Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, u periodu 27 - 31. oktobra, je organizovalo Školu samostalnog života za osobe s invaliditetom u Ulcinju. Teorijska predavanja na Školi je pratio praktični…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, u periodu 28. - 31. oktobra organizuje Školu samostalnog života za osobe s invaliditetom. Škola će se održati u Ulcinju, u hotelu Karizma Hotels…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane stručne radnike/ce i saradnike/ce da se prijave za trening o personalnoj asistenciji koji će biti održan u periodu 12-14. novembra 2019. Trening…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva osobe s invaliditetom zainteresovane za korišćenje usluge personalne asistencije da se prijave za trening o personalnoj asistenciji koji će biti održan u periodu…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore poziva zainteresovane osobe s invaliditetom da se prijave za učešće u Školi samostalnog života koja će biti održana u periodu 27-31. oktobra 2019. Škola…
Projekat PonOSIti, ravnopravni, uključeni! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja. Opšti cilj projekta je poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori…
Omladinskim radnicima su potrebne edukacije i obuke o ophođenju, načinu rada i pružanju podrške mladima s invaliditetom, kako bi ih na adekvatan način i na ravnopravnim osnovama uključili u rad…
sreda, 05 jun 2019 06:29

OMLADINSKA POLITIKA JE I MOJA POLITIKA!

Autor:
Mladi i aktivizam Prema novom Zakonu o mladima koji je stupio na snagu 12. aprila 2019, mladima se smatraju osobe od navršenih 15 do 30 godina života. Omladinska politika, po…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u četvrtak 6. juna 2019. s početkom u 10.00 časova u Svečanoj sali Pravnog fakulteta UCG u Podgorici organizuje radionicu za omladinske radnike/ce o…
Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u četvrtak 23. maja 2019. s početkom u 10.00 časova u prostorijama Pravnog fakulteta UCG u Podgorici organizuje radionicu za omladinske radnike/ce o izjednačavanju…

Back to top