petak, 29 april 2022 07:02

Škola diskriminisala osobu s invaliditetom

Written by

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je bjelopoljska Srednja stručna škola (SSŠ) izvršila diskriminaciju po osnovu invaliditeta prilikom izbora nastavnika na jednom od konkursa.

Podnosilac je podnio pritužbu da je SSŠ izvršila diskriminaciju po osnovu invaliditeta. Od devetoro prijavljenih na konkurs, on je bio jedan od tri kandidata koji je ispunjavao uslove. U radni odnos primljena je kandidatkinja koja je, u međuvremenu, odustala od radnog mjesta ali je potom mjesto popunila osoba koja nije ispunjavala uslove konkursa, odnosno nije posjedovala licencu za rad u vaspitno obrazovnoj ustanovi, što je konstatovala i Uprava za inspekcijske poslove (UIP).

Podnosilac pritužbe uz konkursnu dokumentaciju nije dostavio rješenje o utvrđivanju invaliditeta, ali iz institucije Zaštitnika navode da je upravi škole u trenutku donošenja odluke o izboru po raspisanom konkursu bilo poznato da je on lice sa invaliditetom.

Iz SSŠ su kazali da je po odustajanju izabrane kandidatkinje na konkursu odlučeno da nastavu privede kraju nastavnica koja je već bila zaposlena, pošto je imala obavezu zaključivanja ocjena,a cijelo prvo polugodište je predavala djeci,te da je samim tim posao znatno olakšan, u odnosu na opciju da se zaposli novo lice,svega nekoliko dana prije završetka polugodišta. Iz škole su dodali da je po ukazivanju UIP raskinut radni odnos sa nastavnicom.

Zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić ističe da poslodavac "pored obaveze da zaposli lice sa invaliditetom kada svojim aktom utvrdi radna mjesta za zapošljavanje tih lica, ima obavezu da sa dužnom pažnjom vodi računa o zastupljenosti lica sa invaliditetom i kada zapošljava pod opštim uslovima na otvorenom tržištu rada, kao što je to slučaj u ovom predmetu. "Ove obaveze poslodavac ne može biti oslobođen sve dok prijavljeno lice sa invaliditetom ima jednake ili bolje kvalifikacije, stručne ili radne sposobnosti nego lice bez invaliditeta, ističe se u mišljenju.

Zamjenica zaštitnika je u konkretnom slučaju utvrdila da se nije postupilo ni po Ustavu Crne Gore, kao ni po Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Škola je, takođe, bila dužna da podnosiocu pritužbe dostavi odluku o izboru kandidata sa jasnim i potpunim obrazloženjem, u kojem su navedeni razlozi koji su vršioca dužnosti direktora opredijelili za donošenje odluke, sa poukom o pravnom sredstvu.

Neobrazloženom odlukom o izboru kandidata/kinje podnosilac pritužbe je onemogućen da se upozna sa razlozima zbog kojih nije izabran, što ga je u bitnom ograničilo da protiv odluke uloži pravno sredstvo. Navedeni nedostaci u odlučivanju uslovili su suštinsku povredu prava na štetu podnosioca pritužbe, navodi se u mišljenju.

Jedna od preporuka školi je da zaposli lice sa invaliditetom ukoliko ima jednake ili bolje kvalifikacije, stručne ili radne sposobnosti nego lice bez invaliditeta. Preporuka bjelopoljskoj SSŠ je i da ubuduće odluke o izboru kandidata zasniva na jasnom i potpunom obrazloženju razloga za donošenje odluke, čime bi se izbjegla proizvoljnost i omogućilo kandidatima da shvate suštinske razloge na temelju kojih je donijeta odluka i ukoliko su nezadovoljni djelotvorno ostvare pravo na žalbu.


Izvor: Vijesti

Priredila: Anđela Miličić

Pročitano 862 put(a)

Back to top