petak, 31 mart 2017 13:50

BiH prva država koja UN-u nije predala odgovore

Written by

Bosna i Hercegovina je prva država koja nije predala odgovore na pitanja Komitetu Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom>Delegacija koju čine OSI iz raznih organizacija širom BiH, a koje učestvuju u okviru programa "MyRight" ("Moje pravo") prekjuče je prezentovala dijelove Alternativnog izvještaja, o primjeni Konvencije o pravima OSI, nakon čega ih je dočekala neprijatno vijest.

"Obaviješteni smo da državna delegacija koja izlazi pred UN nije dostavila odgovore na pitanja vezana za primjenu Konvencije. Dešavalo se da država pošalje prije isteka roka, ali ovo se nikada ranije nije desilo", kazala je Ana Kotur, članica BiH delegacije u Ženevi. Ona je istakla kako je BiH ovim pokazala da je njeni građani ne interesuju.

"Totalna nezainteresovanost da se učestvuje u procesu koji se tiče populacije OSI. Potpuno odsustvo želje za ostvarivanje naših prava i poštovanje ljudskog dostojanstva osoba s invaliditetom", rekla je Kotureva.

Reakcija na ovakav postupak nadležnih stigla je od izvjestioca UN-a, koji je odmah na početku svoga izlaganja rekao da je i više nego razočaran. BiH je Konvenciju o pravima OSI, UN-a i Opcioni protokol potpisala u martu 2010. godine i time preuzela obavezu da osobama s invaliditetom na cijeloj teritoriji države, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, omogući i osigura puno poštovanje i uživanje njihovih ljudskih prava.

Veliko je pitanje, kažu osobe s invaliditetom, šta bi u UN-u čuli da nisu imali priliku da pored zvaničnog državnog izvještaja o sprovođenju onvencije o njihovim pravima naprave i sami jedan Alternativni izvještaj.

"Cilj alternativnog izvještaja jeste da izvrši pritisak na državu BiH kako bi uložila više napora i svojim aktivnostima dovela do poboljšanja stanja poštovanja, zaštite i unapređenja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Da umjesto dosadašnjeg medicinskog, milosrdnog modela OSI  imaju model zasnovan na ljudskim pravima", kazala je Koturova.

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Crne Gore, koju čine: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - UMHCG (koordinator), Savez udruženja paraplegičara Crne Gore - SUPCG i Udruženje paraplegičara Pljevlja, Savez slijepih Crne Gore, Udruženje multiple skleroze Crne Gore, “Naša inicijativa”, NARDOS, i Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške - MERSP, će Alternativni izvještaj Komitetu podnijeti u julu ove godine. Tim povodom su predstavnice UMHCG Marina Vujačić i Miroslava-Mima Ivanović radi sastanka s članovima Komiteta u periodu 15. – 17. marta boravile u Ženevi, kako bi članovima Komiteta predložile pitanja koja treba da postave državi Crnoj Gori, odnosno njenim institucijama.

Pripremila: Anđela Miličić

Izvor: www. nezavisne.com

Pročitano 1571 put(a)

Back to top