ponedeljak, 27 april 2020 13:03

Tražili odobrenje od Ministarstva turizma za postavljanje rampe za lica s invaliditetom u školama

Autor:

Zgrade osnovnih škola "Božidar Vuković Podgoričanin", "Branko Božović" i "Pavle Rovinski" nemaju građevinske dozvole pa su samim tim objekti divlje gradnje. Do ovog podatka došlo se nakon što je Sekretarijat za planiranje i održivi razvoj odbio da Ministarstvu prosvjete izda odobrenje za postavljanje pristupne rampe za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom za sve tri škole jer je u njihovim listovima nepokretnosti evidentiran teret nema dozvolu.

“Uvidom u priloženu dokumentaciju konstatovno je da je za objekte za koje se traži izdavanje odobrenja za postavljanje pristupne rampe za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom evidentiran teret nema dozvolu. Obavještavamo vas da se po vašim zahtjevima ne može postupiti do brisanja tereta nema dozvolu u listu nepokretnosti 731 – prepis KO Podgorica III od 3. marta 2020. godine, listu nepokretnosti 3610 − prepis KO Podgorica II od 27. februara 2020. godine i listu nepokretnosti 5566 – prepis KO Podgorica III od 26. februara 2020. godine”, piše u dokumentu koji je potpisao Miljan Barović, sekretar za planiranje, a koji je dostavljen Ministarstvu prosvjete.

Direktorica OŠ "Božidar Vuković Podgoričanin" Ljubinka Nedić potvrđuje da škola nema građevinsku dozvolu, ali kaže da su još 2018. godine podnijeli zahtjev za legalizaciju. Ova vaspitno-obrazovna ustanova sagrađena je 1981. godine.

“Da škola nema građvinsku dozvolu nisam znala do momenta dok nijesam dobila dopis da provjerimo da li je objekat legalozovan. Kada smo saznali da nemamo predali smo zahtjev za legalizaciju i odgovor čekamo. Kada dobijemo građevinsku dozvolu mi ćemo opet krenuti u projekat za OSI jer nama je to neophodno pošto imamo dva đaka koji su korisnici kolica”, navela je Nedić, dodajući da škola broji 1.300 đaka.

Vršilac dužnosti direktora OŠ "Branko Božović" Gordana Klikovac navodi da ta vaspitno-obrazovna ustanova takođe, nema građevinsku dozvolu ali i da su predali zahtjev za legalizaciju. U ovom divljem objektu nastavu pohađa 1.040 đaka.

“Zahtjev za legalizaciju je predao bivši direktor i nadamo se da ćemo odgovor uskoro dobiti”, navodi Klikovac.

I OŠ "Pavle Rovinski" takođe je podnijela zahtjev za legalizaciju.

“Škola je sagrađena 1994. godine i nema građevisnku dozvolu. Mi smo zahtjev za legalizaciju podnijeli u julu 2018. godine i još čekamo odgovor. Škola ima 1.576 učenika, a nastavu kod nas pohađa 17 djece s invaliditetom”, navela je Dijana Laković, direktorica škole.

Odgovor koliko škola u Podgorici nema građevinsku dozvolu, te koliko je njih predalo zahtjev za leglizaciju shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata iz Dana su tražili od Ministarstva prosvjete.

“Višedecenijsko pitanje posjedovanja građevinske dozvole određenog broja obrazovnih objekata prepoznato je najnovijim Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, čijim stupanjem na snagu su stvoreni uslovi za legalizaciju ovih objekata. Shodno instrukcijama Ministarstva prosvjete, manji broj škola, koje nijesu posjedovale građevinsku dozvolu, u prethodnom periodu pokrenulo je proceduru za legalizaciju objekata kod nadležnog državnog organa. U namjeri da školama pomogne u ovom procesu i konačno riješi i ovo pitanje, Ministarstvo prosvjete je tehnički i finansijski podržalo izradu elaborata i ostale tehničke dokumentacije, kao i dodatnih procedura koje su neophodne u procesu legalizacije ove vrste objekata, te očekujemo da će se u što skorijem vremenskom roku riješiti i ovo pitanje”, poručuju iz Ministarstva prosvjete.

Iz ovog državno organa nijesu odgovorili na pitanje kako je u ovim objektima, s obzirom da nemaju građevinsku dozvolu, dozvoljen rad.

I Osnovna škola „Štampar Makarije” zatražila je da im se izda odobrenje za postavljanje rampi za osobe s invaliditetom na školskom objektu. U dokumentu koji je Omer Mehmedović, sekretar Ministarstva prosvjete, proslijedio Sekretarijatu za planiranje prostora, je naznačeno da odobrenje traže u skladu sa odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivsti i lica s invaliditetom.

Izvor: www.dan.co.me

Pročitano 2145 put(a)

Back to top