utorak, 19 mart 2019 19:44

Najava: UMHCG sprovodi monitoring pristupačnosti srednjih škola u šest crnogorskih gradova

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore će narednih mjeseci sprovoditi monitoring pristupačnosti srednjih škola na području Crne Gore, preciznije u  srednjim školama u Podgorici, Nikšiću, Budvi, Baru, Beranama i Bijelom Polju.

Prije početka sprovođenja monitoringa formiran je monitoring tim koji će obilaziti srednje škole, i tom prilikom popunjavati unaprijed pripremmljeni Vodič o pristupačnosti srednjih škola u navedenim gradovima.

Vodič se sastoji od seta pitanja koja su pripremljena u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom kao podzakonskog akta Zakona o planiranju i gradnji. Formiran je u namjeri da omogući potpunije i preciznije dobijnje podataka o pristupačnosti srednjih škola.

Dobijeni podaci će se nakon sistematizcije nači u Priručniku o pristupu djeci s invaliditetom u srednjem inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori, a koji će sadržati sledeće teme: terminologiju, modele pristupa invaliditetu, servise podrške, pregled zakonodavne i strateške dokumentacije u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

Monitoringom će biti obuhvaćene 23 srednje škole u navedenim gradovima i u svakoj od škola će monitoring tim održati sastanak s predstavnikom/com iz uprave škole, odnosno zaposlenima, kako bi ih oni upoznali s nastavnim procesom u školi i uslovima za održavanje nastave.

Navedena aktivnost je dio projekta „Jednako obrazovanje za sve – Tiče nas se“ koji je podržan kroz konkurs „Inkluzija na djelu” za finansiranje projekata/programa za NVO u oblasti insitucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška inklutivnom obrazovanju za 2018.

Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 3017 put(a)

Back to top