četvrtak, 09 januar 2020 14:56

Glavni grad nastavlja pružanje servisa personalne asistencije i medijacije u zajednici za OSI

Autor:

Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Ivan Terzić i generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak potpisali su Protokole  o saradnji u oblasti socijalne zaštite, kojim se konkretizuju zajedničke aktivnosti na pružanju usluga podrške za život u zajednici usmjerene na poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom, kroz projekte Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom i Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom.

Za oba servisa Sekretarijat za socijalno staranje opredijelio je ukupno 80.000 eura iz budžeta za 2020, što je 20.000 eura više nego prošle godine.

Protokoli predstavljaju nastavak saradnje, započete u 2018,  koja je trajala i tokom 2019,, kada je pored servisa personalne asistencije, od aprila mjeseca, započet i projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe s invaliditetom. Tokom dosadašnjeg perioda su prikupljena iskustva značajna za kvalitetan nastavak projekta.

Cilj Protokola je da konsoliduje i razvije odnose i saradnju Sekretarijata i Crvenog krsta, kako bi se zajednički unaprijedio položaj osoba s invaliditetom. Nastavljena je i saradnja, započeta u pilot-fazi projekta, s nevladinim organizacijama i udruženjima koja su prepoznata u radu iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom. Ove organizacije su dale svoj doprinos u odabiru korisnika za oba servisa, a na osnovu toga i u odabiru personalnih asistenata i biće aktivno uključene u ostale projektne zadatke. 

Na osnovu potpisanih protokola, Sekretarijat za socijalno staranje, u okviru projekta Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom finansira troškove radnog angažovanja osam personalnih asistenata, od čega šest sa punim radnim vremenom i dva sa polovinom radog vremena, dok kroz projekat Mobilni timovi – medijacija u zajednici za osobe sa invaliditetom obezbijediće se angažovanje mobilnog tima koji se sastoji od socijalnog radnika i psihologa za pružanje psihosocijalne podrške, kao i stručne i materijalne podrške u ostvarivanju prava lica s invaliditetom.

Preuzeto sa sajta Glavnog grada

Pročitano 1877 put(a)

Back to top