sreda, 21 novembar 2018 17:59

Studenti iz Crne Gore mogu i na praksu u inostranstvo

Autor:

 

Senatori UCG usvojili nova pravila o međunarodnoj mobilnosti visokoškolaca

Senatori Univerziteta Crne Gore usvojili su na jučerašnjoj sjednici pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata kojima će, između ostalog, visokoškolcima biti omogućeno da obavljaju stručnu praksu u inostranstvu, u nekoj ustanovi ili kompaniji, što nije bilo propisano u ranijem dokumentu koji je usvojen prije sedam godina. Na sjednici je, kako prenosi Pobjeda, konstatovano da su ova pravila "veliki plus za crnogorske studente", te da su donešena kako bi im omogućili da steknu što bolje iskustvo u inostranstvu.

Studenti s invaliditetom imaju prednost na konkursima programa mobilnosti. - navedeno je u aktu.

 

DOKUMENT

U novom dokumentu je pojašnjeno da se ugovorom o stručnoj praksi za pojedinog studenta ugovara program stručne prakse u instituciji domaćinu i ustanovi ili kompaniji u kojoj se praksa realizuje. Kako su precizirali, ugovor se može zaključiti na osnovu institucionalnog sporazuma (ugovori, projekti i programi o međunarodnoj saradnji koje zaključuje ili u kojima učestvuje Univerzitet ili organizaciona jedinica sa jedne strane i partnerska institucija sa druge strane) ili nezavisno od njega.

- Uslovi i rokovi za učestvovanje u mobilnosti propisuju se sporazumom. Na internet stranici Univerziteta i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj karijere objavljuju se uslovi i rokovi za konkurisanje, po različitim programima mobilnosti.

Odluku o izboru kandidata donosi komisija za izbor studenata u programima mobilnosti, a kada se ,,odlazni student” izabere za program za stručnu praksu, zaključuje se ugovor između studenta, matične institucije, institucije domaćina i ustanove ili kompanije u kojoj se obavlja stručna praksa, osim ako sporazumom nije drugačije propisano.

 

UČENJE
 
Studentima je, takođe, kao i ranije, omogućeno da budu dio programa mobilnosti za studijski boravak u sklopu kog je propisano zaključivanje ugovora o studiranju (učenju). Pri zaključivanju ugovora o studiranju (učenju), odnosno ugovora o stručnoj praksi za odlazne studente, kako je predviđeno, komisija za mobilnost fakulteta pomagaće studentu u upoređivanju i procjeni usklađenosti studijskih programa matične institucije i institucije domaćina. 
Nakon ostvarene mobilnosti institucija domaćin dužan je da studentu izda prepis ocjena na engleskom jeziku, a nakon obavljene stručne prakse ustanova ili kompanija u kojoj je praksa obavljena dužna je da izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi na engleskom jeziku. Period u kom se ostvaruje mobilnost može biti najduže tri semestra, zavisno od uslova propisanih institucionalnim sporazumom po osnovu kojeg se ostvaruje mobilnost. 
Odlazni student može u toku istog ciklusa studija više puta učestvovati u različitim programima mobilnosti, u skladu s pravilima odgovarajućeg sporazuma, s tim da ukupno trajanje mobilnosti ne može biti duže od polovine trajanja studijskog programa koji je upisao navedeno je u dokumentu.         

Preuzeto s:  https://portalanalitika.me/clanak/318435/studenti-mogu-i-na-praksu-u-inostranstvo 

 

 

 

 

Pročitano 4124 put(a)

Back to top