subota, 20 oktobar 2018 17:53

U Srbiji mnoge državne ustanove nepristupačne osobama s invaliditetom

Autor:

Domovi zdravlja, filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i prostorije centara za socijalni rad nepristupačni su za građane s invaliditetom, zaključak je Posebnog izveštaja Zaštitnika građana "Pristupačnost za sve" koji je prije par dana predstavljen u Beogradu.

Novac, nažalost, nije najveći problem i prepreka da bi institucije, objekti, javni prostor, prevoz, usluge i informacije bile pristupačne građanima s invaliditetom, već nedostatak svijesti da se mora raditi na rešavanju tog problema.

"Finansijska sredstva nisu uvek najveći problem, dešava se da imate ograničena sredstva, ali ona mogu planovima pravilno da se rasporede, nekada je mnogo bitnije i veći problem da imamo svijest da neke stvari moramo da uradimo i krenemo da ih rešavamo", rekla je otvarajući skup zamenica zaštitnika građana Gordana Stevanović i dodala da su osobama s invaliditetom, osobama koje se otežano kreću i starim ljudima nepristupačni i domovi zdravlja, centri za socijalni rad kao i filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Stevanović je istakla da su u sastavljanju Posebnog izveštaja bili uključeni predstavnici lokalne zajednice i civilnog društva jer su ranjive kategorije stanovništva, među kojima su i osobe s invaliditetom i stari, upravo osobe koje se povlače pred problemom takve vrste.

Izvještaj nema za cilj da kritikuje rad bilo koje institucije ili lokalne samouprave, već da realno sagleda situaciju na terenu i uzroke kako bi mogla da predloži neka rešenja, naglasila je pomoćnica generalnog sekretara Zaštitnika građana Tanja Dlesk.

Istraživači su tokom posjeta lokalnim jedinicama konstatovali da su zdravstvene službe u velikom broju neadekvatno organizovane, raspoređene u više razuđenih objekata paviljonskog tipa, ili da se nalaze u višespratnicama, zbog čega su neke od njih nepristupačne. Takođe, domaći propisi prate međunarodne propise, ali sankcije koje su predviđene, nisu dovoljne. „Mi na terenu nismo zaključili da je ikada neka od tih sankcija primijenjena. Nijedan građevinski inspektor nikada nije izrekao novčanu kaznu", rekla je Dlesk.

Stoga je jedan od predloga i da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture revidira pravni okvir, kako bi uspostavilo dobar mehanizam nadzora, da sankcije budu primjenljive.

Preporuke su i jačanje kapaciteta lokalne samouprave, kontinuirana edukacija zaposlenih, uključivanje osoba s invaliditetom u sve aktivnosti u vezi s pristupačnošću, dodala je Dlesk.

Zamenica direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Sandra Nedeljković rekla je da je pristupačnost objekata ušla u proceduru koju su dobile sve lokalne samouprave, a da je ta kancelarija obnovila 193 objekata, u toku je rekonstrukcija 63, a projektna dokumentacija radi se za 86 objekta.

Izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije Ivanka Jovanović je ocijenila da je najveći problem što Srbija nema sveobuhvatni plan za obezbjeđivanje pristupačnosti i otklanjanje postojećih barijera.

"Dodatni nedostatak tome je činjenica što Srbija već dvije godine nema Strategiju unapređenja položaja osoba s invaliditetom i prateći akcioni plan", objasnila je Jovanović.

Izvor: ombudsman.rs

Pripremila: Marina Vujačić 

Pročitano 4195 put(a)

Back to top