subota, 15 april 2017 12:29

Predrasude i nedostatak podrške i dalje zastupljeni u inluzivnom obrazovanju

Autor:

U sklopu projekta “Podrška inkluzivnom obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori“, održana je juče završna press konferencija. Izvršna direktorica Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Staze” Anka Đurišić istakla je da je cilj projekta koji je podržan od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, bio postizanje višeg nivoa dostupnog i kvalitetnog obrazovanja za djecu i omladinu s invaliditetom u obrazovnom sistemu Crne Gore.

Projekat je podržao izradu mehanizma praćenja uspješnosti inkluzivnog razvoja škola i izgradnje kapaciteta u primjeni inkluzivnog obrazovanja kao najboljeg modela obrazovanja djece s invaliditetom. Projekat je realizovan u 12 osnovnih škola u Crnoj Gori u: Podgorici, Pljevljima, Bijelom Polju, Herceg Novom i Ulcinju. U okviru projekta organizovane su i obuke i radionice namijenje nastavnicima, roditeljima i učenicima, a Đurišić napominje da je učestvovalo 560 nastavnika, 1.386 učenika i 1.178 roditelja.

Rezultati istraživanja u okviru projekta pokazali su da škole nijesu dovoljno opremljene tehničkim i didaktičkim sredstvima. "Sve škole su dobile i po 1.500 eura vrijedan didaktički i drugi materijal kao pomoć", kazala je Đurišić.

Ona je napomenula da je istraživanje pokazalo da još ima predstasuda prema toj djeci među nastavnicima, ali da treba raditi na njihovom otklanjanju, kao i dodatnoj edukaciji o radu sa djecom.

Realizacija projekta doprinijela je ostvarivanju rezultata koji se odnose na: povećanje uključenosti roditelja u kreiranju politike i prakse koja se odnosi na obrazovanje djece, jačanje kapaciteta nastavnog kadra u redovnim školama kroz izradu i sprovođenje Indeksa za inkluziju, uključivanje i razvoj kapaciteta predstavnika lokalnih samouprava i učešća djece u sprovođenju, praćenju i vrednovanju inkluzivne prakse u njihovim školama.

U izvještaju o napretku Crne Gore, koji je objavljen prošle godine je jasno naglašeno da je potreba jedna sveobuhvatna, multisektoralna reforma sistema dječije i socijalne zaštite. Reforma je već počela, ali još uvijek mnogo toga mora da se odradi, istakao je predstavnik DEU Romain Boitard.

"Svi koji su uključeni u proces inkluzivnog obrazovanja moraju biti posvećeni i moraju se truditi da obezbijede uslove kako bi sva crnogorska djeca bila zadovoljna u školama koje pohađaju. Takođe, potrebno je pružiti podršku roditeljima djece sa invaliditetom, kako bi i oni na adekvatan načih shvatili svoju ulogu.

Moram naglasiti ključnu ulogu koju organizacije civilnog društva igraju u ovom procesu, pogotovo one NVO koje pružaju određenu vrstu socijalnih usluga. Ključni partneri u sprovođenju socijalnih reformi, projektni tim, koji predvodi Anka Đurišić blisko su sarađivali sa školama i njihovim saradnicima kao i sa samim učenicima, kroz organizovaje treninga, radionica i drugih aktivnosti od značaja za inkluzuivno obrazovanje", na kraju je istakao Boitard.

 

Izvor: Fejsbuk stranica PR Centra, Dnevne novine

Pripremila: Marina Vujačić

Pročitano 1443 put(a)

Back to top