subota, 20 oktobar 2018 19:16

Ombudsman ispituje odluke Ministarstva prosvjete i OŠ "Vlado Milić"

Autor:

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković pokrenuo je postupak protiv Ministarstva prosvjete i Osnovne škole „Vlado Milić” zbog sumnji da su učeniku sa psihosocijalnim invaliditetom M.B. ugrozili pravo na obrazovanje i prema njemu neadekvatno postupali tokom boravka u toj ustanovi. Ombudsman je formirao predmet i pokrenuo ispitni postupak, nakon što je „Dan” objavio da je majka dječaka M.B. – Marina Racković štrajkovala prije tri dana ispred Ministarstva prosvjete, optužujući tu instituciju i upravu škole da njenom sinu uskraćuju pravo na obrazovanje. Kako tvrdi majka M.B. nastavu ne može da prati bez pomoći asistenta, zbog čega već preko deset dana ne odlazi u školu nakon što je majki zabranjeno da s njim bude na časovima.

Racković je optužila Ministarstvo prosvjete da znatno otežava situaciju njenom sinu, koji ima visok stepen anksioznosti, strahove od otvorenog prostora i od buke. Navodi da je protiv škole podnijela prijavu prosvjetnoj inspekciji jer su njenog sina vukli po holu škole kada su pokušali da ga odvedu na časove. Racković je ispred Ministarstva prosvjete, institucije upozorila transparentima „Stop tihim ubicama mog sina Matije” i „Stop nasilju, diskriminaciji i lažima”.

– Na moje oči diskriminišu mog sina jer nije u istoj ravni s drugovima iz odjeljenja. Ovo je dostiglo vrhunac, učeniku koji ima psihosocijalni invaliditet treba više pažnje i pomoći jer od svake buke, svađe i vriske doživljava dodatne strahove. Uprava škole se žalila Ministarstvu prosvjete da ja s sinom idem na časove i dobila je saglasnost da roditelji nijesu poželjni na nastavi, ali ja svom djetetu moram da pomognem kad već ministarstvo i škola nijesu spremni da mu obezbijede uslove da se školuje. Tražila sam da mu omoguće adekvatnu pomoć tokom boravka u školi i ja ću se povući. Nakon toga sam prihvatila da ga odvedu na čas bez moje pomoći. Tog dana sam stajala na ulazu škole, a nastavnici su ga vukli da uđe u učionicu jer je dijete u grču. Onda su ga vratili i rekli da sjedi u portirnici, što nijesam dozvolila. Ni na drugom, ni trećem času nije mogao sam da prati nastavu, nakon čega sam im saopštila da znaju njegovo stanje od početka, ali da ništa nijesu preduzeli da mu olakšaju boravak u školi. Tvrdim da je ljudski faktor odgovoran što je stanje mog djeteta lošije i što je od četvrtog razreda počelo da mu se pogoršava stanje anksioznosti. U školi su pokušali da „riješe“ njegovo stanje tako što su ga testirali i bez kontrole ga izlagali stvarima od kojih se plaši. Tako su ga u ranijim razredima stavljali pored drugog dječaka s invaliditetom, iako nam je govorio da se njega plaši. To je sve izazvalo nove probleme, do toga da neće sam da ide i da se krije, izmišlja stvari da ne bi izašao na veliki odmor da se igra. Pogrešne odluke učitelja dovele su do toga da sada sam ne može da prati nastavu, a škola i Ministarstvo prosvjete ga diskriminišu, jer to dozvoljavaju, što sam i navela na transparentu – rekla je Racković.

Navodi da to potvrđuje i rje­še­nje za usmje­ra­va­nje njenog sina, u ko­jem se na­vo­di da se usmje­ra­va u obra­zov­ni pro­gram uz obez­bje­đi­va­nje do­dat­nih uslo­va i po­ma­ga­la u OŠ „Vla­do Mi­lić” u Pod­go­ri­ci.

 

 

Izvor: DN DAN 

Pročitano 2996 put(a)

Back to top