sreda, 17 april 2013 13:08

Inkluzivno obrazovanje

Autor:

Riječ inkluzija potiče od latinske riječi inclusio, što znači: uključenje, uključivanje, obuhvatanje, sadržavanje u sebi, uračunavanje u, podrazumijevanje. U obrazovnom kontekstu inkluzija (inkluzivno obrazovanje) podrazumijeva uključenost, obuhvaćenost (učenika) obrazovnim sistemom. Ona predstavlja viši nivo uvažavanja djece sa hendikepom, kao ravnopravnih učesnika u sistemu vaspitanja i obrazovanja, bez izdvajanja u posebne ustanove, a uz mogućnost posebne podrške bilo kom djetetu kada je ona potrebna.Integracija se odnosi na „pridodavanje" (u ovom slučaju učenika) već postojećoj, datoj cjelini (obrazovnom sistemu). Ni ovaj koncept nije napustio medicinski model, jer djecu sa hendikepom vidi kao problem. Po njemu, da bi se uklopila u redovno obrazovanje djeca se moraju „mijenjati“, tj. prilagođavati kako bi mu se mogla jednostavno pridodati.
Međutim, 90-tih godina kreće se ka inkluzivnom obrazovanju, tj. filozofiji koja podrazumijeva potpuno izjednačavanje prava osoba sa hendikepom sa pravima "prosječne populacije", zahtijevajući njihovo uključivanje u društvo.
Inkluzija je sistematski proces uključivanja djece sa hendikepom zajedno sa djecom bez hendikepa iste dobi u redovno, prirodno okruženje, a time i obrazovanje. Ona za razliku od integracije radije govori o različitim mogućnostima, umjesto o nedostacima. Inkluzija teži ka sistemu koji svakoga stavlja u ravnopravan položaj i pruža mu mogućnost učestvovanja i pripadanja.

Prednosti inkluzije:

Za djecu:

Ostanak u svojoj porodici i svom prirodnom okruženju

Socijalizacija

Veće samopoštovanje zbog boravka u redovnoj grupi i savladavanje kompleksa.

Pomoć pri razvijanju širih pogleda na svijet.

Uticaj na postignuće djeteta i njegove ciljeve za budućnost.

Mogućnost izbora zanimanja

Za vršnjake:

Uklanjanje predrasuda

Veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima

Veća tolerancija za različitosti

Za roditelje:

Osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno

Saznanje da dijete dobija onoliko koliko je moguće

Uticaj na proces obrazovanja kroz njihovo uključenje

Za nastavnike:

Sticanje novih iskustava i znanja

Veća tolerancija za različitosti

Uklanjanje predrasudaInkluzija tj. inkluzivno obrazovanje se zasniva na socijalnom modelu, što možemo vidjeti iz sljedeće šeme:

Proces ka inkluziji je dugotrajan i zahtijeva između ostalog:

promjene u obrazovanju nastavnika (direktora i ostalog osoblja), kako bi novi nastavnik mogao doprinijeti procesu inkluzije s obzirom na potrebnu fleksibilnost

promjenu odnosa i načina mišljenja;

usmjerenost ka procjeni, metodama obrazovanja i rada razreda uključujući i prilagođavanje okoline;

obozbjeđivanje adekvatnih nastavnih pomagala, opreme i sistema podrške djeci sa hendikepom.

uključivanje roditelja u obrazovni proces

obezbjeđivanje stručnih službi podrške za nastavnike.


Obrazovanje za sve bi trebala biti odgovornost cijelog društva kako bi došli do jednakih mogućnosti za sve pojedince/ke. 
I kako kaže sljedeća misao:

"Sistem školstva nema pravo na određenu djecu.  Sistem školstva je taj koga treba prilagoditi kako bi zadovoljio potrebe svakog djeteta." (Lindquist, UNESCO 1994)

Pročitano 2106 put(a)

Back to top