ponedeljak, 09 septembar 2019 07:03

"Čitam, dakle postojim": Da knjige budu dostupne svima

Autor:

PROJEKAT DRUŠTVA PRIJATELJA BIBLIOTEKE "NJEGOŠ"

Pored obuke za korišćenje opreme, koja će biti organizovana za zaposlene u Biblioteci, biće i obuka za lica s oštećenjem vida za rad na računaru i korišćenje tehničke opreme.

Narodna biblioteka „Njegoš“ naredne godine biće dostupna i licima s oštećenjem vida zahvaljujući projektu „Čitam, dakle postojim“ koji realizuje Društvo prijatelja biblioteke „Njegoš“ u saradnji s pomenutom bibliotekom.

„U Nikšiću ne postoji dovoljna količina opreme i literature koja je namijenjena licima s oštećenjem vida što dovodi do toga da ova lica nemaju adekvatan način da dođu do izvora znanja i informisanja u onoj mjeri u kojoj bi to oni zaista htjeli. Pristupačnost informacija i literature za ova lica predstavlja jednu od najvećih barijera, jer je to preduslov za obrazovanje, dodatnu edukaciju, zabavu, kulturu, kao i kvalitetan razvoj ličnosti. Osim toga, ovo u značajnoj mjeri onemogućuje i njihovu uključenost u kulturno-umjetnički život grada”, kazao je Radoje Kandić, predsjednik Društva prijatelja biblioteke “Nikšić”.

Osobe s oštećenje vida iz Nikšića, a njih je oko 1.700, prinuđene su da potrebnu literaturu pozajmljuju iz Biblioteke za slijepe koja se nalazi u Podgorici. Nabavkom adekvatne opreme i edukacijom kadra cijeli bibliotečki fond biće dostupan osobama s oštećenjem vida, a predviđena je i nabavka lektira za osnovnu školu u audio formatu, koja će biti donacija Biblioteke za slijepe.

“Uvođenje nove bibliotečke usluge biće od velike koristi i disleksičnim osobama koje zbog teškoća u čitanju imaju problema sa razumijevanjem pročitanog, osobama s autizmom ili osobama s multiple skleroze”, istakao je Kandić.

Pored obuke za korišćenje opreme, koja će biti organizovana za zaposlene u Biblioteci, biće i obuka za lica s oštećenjem vida za rad na računaru i korišćenje tehničke opreme. Tokom realizacije projekta biće odštampana zbirka pjesama na Brajevom pismu i prva slovarica na ijekavici koja će biti prilagođena licima s oštećenjem vida i koja će biti distribuirana svim osnovnim školama u gradu pod Trebjesom.

“Nabavka opreme i literature i obuka osoblja je element održivosti projekta, jer i nakon što se završi njegova implementacija ona će ostati na raspolaganju svim korisnicima biblioteke kojima je neophodna. Slovarica prilagođena licima s oštećenjem vida biće takođe dugoročno dostupna ovim kategorijama”, istakao je Kandić.

Direktna ciljna grupa projekta su pet osoba s oštećenje vida, članova Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, i dvoje zaposlenih u biblioteci „Njegoš“ Nikšić koji će proći predviđene obuke, dok su indirektna ciljna grupa svi članovi pomenute Organizacije, njih 65.

Goran Macanović, predsjednik Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, smatra da će nabavka tehničke opreme (računar, skener, čitač ekrana i sintetizator govora) biti polazna osnova za dalje aktivnosti kojima će se stvoriti uslovi da “sve osobe koje imaju poteškoća u čitanju standardne štampe bez prepreka koriste usluge bibliotečkog fonda biblioteke ‘Njegoš’ i da na taj način ravnopravno sa drugima konzumiraju kulturne sadržaje”.

“Za nas iz Organizacije slijepih je posebno dragocjeno to što je ideja o ovom projektu potekla upravo od članova Društva prijatelja biblioteke a ne od nas, jer nam ta činjenica govori da kod jednog dijela javnosti postoji razvijena svijest da sadržaji namijenjeni široj javnosti moraju biti pristupačni i osobama s invaliditetom. Cijenimo i sam pristup u razvoju ideje, a on se odnosi na to da su nas članovi Društva kontinuirano uključivali i sa nama se aktivno konsultovali oko svake faze pisanja, do odobravanja i realizacije projekta”, istakao je Macanović uz uvjerenje da je pomenuti projekat samo početak dugoročne i kvalitetne saradnje Organizacije slijepih sa institucijama kulture i NVO koje djeluju na području Nikšića.
Projekat će trajati do aprila naredne godine, a podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Društvo prijatelja bibliteke „Njegoš“ je osnovano 19. januara prošle godine na inicijativu troje, tada, mladih studenata entuzijasta i za godinu i po rada uspjeli su da organizuju nekoliko veoma uspješnih večeri poezije i prikupe skoro 12.5 hiljada knjiga i sve ih ustupe biblioteci “Njegoš”.

Prva narodna biblioteka sa odjeljenjem prilagođenim osobama s oštećenjem vida

Iz Društva prijatelja biblioteke “Njegoš” su uvidjeli da između nadležnih institucija i organizacija čiji djelokrug rada se tiče osoba s oštećenje vida ne postoji nikakva saradnja, pa je njihova prva aktivnost u sklopu projekta bila potpisivanje sporazuma između njih, Narodne biblioteke “Njegoš” i Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine, što će, nadaju se, rezultirati zajedničkim projektima.

„Biblioteka, kao jedno od najdjelotvornijih okruženja za integraciju osoba sa oštećenjem vida je prepoznala potrebu za pružanjem pomoći osobama s invaliditetom i smatram da samo svakodnevnom brigom i kulturnim umrežavanjem potpomažemo jednakost, participaciju i njihovo zapošljavanje. Neću pretjerati ako kažem da će Biblioteka postati prva među narodnim bibliotekama koja će imati odjeljenje prilagođeno osobama s oštećenjem vida. Planiramo organizovanje obuke za stručno usavršavanje pružalaca usluga za lica s oštećenjem vida, treninge i radionice za različite ciljne grupe, a trudićemo se da eleminišemo fizičku barijeru čime ćemo povećati dostupnost i vidljivost“, kazala je direktorica biblioteke „Njegoš“, Renata Bulajić.

 

Izvor: Portal Vijesti

Pročitano 2428 put(a)

Back to top