ponedeljak, 07 septembar 2020 13:09

Po Pritužbi Saveza slijepih Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio diskriminaciju

Autor:

Odredba člana 64 stav 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala diskriminatorna je prema osobama oštećenog vida koja se ne nalaze na formalnom (redovnom) školovanju, navodi se u Mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je, po pritužbi Saveza slijepih Crne Gore (SSCG), da Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore diskriminiše osobe s oštećenjem vida jer odredbom člana 64 stav 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko - tehnička pomagala odvaja učenike s oštećenim vidom od ostalih građana, kojima su potrebni aparati za svakodnevno funkcionisanje. U Pritužbi se ističe da se u članu 64 pravilnika navodi da „osigurano lice koje ima oštećenje vida, a koje je na školovanju ima pravo na reproduktor i snimač zvučnih knjiga, govorni softver i Brajevu bilježnicu u skladu sa listom pomagala”.

Prema mišljenju Saveza slijepih Crne Gore ovakvo rješenje je veoma nepovoljno i predstavlja čin diskriminacije u odnosu na osobe potpuno oštećenog vida, koje se ne nalaze na školovanju i one koje su tokom kasnije životne dobi stekle invalidnost, odnosno izgubile vid. Iz SSCG dalje napominju da su sva navedena pomagala (Brajevo pismo, govorni softver, reproduktor ili snimač zvučnih knjiga), koja su propisana Pravilnikom, jednako neophodna i bitna za sve osobe s oštećenjem vida, bez obzira na njihovu dob, obrazovanje, radni ili drugi aktivizam i interesovanje.

„Podsjećaju da je 21. vijek doba kompjutera i savremenih tehnologija, te da se i društvena uključenost osoba s invaliditetom ogleda kroz njihovu informatičku pismenost i adekvatan i ravnopravan pristup informacijama koje se šalju svim građanima."

"Prema tvrdnjama Saveza slijepih Crne Gore, okolnost da se proces školovanja za najveći broj osoba okončava do sredine tridesetih godina govori u prilog tome da je gore navedenom normom Pravilnika izvršena povreda prava, odnosno diskriminacija dvije trećine zainteresovanih korisnika koji imaju oštećen vid. Navode da se ne smije zaboraviti da se mnoge osobe s oštećenjem vida odlučuju za sticanje dodatnih znanja i vještina tokom čitavog života, kroz tzv. princip cjeloživotnog učenja, te da im je korišćenje ovih pomagala apsolutno neophodno", navodi se u mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik smatra da, imajući u vidu sve navedeno, a polazeći od utvrđenih činjenica i relevantnih propisa i prakse unutrašnjeg i međunarodnog prava, zaključuju da je odredba člana 64 stav 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala diskriminatorna prema osobama oštećenog vida koja se ne nalaze na formalnom (redovnom) školovanju, usled čega je istoj kategoriji lica povrijeđeno pravo na jednaku zdravstvenu zaštitu.

U konkretnom slučaju u prilog uporedivosti situacije između lica koja se ne nalaze, odnosno nalaze na formalnom školovanju u pogledu potrebe za pomagalimaa iz člana 64. stav 2. Pravilnika najbolje govori odredba člana 2. stav 1. Pravilnika saglasno kojoj su pomagala, koja se obezbjeđuju osiguranim licima, namijenjena za poboljšanje oštećenih funkcija, ublažavanje tjelesnih oštećenja ili nedostataka organa ili nadomješćivanje anatomske ili fiziološke funkcije organa, nastale uslijed bolesti ili povrede.

Iz Saveza slijepih Crne Gore, naglašavaju da u unutrašnjem i međunarodnom pravnom sistemu postoje brojna normativna rješenja i propisi koji govore o diskriminaciji u pogledu životne dobi, odnosno starosti i nalažu njeno prepoznavanje i otklanjanje, kakvi su u prvom redu Konvencija UN-a o pravima lica sa invaliditetom, Ustav Crne Gore, Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

"Zbog toga preporučujemo Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje da sa stanovišta svojih nadležnosti preduzmu mjere i aktivnosti na izmjeni diskriminatorne odredbe člana 64 stav 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala kojima se lice oštećenog vida u ostvarivanju prava na reproduktor i snimač zvučnih knjiga, govorni softver i Brajevu bilježnicu neopravdano uslovljava činjenicom da se nalazi na školovanju", kazali su iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Prilikom analize izjašnjenja na navode iz pritužbe Zaštitnik je zapazio da je Fond izbjegao da odgovori na pitanja koja su se odnosila na eventualnu opravdanost spornog uslova iz člana 64 Pravilnika. Naime, iz Fonda su istakli da je Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala donijet krajem 2016. početkom koje godine je stupio na snagu Zakon o zdravstvenom osiguranju. Fond se dalje pozvao na svoje ovlašćenje iz člana 24 Zakona saglasno kojem utvrđuje Listu medicinsko-tehničkih pomagala, kao i način i postupak ostvarivanja prava na pomagala, po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Kako su pojasnili, to dalje znači da je Fond ovlašćen da definiše indikacije za odobravanje medicinsko tehničkih pomagala i djelova pomagala, materijale od kojih se izrađuju pomagala, postupak ostvarivanja prava na pomagala, vrste i rokove korišćenja pomagala, kao i da utvrđuje cijene pomagala i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na pomagala koja osiguranim licima obezbjeđuje Fond.

Imajući u vidu sve navedeno, a polazeći od utvrđenih činjenica i relevantnih propisa i prakse unutrašnjeg i međunarodnog prava, Zaštitnik zaključuje da je odredba člana 64 stav 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala diskriminatorna prema osobama s oštećenjem vida koja se ne nalaze na formalnom (redovnom) školovanju, usljed čega je istoj kategoriji lica povrijeđeno pravo na jednaku zdravstvenu zaštitu, zbog čega je potrebno da sa stanovišta svojih nadležnosti preduzmu mjere i aktivnosti na izmjeni diskriminatorne odredbe člana 64 stav 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala kojima se osobe s oštećenjem vida u ostvarivanju prava na reproduktor i snimač zvučnih knjiga, govorni softver i Brajevu bilježnicu neopravdano uslovljava činjenicom da se nalazi na školovanju.

 

Izvor: Dnevne novine Dan i Mišljenje i preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

 

Pročitano 2017 put(a)

Back to top