utorak, 29 jun 2021 09:00

UCG i UMHCG o zajedničkim aktivnostima u pravcu unapređenja položaja studenata s invaliditetom

Written by

Vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović i predsjednica Upravnog odbora prof. dr Rajka Glušica danas su se sastali s izvršnom direktoricom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Marinom Vujačić i koordinatorkom Studentske savjetodavne kancelarije UMHCG Anđelom Miličić, te razgovarali o realizaciji zajedničkih aktivnosti za unapređenje položaja studenata s invaliditetom.

Na sastanku je bilo riječi o nepristupačnosti fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore, kao i o načinima na koje je moguće riješiti ovaj problem kako bi se obezbjedilo nesmetano funkcionisanje studenata s invaliditetom, ali i omogućilo ostvarivanje zakonskog prava na asistenciju u nastavi, imajući u vidu da ovo pravo nije direktno garantovano na nivou visokog obrazovanja. Takođe je bilo riječi o mogućnostima pohađanja praktične nastave, kao i o upotrebi adekvatne terminologije u literaturi koja se koristi u okviru nastavnog procesa, i obezbjeđivanje pristupačne literature i drugih servisa podrške u oblasti obrazovanja za studente s invaliditetom. Rukovodstvo Univerziteta Crne Gore pokazalo je spremnost da djeluje u pravcu podsticanja inkluzije i stvaranja boljih uslova za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju. Dalje, istaknuta je važnost stvaranja jednakih uslova studiranja za sve studente Univerziteta, na svih 19 fakultetskih jedinica, kao i kreiranja prostora za prelazak na otvoreno tržište.

Iz UMHCG-a su istakli da trenutno u svojoj bazi imaju 129 studenata, od kojih najveći broj, njih 80, studira na najstarijoj visokoobrazovnoj instituciji u Crnoj Gori.

U narednom periodu, planirana je zajednička organizacija radionica edukativnog karaktera kojima bi se podstakla i razvila još bolja konekcija akademskog osoblja UCG i studenata s invaliditetom.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: Sajt Univerziteta Crne Gore

Pročitano 1215 put(a)

Back to top