petak, 11 decembar 2020 12:15

UMHCG uputilo poziv na hitne konsultacije s reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom

Autor:

Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić najavio je otvaranje novog Direktorata za zaštitu osoba s invaliditetom, u svom resoru. On je to najavio učestvujući na konferenciji (Ne)poštovanje ljudskih prava tokom pandemije COVID-19“, koju je organizovala Građanska alijansa u saradnji s Evropskom unijom u Crnoj Gori, Savjetom Evrope i  Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. 

Ministar Leposavić istakao je da ljudska prava ne smiju biti neka posebna, izdvojena grana prava već integralni dio i razlog zbog kojeg postoji cjelokupan pravni sistem.

„Ograničavanje ljudskih prava treba da bude izuzetak a ne pravilo. Kada su ta ograničenja nužna, kao što je sada slučaj sa borbom protiv Covida 19, važno je da se ograničenja ne pretvore u poništavanje garantovanih ljudskih prava. U redovnim okolnostima, jedino ali važno ograničenje svačijeg ljudskog prava jesu jednaka prava drugih", kazao je on..

Ministar je istakao značaj rada Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i predložio bližu saradnju, naročito u postupku izrade zakonskih predloga koji imaju uticaj na stanje ljudskih prava. On je naglasio da je važno da se državni organi i cjelokupno društvo posvete zaštiti i odbrani prava svih ugroženih grupa.

„Posebno želim da naglasim novine koje su planirane a tiču se zaštite prava lica sa invaliditetom. Prva aktivnost u tom pravcu biće otvaranje novog direktorata u ministarstvu za zaštitu prava osoba s invaliditetom (OSI)" – najavio je ministar.

Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) ovim povodom obratila se mejlom ministru Leposaviću, u kojem je istakla da je potrebno obaviti hitne konsultacije s reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom. Ovo je važno, kako se navodi, zbog planiranja svih politika, propisa i mjera koje se odnose na osobe s invaliditetom i mora se vršiti u bliskim konsultacijama i uz učešće organizacija osoba s invaliditetom i njihovih reprezentativnih predstavnika, što je i obaveza države preuzeta ratifikacijom najvažnijeg međunarodnog dokumenta u ovoj oblasti – Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom.

"Zbog toga Vas pozivamo da već na samom početku ne učinite propust koji bi izazvao negativne posljedice i neprimjerenu praksu kojoj smo i do sada svjedočili kada je u pitanju bio rad i odluke prethodne Vlade. Molimo Vas da uvažite dugogodišnji rad, iskustvo i kapacitete samih osoba s invaliditetom, što će umnogome doprinijeti i kvalitetu Vašeg angažmana na polju zaštite prava OSI", navodi se u obraćanju.

Prema riječima Vujačić, formiranje Direktorata čini se vrlo značajnim i obećavajućim, međutim, kako ne bi ostali izostavljeni u inicijalnoj fazi, potrebno je uključiti organizacije osoba s invaliditetom i informisati o budućim benefitima ovakve odluke.

Pročitano 2066 put(a)

Back to top