Disability

Disability

Neformalna Koalicija organizacija osoba s invaliditetom će u ponedeljak, 24. jula, s početkom u 11 časova, u PR Centru (ul. Josipa Broza 23A) predstaviti ključne nalaze Alternativnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom koji će biti upućen Komitetu prije razmatranja Inicijalnog izvještaja koji je država podnijela u martu 2014. godine.

Na konferenciji će ispred Koalicije govoriti: Marina Vujačić (UMHCG), Mislisav Korać (Naša inicijativa) i Nataša Borović (Savez udruženja paraplegičara Crne Gore).

Prateći smjernice koje je razvio UN Komitet za države članice, u skladu sa članom 35, stav 1, Konvencije, Koalicija je pripremila Alternativni izvještaj, čiji se sadržaj i suština odnose na „propuste“ države u dostavljanju relevantnih podataka, ili nepostupanje države u konkretnim oblastima, u skladu sa obavezama, principima i načelima Konvencije.

Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat dugogodišnjeg zagovaranja, predlaganja i praćenja primjene Konvencije od strane OOSI u Crnoj Gori i njihovih monitoring izvještaja u različitim oblastima, kao i Studija praktične politike, istraživanja i percepcije diskriminacije, i drugih analiza na kojima su radile i rade OOSI. Alternativni izvještaj se zasniva i na iskustvima OSI iz prakse i izvještavanju medija, te analiza i iskustava osoba s invaliditetom koji su dostavljeni Koaliciji tokom pripreme Izvještaja. U Izvještaju su uvršteni i izvještaji i nalazi drugih nevladinih organizacija poput Akcije za ljudska prava, Instituta Alternativa, Centra za antidiskriminaciju “Ekvista”, zatim Unicefa i drugih.

Korišteni su i nalazi i Izvještaji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, posebno u oblastima u kojima ova institucija redovno sprovodi monitoring i ukazuje na kršenje prava OSI.

Pripremu Alternativnog izvještaja podržali su Evropski forum osoba s invaliditetom (EDF) i Međunarodna alijansa osoba s invaliditetom (IDA).


Neformalnu Koaliciju organizacija čine:

  • Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške
  • Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju - NARDOS
  • Savez organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore
  • Savez slijepih Crne Gore
  • Savez udruženja paraplegičara Crne Gore
  • Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju - Naša inicijativa
  • Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
  • Udruženje multiple skleroze Crne Gore

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je na juče održanoj sjednici Skupštine UMHCG jednoglasno izabralo Aleksandru Pavićević za izvršnu direktoricu Udruženja u narednom petogodišnjem mandatu.

Na sjednici je za predsjednika Skupštine imenovan Milenko Vojičić.

Aleksandra Pavićević je izabrana na predlog bivše izvršne direktorice Marine Vujačić koja je, obrazlažući svoj predlog, navela da ju je za ovu odluku opredijelila Aleksandrina posvećenost i odnos prema vrijednostima Udruženja, kao i velika odgovornost u radu, odnosno činjenica da se za Aleksandru posao ne završava u 16 časova, kao što ni godinama unazad nije ni za koga ko je bio na čelu Udruženja.

"Kada sam došla u Udruženje prije tri godine, bila sam uplašena studentkinja, osoba s invaliditetom koja ima visoko obostrano oštećenja sluha, koja nije imala vjeru u sebe i kojaje mislila da nema dovoljno kapaciteta da može da ostvari komunikaciju s ljudima, a kamoli da završi fakultet. Uz podršku Udruženja, uspjela sam da vratim samopouzdanje i vjeru u sebe i da uspješno završim fakultet. Udruženje mi je, takođe, pružilo šansu da radim kao finansijska menadžerka, iako sam mislila da neću opravdati povjerenje, s obzirom da nisam imala dovoljno znanja i iskustva u finansijama. I opet sam uz podršku Udruženja, po mišljenju drugih, postala dobra finansijska menadžerka.

To je samo jedan od niza dokaza koliko Udruženje daje šansu da se osobe s invaliditetom osnaže, napreduju, postanu nepokolebljivi i bore se za prava koja su im zagarantovana.", navela je Aleksandra.

Kako je istakla za veći dio njenih uspjeha zaslužna je prethodna direktorica Marina Vujačić uz koju je učila, a koja joj je bila velika podrška i pomoć, u svakom trenutku pružajući savjete. Navela je da će se zalagati za dalju saradnju i partnerstva s drugim organizacijama, institucijama, zadržavajući kritički odnos koji je UMHCG uvijek imalo, i naravno s medijima koji su nam godinama unazad ogromna podrška.

Na kraju je pozvala sve, a posebno tim Udruženja da joj pomognu kako bi se Udruženje dalje razvijalo.

Aleksandra ima 24 godine i trenutno priprema specijalistički rad na studijama menadžmenta na Ekonomskom fakultetu UCG.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje fokus grupu s predstavnicima/cama Glavnog grada – Podgorice i opština u njegovom sastavu o učešću osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i monitoringu realizacije lokalnog  budžeta. Fokus grupa će se sprovesti u okviru projekta „Obezbijedi(TI) sredstva za inkluziju - OSI“ koji finansira Evropska unija i Kraljevina Holandija kroz projekat „WeBER – Projekat unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave“.

Cilj ovog projekta je da u narednih 6 mjeseci  poboljša uslove za učešće  osoba s invaliditetom  i njihovih organizacija u planiranju, izradi, realizaciji i monitoringu godišnjeg budžeta Glavnog grada. On će biti postignut kroz realizaciju sljedećih aktivnosti: Istraživačke aktivnosti i monitoring upravljanja javnih finansija Glavnog grada – Podgorice i Aktivnosti zagovaranja.

Predviđeno je da se održe dvije fokus grupe i to 19. i 20. septembra u prostorijama Udruženja (Rista Dragićevića br. 7/125) s početkom u 10:00 h.

Učesnici/ce fokus grupe će imati priliku da govore o svojim iskustvima i stavovima u vezi sa mogućnošću učešća osoba s invaliditetom u planiranju, izradi, sprovođenju i monitoringu realizacije budžeta Glavnog grada – Podgorica i opština u njegovom sastavu. Predviđeno je da fokus grupa okupi do 8 učesnika, dok će facilitatori grupe biti trenerski tim UMHCG-a.


Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) izražava zadovoljstvo povodom Odluke Ustavnog suda Crne Gore od 22. septembra ove godine kojom je ovaj sud ukinuo odredbu Člana 65, Stava 5, Zakona o izboru odbornika i poslanika, a koja je propisivala da: „Prilikom određivanja biračkih mjesta opštinska izboma komisija je dužna da vodi računa da olakša pristup biračkom mjestu licima sa invaliditetom“.

Podsjećamo javnost da je UMHCG još 14. maja 2014, odmah nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona, podnijelo Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ove odredbe, te da je nakon naše urgencije Ustavni sud 30. novembra 2016. donio Rješenje o pokretanju postupka. Na naše veliko zadovoljstvo, uprkos čekanju od više od tri godine, i činjenicu da je već prošlo nekoliko izbornih ciklusa, pravda za osobe s invaliditetom koje imaju biračko pravo je postignuta.

Ustavni sud Crne Gore u obrazloženju ove odluke, između ostalog je naveo da: „Iz sadržine osporene odredbe Člana 65, Stav 5 Zakona, po ocjeni Ustavnog suda, proizilazi da Zakonom nijesi definisani uslovi pristupa biračkom mjestu licima s invaliditetom u odnosu na vrstu i stepen njihovog invaliditeta, već je diskreciona procjena tih okolnosti data članovima opštinske izborne komisije, odnosno da se radi o odredbi deklarativnog karaktera.“

U Inicijativi za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti ove odredbe naveli smo da navedena pravna norma nema imperativni karakter jer je ona definisana kao norma neobavezujućih pravnih akata (preporuka, smjernica, zaključak i sl.). Kao dužnost se nameće „vođenje računa“ koja je psihička i umna aktivnost i ne može se niti objektivno utvrditi, pa se samim tim ne može primijeniti ni sankcija ukoliko se takva radnja ne preduzme. To upravo znači da je zbog ovakvog definisanja norma u potpunosti neprimjenljiva, što se pokazalo i do sada u praksi.

Raduje nas što je Ustavni sud prepoznavši nedostatak imperativnosti ove norme istu ukinuo i istakao potrebu definisanja obavezne pristupačnosti biračkih mjesta osobama s različitim vrstama invaliidteta kako bi se primijenile ustavne norme i Član 29 Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Posebno je ohrabrujuće što se ovo dešava u istoj godini kada je razmatran inicijalni izvještaj o sprovođenju Konvencije od strane Komiteta UN o pravima osoba s invaliditetom.

Ističemo žaljenje što za precizno definisanje u toku izmjena i dopuna Zakona 2013. i 2014. nijesu bili spremni poslanici crnogorske Skupštine, koja se, kao ni Vlada Crne Gore nijesu izjasnili u odnosu na inicijativu UMHCG, što se navodi i u Odluci Ustavnog suda.

Ova Odluka Ustavnog suda je veliko ohrabrenje i podsticaj osobama s invaliditetom i njihovim organizacijama da zahtjevaju pravdu od institucija sistema. Ova Odluka ohrabruje UMHCG da u narednom periodu podnese inicijative za pokretanje postupka za ocjene ustavnosti odredaba koje uskraćuju i/ili ograničavaju biračko, ali i druga prava osoba s intelektualnim i mentalnim, odnosno psihosocijalnim invaliditetom.

Takođe se nadamo da će ovaj postupak pred Ustavnim sudom motivisati ovu instituciju da i po sopstvenoj inicijativi pokrene postupke za ocjenu ustavnosti normi domaćih propisa koji krše prava osoba s invaliditetom.


U ime Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore: Miroslava-Mima Ivanović i Svetlana Cicvarić.

(Podgorica, 22. septembra) – Osobe s invaliditetom i njihove porodice kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, informacije o ostvarivanju prava mogu dobiti i putem mobilne aplikacije DisabilityINFO. Aplikacija je dio rezultata projekta „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom“, koji je podržala Telenor fondacija i čija je realizacija počela u junu prošle godine.

Kroz unapređenje portala www.disabilityinfo.me, u periodu od septembra 2016 - juna 2017, obezbijeđena je besplatna pravna pomoć za 125 osoba, ne uključujući studente s invaliditetom, a informacije o načinima ostvarivanju i zaštite prava kroz upravne i sudske postupke dobile su 2552 osobe s invaliditetom i članovi njihovih porodica.

"Kroz rad našeg Udruženja uvidjeli smo da osobe s invaliditetom nemaju dovoljno informacija o svojim pravima, niti znaju kako se određene pravne procedure pokreću. Zato smo i pokrenuli ovaj projekat, i izradili smjernice za ostvarivanje osam različitih prava na našem portalu. To se pokazalo kao odličan potez, jer je više od 2000 osoba preuzelo smjernice i informisalo se o svojim pravima. Najviše smjernica preuzeto je o pravu na ličnu invalidninu, više od 900 puta“, rekla je Miroslava Mima Ivanović na pres konferenciji.

Putem portala i aplikacije osobe s invaliditetom mogu se informisati i o smjernicama za ostvarivanje prava na besplatno visoko obrazovanje, naknadu po osnovu nezaposlenosti, povlasticama na putovanje, ostvarivanju prava glasa, subvencijama iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, materijalnom obezbjeđenju porodice, ličnoj invalidnini i dodatku za njegu i pomoć.

U januaru je Online pravno savjetovalište unaprijeđeno opcijom za audio/video poziv, uz pomoć koje korisnici/ce svakog četvrtka u periodu od 12 do 14 sati mogu dobiti pravne savjete ne samo putem čata, već i putem direktnog audio ili video poziva s UMHCG pravnim timom.

O značaju ovog projekta za osobe s invaliditetom i članove njihovim porodica najbolje govori činjenica da su nam se u toku cijele 2016. godine obratilo 124 osobe, dok taj broj za prvih šest mjeseci ove godine iznosi 125.

U narednom periodu UMHCG će nastaviti da pruža besplatnu pravnu pomoć i putem Online pravnog savjetovališta, te pozivamo osobe s invaliditetom i druge zainteresovane građane/ke da nam se jave i putem novih kanala komunikacije - Android i IoS aplikacije.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u sklopu projekta: "ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom" podržanog od strane Telenor fondacije, organizuje Pres konferenciju, 22. septembra(petak) u Omladinskom centru (Trg Nikole Nikole Kovačevića 13b, blok 5), Podgorica, sa početkomu 11:00h.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta (opcije za audio i video poziv u okviru Online pravnog savjetovalista, aplikacije za pametne telefone, smjernice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom i pružena besplatna pravna pomoc). Na konferenciji će predstavnici/е medija imati priliku da se upoznaju sa  funkcionisanjem audiovideo poziva u Okviru online pravnog savjetovalista, koje je omogućeno realizacijom ovog projekta.

Pomenuta konferencija ima za cilj da informiše, podstakne i osnaži osobe s invaliditetom da putem Online pravnog savjetovališta lakse, brže i efikasnije ostvare i zaštite svoja prava.


Pripremila: Anđela Miličić

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje radionicu o samostalnom životu za osobe s invaliditetom i njihove porodice 2. oktobra u Tivtu, sala za obuke Opštine Tivat s početkom u 11h.

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta "To really live" ("Zaista živjeti"), a podržana je od strane norveške organizacije Uloba, preko Bente Skansgards Fonda za samostalni život.

Pomenuta aktivnost se  organizuje u cilju informisanja osoba s invaliditetom i javnosti o filozofiji samostalnog življenja i podrške procesu inkluzije u Crnoj Gori.

U sklopu projekta je predviđeno održavanje tri radionice širom Crne Gore, čiji je cilj da se učesnici/ce motivišu na razmišljanje o svojoj samostalnosti, te da i sami postanu promoteri filozofije samostalnog življenja. Na radionici će biti prezentovani principi filozofije samostalnog življenja, kao i pozitivna iskustva samih osoba s invaliditetom. Facilitatori će biti osobe s invaliditetom koje su pioniri u promociji filozofije samostalnog življenja u Crnoj Gori.


Pripremila: Anđela Miličić

U ponedeljak 9. oktobra, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje radionicu pod nazivom "Mogućnosti i prepreke za zapošljavanje osoba s invaliditetom", s početkom u 10h u prostorijama Omladinskog centra (Trg Nikole Kovačevića 13).

Radionica se organizuje u okviru projekta "Tranzicija studenata s invaliditetom iz procesa visokog obrazovanja ka zaposlenju- Trans2Work", koji je finansiran kroz program Erasmus+ Evropske Komisije, a nosilac mu je Univerzitet Makedonija iz Soluna. Na njemu učestvuju 23 partnera iz Grčke, Poljske, Slovenije, Njemačke, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Projekat je osmišljen da bi se  unaprijedili jednak pristup, uključivanje i podrška budućim i trenutnim studentima s invaliditetom na visokoobrazovnim institucijama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i olakšala njihova tranzicija iz obrazovnog sistema na tržište rada.

Radionica se organizuje u cilju informisanja poslodavaca o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i to da se poveća svijest i motivišu poslodavci da uzmu učešća u tranziciji studenata sa invaliditetom ka tržištu rada i da se poveća zapošljavanje ove kategorije studenata.


Pripremila: Anđela Miličić

Ministarstvo nauke Crne Gore sedmi put u periodu od 9. do 11. oktobra organizuje festival „Otvoreni dani nauke“ u nekoliko gradova širom Crne Gore koji ima za cilj da na edukativan i zanimljiv način popularizuje nauku u društvu. Slogan ovogodišnjeg festivala je "Umjetnost stvara".

Svečano otvaranje festivala je u ponedjeljak, 9. oktobra u 12 časova u zgradi Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore. Festival će otvoriti ministarka nauke dr Sanja Damjanović. Nakon toga slijede radionice i predavanja od 13:30 do 15 časova.

I ove godine učenici će uživati u tradicionalnoj Fabrici znanja, na kojoj će biti veliki broj predavanja, radionica, kvizova i drugih interaktivnih sadržaja. Fokus je na novim IKT tehnologijama i prinicipima dizajna proizvoda, kao i upotrebi 3D štampača za izradu modela.

Na mini-sajmu “BIO-ICT – nauka, inovacije i biznis za opšte dobro” biće predstavljane najznačajnije inovacije koje se razvijaju u prvom Centru izvrsnosti u Crnoj Gori.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizuje radionice pod nazivom "Promocija asisitivnih ICT   za osobe s invaliditetom" 9. i 10. oktobra u Plavoj sali  Rektorata Univerziteta Crne Gore. Radionice će prvog dana početi u 14:30h, a drugog u 12h. Na njima će biti riječi o modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima i novim područjima primjene ICT koje ovaj model otvara.

Radionice će takođe biti posvećene i konkretnim primjerima asistivnih tehnologija i kanalima komunikacije za osobe s invaliditetom zasnovanim na informacionim tehnologijama. Učesnicima/cama će se pokazati kako se konkretne barijere prevazilaze uz pomoć ICT, a imaće mogućnost da isprobaju govorni program, on-line pravno savjetovalište UMHCG-a i „speech recognition“. Na radionicama će se, između ostalog, razmijeniti ideje, iskustva i informacije o mogućim unaprjeđenjima u korišćenju informacionih tehnologija za prevazilaženje barijera sa kojima se susreću osobe s invaliditetom.

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) – Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Na sajmu će se sa svojim štandom predstaviti i UMHCG gdje će tom prilikom, između ostalog, promovisati Studentsku savjetodavnu kancelariju, ali i druge servise podrške koji su namijenjeni osobama s invalidihtetom.
Sajam predstavlja najveci doga­đaj ove vrste u Crnoj Gori i ima za cilj predstavljanje nevladinih organizacija i njihovih aktivnosti javnosti Crne Gore. Okupiće 40. organizacija širom Crne Gore. Iz CRNVO smatraju da gra­đani i gra­đanke Crne Gore iz godine u godinu sve više vjeruju nevladinim organizacijama ali i odlučuju da se uključe u rad istih, bile to organizacije koje se bave zaštitom životne sredine ljudskim pravima, demokratizacijom, socijalnim i raznim drugim servisima, omladinom, pravima životinja, kulturom ili drugim temama.


Sajam će se održati 28. oktobra s početkom u 10h na Jadranskom sajmu u Budvi.
Cilj ovog Sajma je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) i njihove uloge u demokratskim procesima. Takođe, Sajam ima svrhu da doprinese poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Strana 4 od 35

Back to top