sreda, 19 oktobar 2022 10:39

Javni poziv za prijavu za psihosocijalnom podrškom za djecu i mlade s invaliditetom

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) poziva djecu i mlade s invaliditetom da se prijave za učešće na psihosocijalnim seansama koje imaju za cilj da doprinesu osnaživanju djece i mladih s invaliditetom za aktivno učešće u društvenom životu na teritoriji Glavnog grada.

Djeca i mladi s invaliditetom u Glavnom gradu su u nedovoljnoj mjeri uključeni u sve sfere društvenog života. Dugoročno korišćenje medicinskog modela pristupa prema mladima s invaliditetom, po kojima su mladi pasivni posmatrači svojih života, objekti kojima je potrebna posebna zaštita i briga o drugim osobama, dovelo je do brojnih problema za ovu populaciju, kao i do visokog nivoa izolacije i diskriminacije. Stoga smatramo da će kroz psihološku podršku biti samopouzdaniji i osnaženiji, što će uticati na stepen njihove uključenosti u zajednicu i adekvatnu komunikaciju s vršnjacima, što doprinosi smanjenju stepena diskriminacije OSI, prevenciji vršnjačkog nasilja i rizičnih oblika ponašanja.

U okviru realizacije projekta Ključ samostalnOStI, UMHCG prepoznaje značaj psihosocijalne podrške za djecu i mlade s invaliditetom, kako bi se podstakli da prevaziđu psihološke barijere u procesu prelaska u odraslo doba i započinjanju samostalnog života. Psihosocijalne seanse će analizirati sposobnost prepoznavanja i razumijevanja sopstvenih osjećanja, sposobnost izražavanja misli, osjećanja i ponašanja. 

Podrška će se pružiti u vidu individualnih psihosocijalnih seansi koje će doprinjeti samorealizaciji i povećanju samopouzdanja djece i mladih s invaliditetom. Na taj način, djeca i mladi s invaliditetom će se osnažiti da sami učestvuju u donošenju odluka koje ih se direktno tiču.  Podrška će biti pružena za najmanje petoro djece i mladih s invaliditetom, tako da predviđa po osam individualnih seansi za svakog.  

Direktne ciljne grupe ove aktivnosti su djeca i mladi s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove porodice, a indirektne: porodice i prijatelji djece i mladih s invaliditetom.

Za učešće na psihosocijalnim seansama mogu se prijaviti djeca i mladi s invaliditetom uzrasta od 15 do 30 godina. 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti najkasnije do 1. novembra 2022, dostavljanjem prijave na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom Prijava za psihosocijalnu podršku za djecu i mlade sinvaliditetom. 

Nakon dostavljenih prijava, svi kandidati/kinje će biti obaviješteni o detaljima i načinima sprovođenja aktivnosti.

Psihosocijalna podrška za djecu i mlade s invaliditetom realizuje se kroz projekat Ključ SamostalnOStI koji Udruženje mladih sa hedikepom Crne Gore (UMHCG) sprovodi uz finansijsku podršku Glavnog grada Podgorica.

Pročitano 756 put(a)

Back to top