sreda, 29 maj 2024 11:29

Predstavljen projekat Muzeji za sve: Put ka pristupačnijim muzejima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

Written by

Opšti cilj projekta je doprinos unaprjeđenju rada institucija kulture u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini povećanjem socijalne inkluzije ranjivih grupa u kulturnom i kreativnom sektoru.

NVO Kulturni centar Homer danas je u Evropskoj kući u Podgorici organizovao uvodnu konferenciju posvećenu prezentaciji projekta: Muzej za sve Put ka pristupačnijim muzejima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Kako ističu iz Media Biro-a, konferencija je organizovana sa ciljem informisanja javnosti o planiranim aktivnostima, ciljevima i rezultatima projekta koji se sprovodi u partnerstvu sa JU Bibliotekom za slijepe Crne Gore i Udruženjem Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva.

Koordinatorka projekta Anja Zagorac rekla je da projekat svoje utemeljenje ima u statistici, jer jedna od društvenih grupa koja najmanje posjećuje muzeje u naše dvije zemlje su upravo osobe sa invaliditetom.

Opšti cilj projekta je doprinos unaprjeđenju rada institucija kulture u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini povećanjem socijalne inkluzije ranjivih grupa u kulturnom i kreativnom sektoru. Specifični cilj je doprinos poboljšanoj fizičkoj i kulturnoj dostupnosti za osobe sa invaliditetom muzejima i muzejskim zbirkama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, kazala je Zagorac.

Ona podsjeća da su Crna Gora i BiH ratifikovale Konvenciju Ujedinjenih Nacija o pravima lica sa invaliditetom, te ćemo se svi usaglasiti da je krajnje vrijeme da osiguramo uslove da institucije kulture postanu pristupačne za sve građane.

Kako dodaju, trajanje realizacije projekta je 18 mjeseci, a ukupan budžet je 95.970 eura. Kada je riječ o muzejima iz Crne Gore, projektu su se priključili Prirodnjački muzej Crne Gore, Zavičajni muzej Pljevlja, Polimski muzej Berane, Narodni muzej Crne Gore i Muzeji i galerije Podgorice. Ustanove iz BiH koje će biti dio ovog projekta su Historijski muzej BiH u Sarajevu, Umjetnička galerija BiH u Sarajevu, Muzej Hercegovine iz Trebinja i Muzej grada Mostara.

Predstavnica Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine Amila Džebo, kazala je da su vrlo ponosni što je njihovo iskustvo i znanje koje su stekli u prethodnom periodu prepoznato od partnera Kulturnog centra Homer i JU Biblioteke za slijepe Crne Gore i što su uključeni u ovom projektu.

Aktivnosti koje će se realizovati u ovom projektu osiguravaju obavezujuću participativnost osoba sa invaliditetom jer sve što se tiče uživanja prava osoba sa invaliditetom i omogućavanja pristupačnosti, i same osobe sa invaliditetom moraju biti uključene, jer i pokret osoba sa invaliditetom kaže Ne o nama, bez nas. Istakla bih i doprinos mladih studenata koji će kroz svoje radove učiniti ove naše rezultate projekta jako opipljivim, vidljivim i korisnim, navela je Džebo.

Zadovoljstvo zbog značajne uloge koju će Biblioteka za slijepe Crne Gore kao partner imati u ovom projektu izrazio je direktor te javne ustanove Božidar Denda.

Imamo značajne aktivnosti na planu pospješivanja uslova za inkluzivnost ustanova kulture u Crnoj Gori i uopšte kulturnog sektora za sve građane. Inkluzivnost podrazumijeva da svi potencijalni posjetioci kulturnih sadržaja imaju jednake mogućnosti da uživaju u izložbama kada su u pitanju muzeji i bilo kom drugom kulturnom sadržaju od značaja koji se predočava najširim mogućim kulturnim krugovima, naveo je Denda.

Projekat Muzej za svePut ka pristupačnijim muzejima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini podržao je UNESCO u okviru zajedničkog projekta CC4WBsKultura i kreativnost za Zapadni Balkan, te se prisutnima na konferenciji obratila i koordinatorka projekta ispred UNESCO-a Renata Redeka.

Iz ugla UNESCO-a se nadamo da ćemo nakon implementacije ovog projekta na terenu imati jednu poboljšanu situaciju kada su osobe sa invaliditetom u pitanju. Kroz ovaj projekat će biti angažovano jako puno ljudi koji će pomagati u implementaciji, a koji su upravo kategorija osoba sa invaliditetom. To je jedan jako dobar, kreativan, inovativan pristup. Želim vam puno sreće i da vidimo promjenu na terenu, navela je Redeka.

Veliki značaj ovog projekta prepoznalo je i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, te je današnjoj konferenciji prisustvovala i predstavnica Službe za poslove UNESCO-a pri tom ministarstvu, Tijana Vujović.

Kulturna politika unaprjeđenja pristupačnosti je tematika na čijem poboljšanju se konstantno radi, prepoznajući kulturu i umjetnost kao temelj socio-ekonomskog razvoja svakog uspješnog društva u čijem učešću svi imaju pravo, bez obzira na pol, identitet, kulturnu pripadnost ili invaliditet. U tom smislu smatramo da je ovaj projekat od izuzetne važnosti jer se njim jača regionalna saradnja, promoviše pristupačnost kulturnih sadržaja, osigurava finasnijska i tehnička podrška i podstiče uspostavljanje privatno-javnih partnerstava u kulturnom i kreativnom sektoru, navela je Vujović.

Na samom kraju konferencije upriličeno je potpisivanje memoranduma o saradnji NVO Kulturnog centra Homer sa odabranim muzejima, fakultetima i udruženjima osoba sa invaliditetom koji će zajedno raditi na ovom projektu.

 

Izvor: Portal Analitika

Pripremila: Dajana Vuković

Pročitano 180 put(a)

Back to top