petak, 15 april 2016 12:55

Dan studenata: Neophodno veće zalaganje svih za bolje mogućnosti studenata s invaliditetom

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) čestita svim studentima, posebno studentima s invaliditetom 04. April, Dan studenata i poziva ih na veće zalaganje za napredak u studijama i aktivnije angažovanje u ostvarivanju svojih prava.

U cilju jednakog učestvovanja u akademskom životu i studiranju, apelujemo na Univerzitete, pojedinačne i nezavisne fakultete da učine pristupaćnim visokoobrazovne institucije, obezbijede dostupnu literaturu i servise podrške studentima s invaliditetom.

UMHCG se u proteklom periodu, samo ili u saradnji sa obrazovnim institucijama, upravama univerziteta i nadležnim Ministarstvom, izborilo za brojne promjene u oblasti visokog obrazovanja. Podsjećamo da smo učestvovali u izradi Zakona o visokom obrazovanju u kojem su pored cilja Zakona: obezbjeđivanje uslova za nesmetan pristup visokom obrazovanju, predviđene i odredbe: upis po principu afirmativne akcije na osnovne i specijalističke studije, oslobađanje od plaćanja školarine, provjera znanja na način prilagođen obrazovnim potrebama studenta u skladu sa statutom ustanove. Univerzitet Crne Gore je prilikom usvajanja novog Statuta definisao obavezu prema studentima s invaliditetom i predvidio da student s invaliditetom bira način izvršavanja predispitnih obaveza i polaganje ispita, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima. Na privatnim univerzitetima i pojedinačnim fakultetima se takođe primjenjuje princip afirmativne akcije i pruža podrška za vrijeme polaganja predispitnih i ispitnih obaveza.

Međutim, nepristupačnost fakulteta,i većine studentskih domova, posebno onih van Podgorice, kao i nedostatak literature u pristupačnm formatu još uvijek predstavljaju ogromne, ponekad i nepremostive probleme studentima s invaliditetom, samim tim što ni dalje nemaju mogućnost izbora. Dodatno, nepostojanje servisa podrške, a posebno servisa prevođenja na znakovni jezik, dovodi do diskriminacije studenata sa oštećenim sluhom, čak i među samim studentima s invaliditetom.

U narednom periodu UMHCG samostalno i u saradnji sa Studentskim parlamentom UCG, kao i Ministarstvom prosvjete planira brojne aktivnosti, posebno prije i tokom upisnih rokova u cilju osnaživanja mladih s invaliditetom za upis na studije i borbu za ravnopravnost.

Na kraju, poručujemo i studentima da svojim primjerom razbijaju sve predrasude, da se bore i zahtijevaju prilagođavanje institucija visokog obrazovanja, i izjednačavanje mogućnosti, kako bi pokazali da ne smije biti diskriminacije.

Pripremila: Marina Vujačić

Pročitano 1280 put(a)

Back to top