije od posebnog društvenog značaja.
·       Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, te ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, za osobe s potpunim oštećenjem vida, je jedan od najaktuelnijih problema sa kojim se bore i Savez i same osobe oštećenog vida. U cilju poštovanja pomenutog zakona, inicirali  su više postupaka protiv Ministarstva rada i mjesnih centara za socijalni rad, koji vrše direktnu diskriminaciju i ne priznaju pravo na ličnu invalidninu osobama potpuno oštećenog vida
·    Oblast pristupačnosti informacija osobama oštećenog vida, je polje koje treba unaprijeđivati i nešto što zahtijeva kontinuiran rad u cilju objavljivanja informacija u dostupnim formatima (audio-forma, Brajeve oznake, uvećana slova za osobe djelimično oštećenog vida i sl.). U ovoj oblasti su trenutno aktuelni Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o ljekovima, gdje propisani proizvodi i lijekovi treba da budu obilježeni Brajevim pismom, čime će biti pružena dostupna informacija korisnicima oštećenog vida u pristupačnom obliku.Pripremila: Miličić Anđela

Saopštenje za javnost: Savez slijepih Crne Gore

Savez slijepih Crne Gore u saradnji sa firmama “Galenika Crna Gora” i  sa predstavništvom firme “Messer Tehnogas A.D. Beograd” u Crnoj Gori dogovorio je izradu uputstva za pacijente za lijek “flonivin” na Brajevom pismu i u audio formatu (kompakt disk). Uputstva je izradio Savez slijepih Crne Gore, a Galenika ih je već putem svoje mreže distributera proslijedila svim crnogorskim apotekama.

Takođe, sa predstavnicima “Messer Tehnogas-a”dogovorena je izrada uputstva za pacijenta za medicinski kiseonik (komprimovani), što je takođe završeno i uputstva u dostupnom formatu su pripremljena.

“Iskreno vjerujemo da će ovi, divni primjeri društveno odgovornog poslovanja, koje su već iskazale firme “Galenika Crna Gora” i “Messer Tehnogas”, u bliskoj budućnosti pokazati i ostali uvoznici lijekova u našoj zemlji, te da ćemo imati još puno drugih vrsta lijekova, čija su uputstva dostupna svim pacijentima”, saopštili su iz Saveza slijepih Crne Gore.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: Saopštenje za javnost Savez slijepih Crne Gore

Hercegnovski prevoznik “Blue Line” je u okviru planiranih investicionih ulaganja ipovećanja kvaliteta usluge ove godine obnovio svoj vozni park sa šest novih autobusa.

Prvi novi autobusi su već stigli i trebalo bi da se narednih dana nađu na ulicama Herceg Novog.Riječ je o dva nova niskopodna gradska autobusa, koji zadovoljavaju visoke standarde u pogledukomfora, a opremljeni su i rampom za korisnike kolica. U toku je registracija vozila, koji ćeuskoro početi da saobraćaju na Liniji 2: Igalo – Meljine – Igalo, ili tzv. kružnoj liniji.

Nadamo se da će ovi autobusi zaista biti pristupačni, kao i stajališta kako bi ih osobe s invaliditetom i mogle koristiti.

Želimo da vjerujemo da će i drugi prevoznici putnika poput “Blue line” pokazati svoju društvenuodgovornost i na taj način omogućiti dostupan prevoz svim putnicima.

 

Pripremila: Miličić Anđela

Izvor: radiohercegnovi.net

Strana 16 od 35

Back to top