petak, 25 maj 2018 15:51

Omogućiti bolje uslove studiranja za osobe s invaliditetom

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uputilo je Ministarstvu prosvjete prijedloge i sugestije za izmjenu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarvanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza. Sugestije za izmjene i dopune Pravilnika nastale su kao dogovor na sastanku koji je održan 19. marta 2018 između UMHCG i predstavnika Ministarstva, s ciljem obezbjeđivanja boljih uslova za smještaj studenata s invaliditetom u domu kao i ostvarivanja prava na studentski kredit i stipendiju.

Izmjenama i dopunama Pravilnika studentima s invaliditetom bilo bi omogućeno da konkurišu za smještaj u domu, na način kojim će se omogućiti primjena principa afirmativne akcije u proceduri dodjele smještaja. Predloženo je ostvarivanje prava na smještaj u domu bez obzira na broj ostvarenih bodova, jer osobe s invaliditetom nailaze na veliki broj barijera tokom visokog obrazovanja koje ih, između ostalog, ograničavaju u ostvarivanju prava na pristupačan smještaj „prilagođen“ njihovom životnom standardu. Takođe, predlogom izmjena i dopuna Pravilnika je definisano da studenti s invaliditetom mogu ostvariti pravo na studentski kredit i stipendiju, po principu afirmativne akcije, što bi se pozitivno odrazilo na poboljšanje njihovog materijalnog stanja, kao i na omogućavanje finansiranja servisa podrške koji su im neophodni, a nisu pruženi od strane sistema.

Osim toga, predlogom Pravilnika definisano je da studenti s invaliditetom ostvaruju studentski kredit u uvećanom iznosu, s obzirom na to da osobe s invaliditetom imaju dodatne troškove kada je u pitanju svakodnevni život.

Kada je riječ o javnom prevozu osoba s invaliditetom, smatramo da treba priznati pravo na participaciju prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju s obzirom na to da ne postoji dostupan javni prevoz za studente s invaliditetom i da su studenti s invaliditetom često onemogućeni da se slobodno kreću zbog arhitektonskih i drugih barijera u fizičkom okruženju, što je bio, takođe, jedan od upućenih predloga.

U cilju uspostavljanja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u studiranju, sticanju znanja i kompetencija, nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima, predloženo je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarsva prosvjete Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, čiji smo prvi nacrt, takođe, dostavili Ministarstvu. Potpisivanje Memoranduma o saradnji ima za cilj podsticanje inkluzije mladih s invaliditetom u oblasti obrazovanja, naročito u oblasti visokog obrazovanja i stvaranja uslova za prelazak na otvoreno tržište rada radi poboljšanja poštovanja i uživanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Anđela Miličić, Koordinatorka programa za obrazovanje i edukaciju

Pročitano 3140 put(a)

Back to top