subota, 21 jul 2018 10:02

Od ponedeljka 23. jula počinju prijave građana za program 1000 plus

Autor:

Vlada je raspisala javni poziv za učešće građana u trećoj fazi projekta Hiljadu plus, koji omogućava kupovinu stanova po povoljnijim uslovima.

 

Predavanje zahtjeva bankama počeće u ponedjeljak 23. jula i trajaće do 13. avgusta, u periodu od 8.30 do 15 časova. Dokumentacija se predaje u CKB-u, Erste, Lovćen, NLB-u i Sosijete ženeral banci. Podnosilac dobija potvrdu o predaji zahtjeva sa naznačenim danom, satom i minutom predaje i kodom zahtjeva. Komercijalne banke će vršiti predkvalifikaciju i provjeru kreditne sposobnosti i ostalih uslova podnosilaca zahtjeva, na osnovu redosljeda podnošenja. Podnosioci zahtjeva kojima banke odobre kreditno zaduženje, po naknadnoj provjeri dokumentacije od projektnog odbora, dobijaju vaučer, koji obavezno sadrži informaciju o iznosu maksimalnog kreditnog zaduženja i strukturi stambenog objekta.

Imalac vaučera sa odabranim ponuđačem zaključuje predugovor o kupovini stana koji je na listi ponuđenih stambenih objekata. Važenje vaučera je ograničeno na 60 dana od dana izdavanja, i u tom periodu se može sklopiti predugovor. Rok važenja vaučera može da se produži odlukom Projektnog odbora, ali ne duže od 45 dana. Ako se vaučer ne iskoristi za to vrijeme, korisnik se isključuje sa rang liste, a prvi naredni sa liste čekanja zauzima njegovo mjesto.

Visina kamatne stope na godišnjem nivou iznosi 2,99 odsto fiksno za cijenu kvadrata stana do 1.100, a rok otplate je 20 godina. Vrijednost projekta je do 20 miliona eura, a finansira se aranžmanom sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope.

Zahtjev za dodjelu kredita i spisak neophodne dokumentacije su dostupni na sajtovima www. mrt.gov.me i www.1000plus. me, na kojem će biti objavljena i lista predatih zahtjeva i konačna rang lista korisnika projekta. Tokom prethodne dvije faze projekta 809 domaćinstva, odnosno 2.149 građana su riješili stambeno pitanje.

U nastavku slijedi redosled koraka:

1.  Popunjen zahtjev za dodjelu dugoročnog hipotekarnog kredita, koja je objavljen na sajtu, i dostupan u filijalama banaka koje učestvuju u Projektu;

2.   Uvjerenje o prebivalištu u Crnoj Gori za svakog člana porodičnog domaćinstva;

3.  Kopija biometrijske lične karte za podnosioca zahtjeva i punoljetne članove porodičnog domaćinstva ili uvjerenje o crnogorskom državljanstvu za podnosioca zahtjeva ili članove porodičnog domaćinstva koji posjeduju stare isprave;

4.   Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove porodičnog domaćinstva;

5.   Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne parove;

6.   Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za podnosica zahtjeva, odnosno za sve punoljetne članove domaćinstva koji nisu vjenčani;

7.  Za podnosioca zahtjeva i sve odrasle članove porodičnog domaćinstva, potvrda o zaposlenju izdata od strane poslodavca s navedenim primanjima za vremenski period od prethodna tri mjeseca;

8.  Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da nema u posjedu stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita;

9.   Ovjerenu Saglasnost podnosioca zahtjeva za obradu ličnih podataka u Projektu 1000+ radi pribavljanja podataka od Uprave za nekretnine Crne Gore;

10. Ovjerena izjava svakog člana porodičnog domaćinstva da nema u posjedu stambenu jedinicu na teritoriji Crne Gore ili nema u susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori, u poslednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu kredita u poslednje tri godine;

11.  Ovjerenu Saglasnost za obradu ličnih podataka u Projektu 1000+ za svakog člana porodičnog domaćinstva radi pribavljanja podataka od Uprave za nekretnine Crne Gore; ;

12   Izjava o kućnoj zajednici i broju članova porodičnog domaćinstva;

13.  Za zaposlene u javnom sektoru, potvrdu izdatu od poslodavca da zaposleni nije riješio stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave do dana pokretanja postupka dodjele kreditnih sredstava;

14.  Za zaposlene u javnom sektoru ovjerenu Izjavu zaposlenog da nije rješavao stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog organa lokalne samouprave;

15.  Za nezaposlene punoljetne članove domaćinstva koji su prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje potrebno je dostaviti potvrdu Zavoda za zapošljavanje a za lica koja su na školovanju, potvrdu o školovanju.

 

Izvor: http://www.1000plus.me/

Pripremila: Marina Vujačić

 

Pročitano 3413 put(a)

Back to top