petak, 07 jul 2017 14:53

Najava: Javna debata o kvalitetnom pristupu obrazovanju i tržištu rada

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u sklopu projekta: "Za mlade s invaliditetom, bez barijera" podržanog od strane Ministarstva sporta, organizuje Javnu debatu o kvalitetnom pristupu obrazovanju i tržištu rada.

Javna debata će se održati u prostorijama Akademije znanja u Budvi -  amfitetar C8 na drugom spratu (ul. Žrtava fašizma, naselje Rozino), 6. jula s početkom u 10 časova.

UMHCG već duži niz godina širom Crne Gore sprovodi brojne informativne i edukativne aktivnosti koje za cilj imaju informisanje, podsticanje i osnaživanje mladih s invaliditetom da nastave svoje školovanje i/li da aktivno traže zaposlenje. Dodatno, ovim aktivnostima su uvijek obuhvaćene i porodice mladih s invaliditetom, ali i vršnjaci, obrazovne ustanove i poslodavci. 

Organizovanjem ove aktivnosti želimo da doprinesemo povećanju nivoa informisanja, zalaganja i zastupanja ljudskih prava i samostalnog života mladih s invaliditetom, kao i njihovom sticanju specifičnih praksi i znanja za lakši pristup  tržištu rada. Poseban cilj odnosi se i na podizanje svijesti šire društvene zajednice o pravima i potrebama mladih s invaliditetom, posebno u  oblastima obrazovanja i zapošljavanja.

Pored ove, planiramo da organizujemo još dvije javne debate, u centalnoj i sjevernoj regiji. Na javnojdebati će biti, pored navedenih subjekata, pozvani i predstavnici lokalnih samouprava, lokalni biroi rada, nevladine organizacije i mediji.


Pripremila: Anđela Miličić

Pročitano 3188 put(a)

Back to top