sreda, 11 jun 2014 13:43

Poziv mladima s invaliditetom da prisustvuju prezentaciji/info sesiji na Univerzitetu Mediteran

Autor:

U četvrtak, 12. juna sa početkom u 14.00h se održava prezentacija u okviru projekta: "Podrška i inkluzija studenata s invaliditetom u visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori", u okviru koje će svim zainteresovanim biti predstavljene mogućnosti i usluge koje su ostvarene saradnjom crnogorskih univerziteta, UMHCG i drugih partnera na projektu SINC@HE (http://sinche.uom.gr/). Pozivamo sve zainteresovane sadašnje i buduće studente s invaliditetom, škole i institucije, njihove članove porodica da prisustvuju i upoznaju se sa mogućnostima besplatnog studiranja, korišćenje opreme koja im može olakšati studiranje, kao i svim ostalima servisima i uslugama koje pruža UMHCg u okviru Studentske savjetodavne kancelarije.

Prezentacija počinje u 13.00h.

Detaljnije se možete upoznati ako pogledate video :)

Pripremila: Marina Vujačić

Pročitano 1570 put(a)

Back to top