četvrtak, 24 maj 2018 15:52

Održan trening na temu strateškog planiranja u okviru projekta Umrežavanjem do boljeg rada

Written by

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj nevladinih organizacija u periodu 10-13. maja 2018. organizovalo je trening namijenjen članicama Mreže organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore (MOOSICG).

Trening o strateškom planiranju je prvi u nizu seta treninga (od ukupno šest) koji je organizovan s ciljem jačanja kapaciteta članica Mreže organizacija osoba s invaliditetom, kako za sprovođenje ostalih aktivnosti projekta Umrežavanjem do boljeg rada, tako i za nastavak rada u sopstvenoj organizaciji.

Glavni cilj treninga i pratećeg konsultantskog rada bilo je pružanje pomoći novoosnovanoj Mreži organizacija osoba s invaliditetom u njihovom strateškom radu i doprinos ukupnoj održivosti Mreže.

Tokom treninga kombinovane su različite vrste tehnika: brainstorming, kratke prezentacije, grupne diskusije, plenarne diskusije, timski rad itd. Uzimajući u obzir da su treneri, na osnovu inputa projekt koordinatora, odlučili da zasnuju rad na većini praktičnih vežbi, učesnici su veći dio treninga proveli u radu u grupama.

Na treningu je bilo  16  učesnika/ca koji su bili podijeljeni u 4 grupe u okviru kojih su pripremali konkretne dijelove novog strateškog plana Mreže. Ovaj pristup je bio prilično izazovan za trenere, ali je bio namjerno izabran kao najefektivan i motivisan za učesnike. Naime, to je omogućilo učesnicima da od samog početka rade na izradi sopstvenog dokumenta strateškog plana, kao i da nauče iz iskustava drugih, osim prezentacija trenera/konsultanta i objašnjenja.

Treneri/konsultanti su objasnili detaljno svrhu, prednosti i učesnike procesa planiranja; koncept strateškog planiranja, faze i osnovne korake strateškog planiranja; prednosti strateškog planiranja; viziju, misiju, vrijednosti; analizu zainteresovanih strana; SVOT analizu; PEST analizu; identifikaciju problematičnih polja; analizu ključnih problema i izvora problema; strateške ciljeve i operativne ciljeve; ključne aktivnosti; nadgledanje i ocenjivanje; operativni plan; budžetiranje; plan prikupljanja sredstava; i konačno cijelu struktura dokumenta strateškog plana.

U tom smislu učesnici su radili na definisanju vizije, misije i vrijednosti; razvili su swot i pest analizu, identifikovali problematična polja, odnosno razvili problemsko drvo, definisali strateške i operativne ciljeve, rokove i odgovorne osobe, zatim ključne aktivnosti i neophodan budžet. Kao krajnji rezultat treninga Mreža je dobila preliminarni nacrt Strateškog plana.

Aktivnost je dio projekta Umrežavanjem do boljeg rada, koji sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Centrom za razvoj NVO a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Treneri su bili Ana Novakovović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Goran Đurović iz Koalicije NVO Saradnjom do cilja.

Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 1894 put(a)

Back to top