subota, 11 mart 2017 15:33

Ženeva: Predstavnice UMHCG na sastanku s članovima Komiteta UN o pravima OSI

Autor:

Neformalna Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori u okviru projekta "Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece s invaliditetom na zapadnom Balkanu i Turskoj ", koji finansira Evropska unija, a sufinansira i sprovodi UNICEF, u saradnji sa Evropskim Forumom osoba s invaliditetom (EDF) uputila je predloge ključnih pitanja Komitetu UN o pravima osoba s invaliditetom, s namjerom da ih uzme u razmatranje i uključi u konačni predlog pitanja koji će Komitet postaviti državi Crnoj Gori.

Ključna pitanja čine prvi korak ciklusa u kojem se razmatra Inicijalčni Izvještaj o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom koji je država Crna Gora uputila Komitetu u januaru 2015. godine.

Podsjećamo javnost da organizacije osoba sa invaliditetom nijesu učestvovale u pripremi Inicijalnog izveštaja države kroz rad Radne grupe formirane od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja iz više razloga, a jedan od ključnih se odnosio na strukturu i sastav radne grupe koja nije obuhvatla paritetan broj predstavnika organizacija osoba s invaliditetom broju predstavnika nadležnih institucija, što bi rezultiralo manjim mogućnostima da utičemo na metodologiju rada i konačan tekst Izveštaja. Ovu tvrdnju dokazuje i činjenica da predstavnici Radne grupe nijesu prihvatili većinu ključnih predloga UMHCG dostavljenih kroz javnu raspravu, koja je jako kratko trajala, što je dodatni pokazatelj da država ovaj proces nije vodila transparentno i u želji da omogući ravnopravan doprinos osoba s invaliditetom i njihovih predstavnika.

Inicijalni izveštaj koji je država podnijela ne daje jasnu sliku sprovođenja Konvencije, a neki od glavnih razloga su vezani za nedostatak informacija iz prakse i iskustva iz života osoba s invaliditetom. U Izvještaju se ne navodi dovoljno dokaza, a nedostatak konkretnih aktivnost sprovedenih od strane države pokušavao se nadomjestiti aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom, koje uglavnom nijesu sprovedene uz podršku države, već su finansirani iz drugih izvora.

Izveštaj, takođe, ne sadrži važne diskriminatorne norme prema OSI ili određenim grupama osoba s invaliditetom, niti sadrži izvode iz propisa i analizu njihove usklađenosti s Konvencijom. Kompletna metodologija rada na Izvještaju se u najvećem dijelu sastoji od objedinjenih informacija o sprovođenju Akcionih planova Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom, umjesto od odgovora na pitanja koje je Komitet razvio u svojim smjernicama za države potpisnice.

Upravo  prateći smjernice Komiteta za države potpisnice, razvijene u skladu sa članom 35, tačka 1 Konvencije, predložili smo sugestije za usvajanje Liste ključnih pitanja. Njihov sadržaj i suština se odnose na propuste države u pružanju relevantnih informacije, ili nepostupanje države u konkretnim oblastima u skladu sa principima i obavezama Konvencije.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom uključuje: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - UMHCG (koordinator), Savez udruženja paraplegičara Crne Gore - SUPCG i Udruženje paraplegičara,Pljevlja, Savez slijepih Crne Gore, Udruženje multiple skleroze Crne Gore, “Naša inicijativa”, NARDOS, i Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške - MERSP.

Predstavnice UMHCG Marina Vujačić i Miroslava-Mima Ivanović će radi sastanka s članovima Komiteta u periodu 15. – 17. marta boraviti u Ženevi.

Pročitano 2309 put(a)

Back to top