utorak, 15 januar 2019 22:37

NAJAVA: UMHCG i UPOSIBP započinju realizaciju projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom

Autor:

 

Osnovni cilj projekta Korak bliže pravdi za osobe s invaliditetom je doprinos unapređenju pristupa pravdi osobama s invaliditetom, uz uvažavanje njihovog dostojanstva i integriteta njihove ličnosti.           

Aktivnosti projekta podrazumijevaju pružanje besplatne pravne pomoći za OSI s teritorije cijele Crne Gore svakog radnog dana, potpisivanje Memoranduma o saradnji između Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) i Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje (UPOSIBP) na jednoj strani i institucija pravde na drugoj strani (Ministarstvo pravde, Advokatska komora, Vrhovni sud Crne Gore); obuka s osobama s invaliditetom i njihovim porodicama o pravu na pristup pravdi i jednako priznanje pred zakonom, trening s advokatima i sudijama o institutu besplatne pravne pomoći i načinima komunikacije s OSI/uključujući i obezbjeđivanje razumnih i proceduralnih adaptacija, obuka zaposlenih u institucijama pravde (Ministarstvo pravde, notari, i drugo administrativno osoblje) o ljudskim pravima OSI i načinima obezbjeđivanja razumnih i proceduralnih adaptacija; medijska kampanja u okviru koje će biti izrađen i Vodič za besplatnu pravnu pomoć OSI i realizovana konferencija o pristupu pravdi za OSI.

Direktna ciljna grupa ovog projekta su osobe s invaliditetom, članovi njihovih porodica, zaposleni u insitucijama pravde: sudije, advokati, PR i kontakt osobe, odnosno predstavnici institucija koji u svojim referatima imaju rad s građanima, uključujući i one s invaliditetom. Sve aktivnosti će obuhvatiti ciljnu grupu i sa sjevera Crne Gore. Dodatno i posebno opravdan segment predstavlja i činjenica da je partner na ovom projektu Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje (UPOSIBP), organizacija čije je sjedište u Bijelom Polju, a koja će predstavljati kontakt tačku sa ciljnom grupom iz svih opština sa sjevera.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva pravde „Pravdom ka jednakosti“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja i jačanja vladavine prava u Crnoj Gori u 2018., kako bi se doprinijelo realizaciji prioriteta utvrđenih: Strategijom reforme pravosuđa 2014-2018, Akcionim planom za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2016-2018 i Akcionim planom za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava u 7 prioritetnih oblasti.

Realizacija projekta traje osam mjeseci, a odobrena sredstva za realizaciju za obje partnerske organizacije i njihove aktivnosti iznose 15,710.10 €.

 

Pripremila: Dragana Sokić, programska asistentkinja 

                                                                                     

 

Pročitano 1909 put(a)

Back to top