sreda, 23 novembar 2016 15:37

UMHCG i Pomorski fakultet Kotor: Na Filološkom fakultetu održana radionica s akademskim osobljem

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Pomorski fakultet Kotor - Univerziteta Crne Gore u utorak, 22. novembra, organizovali su radionicu sa nastavnim i administrativnim osobljem Univerziteta Crne Gore u prostorijama Filološkog fakulteta u Nikšiću (Ruski centar).

Radionica je organizovana u sklopu projekta Trans2Work (Tranzicija studenata s invaliditetom od obrazovanja ka zapošljavanju u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori) kojeg finansira Evropska komisija kroz Erasmus + program, a sprovode ga parneri iz Grčke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Poljske, na čelu s Univerzitetom Makedonija iz Soluna.

Radionici je prisustvovalo nastavno i administrativno osoblje sa univerzitetskih jedinica: Filološkog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, Pravnog fakulteta, Medicinskog fakulteta iz Podgorice, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Pomorskog fakulteta iz Kotora, kao i predstavnik Karijernog centra Univerziteta Crne Gore (ukupno 22 učesnika).

Navedena aktivnost je dio aktivnosti promocije projekta, a imala je za cilj da pruži bliže smjernice nastavnom i administrativnom osoblju Univerziteta u radu sa studentima s invaliditetom, te da prepozna prioritetna polja djelovanja u cilju unapređenja položaja studenata sa invaliditetom i podrške koju im treba pružiti u prelaznom periodu od obrazovanja ka zapošljavanju.

U uvodnom dijelu radionice učesnicima se obratio projektni tim Univerziteta Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom, a ispred Filološkog fakulteta učesnike je pozdravila prof. dr Sonja Nenezić, podekan za nastavu.

Predstavnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje su predstavili novi predmet Adaptirana tjelesna aktivnost koji tretira teorijske osnove i praktičnu nastavu iz oblasti fizičkog vaspitanja za osobe s invaliditetom. Navedeni predmet je predviđen novim nastavnim planom ovog fakulteta koji će početi od naredne studijske godine.

Nakon uvodnih izlaganja i prenošenja iskustva u radu sa studentima sa invaliditetom, prikazan je dokumentarni film UMHCG pod nazivom Pomijeramo granice koji govori o životu i obrazovanju studenata s invaliditetom.

Na radionici je, takođe, predstavljena pozitivna zakonska regulativa, a govorilo se i o drugim uslovima za visoko obrazovanje studenata s invaliditetom i prelazak na tržište rada, kao što su pristupačnost, postojanje servisa podrške i asistivnih tehnologija, te o kvalitetu medicinsko-tehničkih pomagala.UMHCG i Pomorski fakultet Kotor

Pročitano 1844 put(a)

Back to top