petak, 13 januar 2017 11:26

Broj korisnika pravnog savjetovališta u porastu

Autor:

(Podgorica 13. januara) – Smjernice za ostvarivanje prava za osobe s invaliditetom, dostupne na portalu DisabilityINFO, do sada su preuzete 756 puta. Posjetioci portala najviše su se interesovali za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite i to: smjernica za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, koja je preuzeta čak 342 puta, i dodatka za njegu i pomoć koja je preuzeta 151.

Nakon objavljivanja prvih smjernica povećao se broj osoba s invaliditetom koje se odlučuju za prvostepene i drugostepene žalbene postupke zbog nepriznavanja prava od strane institucija.

Smjernice funkcionišu u okviru online pravnog savjetovališta Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koje je pokrenuto sa ciljem efikasnijeg ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom. Projektom „ICT u službi ostvarivanja i zaštite prava osoba s invaliditetom“, koji Udruženje realizuje uz podršku Telenor fondacije, planirana je izrada smjernica za ostvarivanje prava u oblastima u kojima su osobe sa invaliditetom najčešće tražile savjet.

„Broj korisnika je u stalnom porastu, a naše pravno savjetovalište konstantno unapređujemo dodatnim procedurama i smjernicama, i tako olakšavamo pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Tokom 2016.godine, pravnu pomoć pružili smo za 124 osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica. Osim njih, 95 studenata sa invaliditetom svakodnevno koristi naše pravne savjete“, kaže Marina Vujačić, izvšna direktorica UMHCG.

Na portalu Disabilityinfo.me dostupne su audio i video opcija, a u toku je i razvijanje aplikacije pravnog savjetovališta za iOS i Android pametne telefone. Aplikacija će omogućiti efikasniji pristup informacijama koje su osobama s invaliditetom potrebne za ostvarivanje prava.

Projekat „ICT u služi ostvarivanja i zaštite prava osoba sa invaliditetom“ izabran je na konkursu Telenor fondacije, kojim se podržavaju rješenja izazova u zajednici korišćenjem interneta i digitalnih tehnologija, u martu 2016.


Saopštenje: Telenor Fondacija

Pročitano 3735 put(a)

Back to top