ponedeljak, 18 mart 2019 22:39

Pod jednakim uslovima koristiti sadržaje koje kreira javna administracija

Autor:

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, potpisali su Memorandum o saradnji u okviru nedjelje Partnerstva za otvorenu upravu “Globalni poziv na akciju - uprava u službi građana”. Memorandum je potpisan i na Brajevom pismu. 

„Savremeno digitalno društvo mora se graditi na vrijednostima ravnopravnosti, inkluzivnosti, otvorenosti. Sve institucije treba da obezbijede jednake šanse svim građanima, a Ministarstvo javne uprave mora to da omogući u digitalnom svijetu“ – kazala je ministarka Pribilović nakon potpisivanja Memoranduma. 

Ona je saopštila da saradnja Saveza slijepih Crne Gore i Ministarstva javne uprave nije od danas i postoji od formiranja ovog ministarstva, od izrade prvih smjernica za e-pristupačnost. „Spaja nas jasna i iskrena želja, da sve osobe s invaliditetom, a, prije svega, osobe oštećenog vida, pod jednakim uslovima, koriste sadržaje koje kreira javna administracija u Crnoj Gori. U želji da ovo partnerstvo dodatno ojačamo, te da odgovornim i transparentnim odnosom stvorimo dodatnu vrijednost danas potpisujemo ovaj Memorandum o saradnji, u nadi da ćemo odmah nakon potpisivanja započeti zajedničke aktivnosti. Ovim Memorandumom obavezujemo se na saradnju koja, između ostalog, podrazumijeva inicijative u svim oblastima od zajedničkog interesa, otvoren i konstruktivan dijalog koji treba da rezultira uspješnim projektima i razmjenom iskustva“, kazala je ministarka Pribilović. 

„Potpisivanje Memoranduma o saradnji s Ministarstvom javne uprave i činjenica da se to dešava u okviru nedjelje obilježavanja Partnerstva za otvorenu upravu, siguran sam da je samo okvir kroz koji ćemo u narednom periodu realizacijom različitih inicijativa i aktivnosti, zajedničkim radom doći do inkluzivnijeg društva u Crnoj Gori i doprinijeti poboljšanju kvaliteta života osoba s oštećenim vidom, ali i osoba s invaliditetom uopšte“, kazao je Macanović. 

On je istakao da je pristupačnost informacija i, u okviru nje e-pristupačnost, jedna od prioritetnih oblasti u radu Saveza slijepih Crne Gore, te da vjeruje da će vrlo brzo imati dosta inicijativa i aktivnosti koji će podrazumijevati konkretizaciju onoga što je danas potpisano. 

„Podsjetiću da smo zajedničkom inicijativom i radom došli do dva važna dokumenta, a to su smjernice za e-pristupačnost web sadržaja i pristupačnost dokumenata. Vjerujem, i da ćemo kroz realizaciju ovog Memoranduma uspjeti da te smjernice vidimo i u praksi ne samo u okviru ostalih ministarstva, nego u okviru cijele javne uprave“ – kazao je Macanović. 

On je izrazio nadu da će se kroz realizaciju ovog memoranduma unapređivati zakonodavni okviru u funkcionisanju NVO, kako bi Savez slijepih i ostale organizacije osoba s invaliditetom mogle što lakše da realizuju svoje aktivnosti, a samim tim utiču na poboljšanje kvaliteta života svojih ciljnih grupa. 

Macanović je zaključio da potpisivanje Memoranduma treba da bude primjer drugim ministarstvima i drugim državnim organima, na koji način može i treba javna uprava da sarađuje sa civilnim sektorom i i organizacijama osoba s invaliditetom.

Izvor: http://www.mju.gov.me

 

 

Pročitano 1359 put(a)

Back to top