subota, 27 mart 2021 10:43

Smjernica o ostvarivanju prava na naknadu roditelju ili staratelju korisnika prava na ličnu invalidninu

Written by

Pravo na naknadu roditelja/staratelja korisnika prava na ličnu invalidninu je pravo na materijalno davanje iz oblasti socijalne zaštite definisano Zakonon o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Na dnu teksta možete preuzeti smjernicu u kojoj je objašnjeno ko ima pravo na naknadu, koji su koraci potrebni da biste ostvarili ovo pravo, koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje prava. Smjernica sadrži i druge važne informacije u postupku ostvarivanja ovog prava.

Pročitano 2802 put(a)

Back to top