Disability

Disability

Na linku ispod se možete upoznati s pravom na medicinsko-tehnička pomagala, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedurom, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Izmjenom zakonske regulative 2019. kojom je regulisano ovo pravo Smjernica iz 2017. je ažurirana pa je važeća smjernica Prilog 2. 

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na medicinsko-tehnička pomagala, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom procedura, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na invalidsku penziju, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na portalu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) www.disabilityinfo.me, u okviru projekta „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom˝, podržanog od strane Telenor fondacije, je puštena u rad opcija za audio-video poziv, kao i čat u okviru on lajn pravnog savjetovališta. Ova opcija će omogućiti osobama s invaliditetom, kojima je otežano korišćenje čat-a, lak i brz pristup pravnom savjetovalištu i svim pravnim informacijama i obavještenjima koji su im potrebni. Takođe, u složenim pravnim stvarima, gdje komunikacija preko čat-a nije dovoljna i adekvatan način da se pruži pravna pomoć, osobe s invaliditetom i članovi/ice njihovih porodica ne moraju lično dolaziti u kancelarije UMHCG-a na razgovor, već se on može obaviti uz pomoć ove opcije.

Opcija za audio-video poziv je aktivna svakog četvrtka 12:00 – 14:00h kada osobe s invaliditetom i drugi građani/ke koji žele doprinijeti ostvarivanju i zaštiti njihovih prava mogu da direktnom komunikacijom preko čat-a ili ako je ona otežana, putem audio-video poziva dobiju pravnu pomoć od našeg pravnog tima. Drugim danima i četvrtkom do 12:00h i poslije 14:00h, osobe s invaliditetom mogu svoja pitanja uputiti preko čat-a, te očekivati odgovore na e-mail adresu koju ostave. Takođe, ukoliko se ukaže potrebnim zbog kompleksnosti pravne stvari, audio-video poziv se u konkretnim slučajevima može dogovoriti i van ovog termina radi pružanja adekvatne pravne pomoći.

Pozivamo sve osobe s invaliditetom, članove/ice njihovih porodica, prijatelje/ice i sve građane/ke koji žele doprinijeti ostvarivanju i zaštiti konkretnih prava osoba s invaliditetom da iskoriste unaprijeđene mogućnosti onlajn pravnog savjetovališta i obrate nam se za pravnu pomoć, kako bismo zajedno unaprijedili poštovanje ljudskih prava i sloboda ovih osoba.  Podsjećamo da smo u 2016. godini pružili pravni savjet ili besplatnu pravnu pomoć za 124 osobe s invaliditetom i članove njihovih porodica.

Na dnu stranice možete preuzeti uputstva i upoznati se bliže sa načinom korišćenja čata.


Pripremio: UMHCG tim

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na besplatno visoko obrazovanje/besplatnu naknadu, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. Izmjenom zakonske regulative 2019. kojom je regulisano ovo pravo Smjernica iz 2017. je ažurirana pa je važeća smjernica Prilog 2. 

Na linku ispod se možete upoznati s pravom na naknadu za slučaj nezaposlenosti, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe u slučaju da prvostepeni organ odbije Vaš zahtjev i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava. 
Izmjenom zakonske regulative (april 2019) kojom je regulisano ovo pravo Smjernica je ažurirana pa je važeća smjernica Prilog 2 

(Podgorica 13. januara) – Smjernice za ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom, dostupne na portalu DisabilityINFO, do sada su preuzete 756 puta. Posjetioci portala najviše su se interesovali za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite i to: smjernica za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, koja je preuzeta čak 342 puta, i dodatka za njegu i pomoć koja je preuzeta 151.

Nakon objavljivanja prvih smjernica povećao se broj osoba s invaliditetom koje se odlučuju za prvostepene i drugostepene žalbene postupke zbog nepriznavanja prava od strane institucija.

Smjernice funkcionišu u okviru online pravnog savjetovališta Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koje je pokrenuto sa ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Projektom „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom“, koji Udruženje realizuje uz podršku Telenor fondacije, planirana je izrada smjernica za ostvarivanje prava u oblastima u kojima su osobe sa invaliditetom najčešće tražile savjet.

„Broj korisnika je u stalnom porastu, a naše pravno savjetovalište konstantno unapređujemo dodatnim procedurama i smjernicama, i tako olakšavamo pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Tokom 2016.godine, pravnu pomoć pružili smo za 124 osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica. Osim njih, 95 studenata sa invaliditetom svakodnevno koristi naše pravne savjete“, kaže Marina Vujačić, izvšna direktorica UMHCG.

Na portalu Disabilityinfo.me dostupne su audio i video opcija, a u toku je i razvijanje aplikacije pravnog savjetovališta za iOS i Android pametne telefone. Aplikacija će omogućiti efikasniji pristup informacijama koje su osobama s invaliditetom potrebne za ostvarivanje prava.

Projekat „ICT u služi ostvarivanja i zaštite prava osoba sa invaliditetom“ izabran je na konkursu Telenor fondacije, kojim se podržavaju rješenja izazova u zajednici korišćenjem interneta i digitalnih tehnologija, u martu 2016.


Saopštenje: Telenor Fondacija

Na linku ispod se možete upoznati sa pravom na povlasticu na putovanje osoba s invaliditetom, načinom ostvarivanja, uslovima i neophodnom dokumentacijom, rokovima za odgovor institucija na Vaš zahtjev, postupku žalbe u slučaju da prvostepeni organ odbije Vaš zahtjev i ostalim važnim činjenicama za ostvarivanje ovog prava.

Na linku ispod se možete upoznati sa načinom na koji možete ostvariti pravo glasa, odnosno pravo da birate na izborima, kao i sa ostalim važnim informacijama u vezi ovog prava.

Strana 1 od 35

Back to top