subota, 13 oktobar 2018 19:23

3. decembar 2018: Osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti

Autor:

Od 1992, Međunarodni dan osoba s invaliditetom (IDPD) obilježava se u svijetu 3. decembra svake godine. Tema ovogodišnjeg IDPD-a je "Osnaživanje osoba s invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti". Ova tema se fokusira na osnaživanju osoba s invaliditetom za inkluzivan, pravičan i održiv razvoj predviđen u Agendi za održivi razvoj 2030.

Agenda 2030, koja obećava da "nikoga neće ostaviti iza sebe", predstavlja ambiciozan plan djelovanja međunarodne zajednice prema mirnom i prosperitetnom svijetu, gde se kao temeljni princip primjenjuje dostojanstvo osobe i jednakost među svim ljudima, kroz tri stuba akcije Ujedinjenih nacija: Razvoj, ljudska prava i mir i sigurnost. Od ključnog je značaja da se u tom pogledu osigura puna i ravnopravna participacija osoba s invaliditetom u svim društvenim segmentima i stvori omogućavajuće okruženje od strane osoba s invaliditetom, za osobe s invaliditetom, i s osobama s invaliditetom.

Agenda 2030. stavlja veliki značaj na pitanja u vezi s održivom urbanizacijom, naročito u 11. cilju: učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, sigurnim, otpornim i održivim. Ne može biti održivog razvoja bez održivog urbanog razvoja. Konferencija UN o stambenom i održivom urbanom razvoju (Habitat III) održana u Kitou, Ekvador u 2016, prepoznala je važnost usvajanja pristupa „pametnog grada“ koji koristi mogućnosti digitalizacije, čiste energije i tehnologija, kao i inovativne transport tehnologije, čime se pruža mogućnost stanovništvu da donose ekološki prihvatljivije izbore i podstakne održivi ekonomski rast i omogućava gradovima da poboljšaju svoje usluge.

Ove godine Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pokreće prvi vodeći izvještaj o invalidnosti i razvoju u okviru Glavnog izvještaja UN o invalidnosti i razvoju | 2018 - Realizacija ciljeva održivog razvoja od strane osoba s invaliditetom, za osobe s invaliditetom i s osobama s invaliditetom. Izvještaj pruža bazu zasnovanu na dokazima za kreiranje inkluzivne politike, implementacije i praćenja i evaluacije inkluzivne, dostupne i održive globalne agende.

Obilježavvanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u sjedištu UN-a će okupiti države članice, entitete UN-a, gradonačelnike, nacionalne i lokalne donosioce odluka i kreatore politika, organizacije civilnog društva, akademske institucije i organizacije osoba s invaliditetom, kako bi razgovarali o pravcu daljeg uključivanja, pravednom i održivom razvoju. U okviru događaja biće pokrenut i predstavljen Glavni izvještaj o invalidnosti i razvoju. 

Prevela: Marina Vujačić 

Izvor: https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/dspd/idpd.html 

Pročitano 4587 put(a)

Back to top