ponedeljak, 25 mart 2019 13:46

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Za mlade s invaliditetom, bez barijera!

Autor:

 

Projekat "Za mlade s invaliditetom, bez barijera!" sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, a uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Osnovni cilj projekta "Za mlade s invaliditetom, bez barijera!", jeste poboljšanje položaja mladih s invaliditetom u Crnoj Gori, kroz primjenu socijalnog modela pristupa invaliditetu i kroz poštovanje i zastupanje ljudskih prava i filozofije samostalnog življenja, kao i podizanje svijesti šire društvene zajednice o pravima i potrebama osoba s invaliditetom. Specifični ciljevi projekta usmjereni su na: doprinos poboljšanju položaja OSI i njihovom aktivnijem učešću u zadovoljavanju potreba i većoj samostalnosti u svakodnevnom funkcionisanju kroz sprovođenje aktivnosti podrške, upoznavanje mladih s invaliditetom s prednostima samostalnog života i aktivnostima koje sprovodi UMHCG u cilju punog i efektivnog učešća i uključenosti u sve sfere društvenog života osoba s invaliditetom i podsticanja, osnaživanja i osamostaljivanja mladih s invaliditetom, odnosno poboljšanja kvaliteta njihovog života.

Sprovođenjem ovog projekta biće povećane mogućnosti za vaninstitucionalne oblike podrške i osnažene OSI za samostalno kretanje uz pomoć psa vodiča-pomagača i dostupnog prevoza "od vrata do vrata", povećana psihološka osnaženost, samopouzdanje, samoprihvatanje i samopoštovanje OSI, i biće podignuta svijest i vidljivost OSI, kao i informisanost šire javnosti u cilju poštovanja ljudskih prava OSI čime se omogućava učešće OSI i uključenost u društvenom životu.

 

Direktna ciljna grupa ovog projekta su osobe s invaliditetom, muškarci i žene, od 18 do 36 godina, posebno mladi s invaliditetom koji su se obrazovali u specijalnom sistemu obrazovanja, kao i u resursnim centrima, a kao indirektna ciljna grupa tu je šira društvena zajednica (mediji, porodice osoba s invaliditetom, pojedinci, institucije socijalne i dječje zaštite i obrazovanja, organizacije osoba s invaliditetom, građani).

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom.

Realizacijom aktivnosti ovog projekta motivisaćemo OSI da budu aktivnije i više uključene u život zajednice, kroz poboljšanje položaja OSI u Crnoj Gori koje će dovesti do njihovog većeg osamostljivanja.

Realizacija projekta traje devet mjeseci počev od 22.3.2019., a odobrena sredstva za realizaciju iznose 30.000,00€.

Pripremila: Ivana Bodganović 

Pročitano 2704 put(a)

Back to top