utorak, 09 maj 2017 15:46

Evropljanin je onaj koji poznaje svoja prava i bori se za njih!

Autor:

Predstavnici civilnog sektora u Operativnom tijelu za informisanje građana o procesu pristupanja Crne Gore EU, Marina Vujačić i Radoš Mušović, istakli su da 9. maj kao Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom proslavljamo u vremenu dubokih vrijednosnih, političkih ali i ekonomskih podjela u društvu i da Crna Gora mora očuvati svoj put ka EU time što će u proces uključiti sve slojeve društva.

Dan Evrope, kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajednice zemalja zamišljene u Šumanovoj deklaraciji, danas ima poseban značaj u svim zemljama Evropske unije, ali i zemljama kandidatima.

Evropska unija nije samo proces koji treba da doprinese boljim standardima života svih građana, već vjerovanje i ubjeđenje da je najprosperitetnije i najhumanije živjeti i gajiti vrijednosti kao što su mir, solidarnost, tolerancija, suživot, odnosno jedinstvo različitosti, koje mora da prihvati i gaji svaka zemlja koja želi biti dio evropske zajednice.

Institucije sistema moraju da djeluju zajedno, koordinirano i sinhronizovano i da process razumiju kao društveni, a ne politički čin. Na taj način građani i građanke će biti u fokusu promjena i napretka.

U procesu EU integracije civilni sektor a posebno nevladine organizacije moraju biti prihvaćene kao korektivni faktor ali i kao partneri. Ono što je vidljivo je da je civilni sektor pod sve većim pritiskom raznih aktera, koji se služeći raznim propagandnim alatima pokušavaju da umanje ne samo značaj nevladinih organizacija u crnogorskom društvu već i da oslabe vezu između civilnog sektora i građana i građanki Crne Gore. Ipak i dalje je evidentno da nevladine organizacije imaju veliku podršku građana i građanki Crne Gore te da se za pomoć i podršku istim obraća sve više onih koje su institucije sistema iznevjerile.

Pozivamo nadležne da se sa čestitiki Dana Evrope političkim predstavnicima i institucijama više usmjere na građane/ke i pozitivnim primjerima i akcijama  prenesu kulturu evropskih vrijednosti i prenesu pripadnost Evropske unije na sve pojedince. Vrijeme je da floskula "lideri u regionu" koja je postala PR poštapalica nestane sa naše javne scene i da je zamijene istinski rad i implementacija zadataka koji smo kao društvo sebi zacrtali.

Do tada poručujemo građanima da je pravi Evropljanin onaj koji zna svoja prava i bori se za ista!

Sretan Dan Evrope!

Sretan dan pobjede nad fašizmom!Marina Vujačić, UMHCG

Radoš Mušović, CRNVO

Pročitano 2658 put(a)

Back to top