utorak, 01 septembar 2015 13:33

Na Cetinju učili kako se kreativnošću dolazi do posla

Autor:

Udruženje paraplegičara Cetinje u sklopu projekta ,,Kreativnošću do posla'' podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću orgamizovalo je okrugli sto na temu: ,,Važnost edukacije i zapošljavanja OSI'', na Ivanovim Koritima, u Hotelu Mont-Rosa. 31. 08. 2015. godine. Na okruglom stolu dodijeljene su  diplome polaznicima obuke Grafičkog dizajna i predstavljena je i Info-brošura na temu: ,,Važnost edukacije i promovisanja zapošljavanja OSI''.

„Okrugli sto je bio osmišljen, ne samo kao promovisanje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i postignućima naših članova,  već kao i  jednodnevni izlet uz druženje i muziku naših članova sa prijateljima našeg Udruženja, u ugodnom ambijentu Ivanovih korita i Hotela Monte-Rosa, koji je prilagođen licima sa invaliditetom“, naveo je Dejan Tmušić, Predsjednik Udruženja.

Predavač Petar Kovačević grafički dizajner, uručio je zahvalnice učesnicima obuke i tom prilikom je pohvalio entuzijazam i motivisanost mladih članova udruženja, na sticanju vještina iz grafičkog dizajana, vjerujući da će postignuti rezultati voditi ka krajnjem cilju, tj.  lakšem zapošljavanju ovih osoba.

Nakon oficijalnog dijela Udruženje paraplegičara Cetinje, uz zvuke gitare Veska Vukovića, provelo je prelijep dan, sa članovima i prijateljima Udruženja, u ugodnom ambijentu Hotela Monte rosa. 

 

Ciljevi projekta:

  • unaprjeđenje nivoa znanja OSI u Prijestonici Cetinje iz oblasti grafičkog dizajna;
  • povećati nivo svijesti medija i javnosti o važnosti usavršavanja i zapošljavanja OSI; 
  • unaprijeđenje nivoa znanja svih zainteresovanih strana o adekvatnoj primjeni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
  • povećati motivisanost poslodavaca lokalne samouprave na zapošljavanju OSI;
  • povećanje nivoa svijesti građana o važnosti edukacije i zapošljavanja OSI.

Ciljne grupe projekta su:

6 članova Udruženja paraplegičara Cetinje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Prijestonica Cetinje.

Krajnji korisnici su:

Lokalna zajednica, poslodavci, porodice OSI, sva lica sa  invaliditetom u Prijestonici.

Glavne aktivnosti projekta su:

- Organizovanje Obuke - Osnovni principi grafičkog dizajna- Prepress’’ za 6 članova Udruženja;

- Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI;

- Dodjela diploma  polaznicima obuke grafičkog dizajna,

- Izrada lifleta na temu važnosti edukacije i promovisanja zapošljavanja OSI.

... 

Udruženje paraplegičara Cetinje je članica ,,Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore“, Članica kolicije: ,,Saradnjom do cilja“, a na loklanom nivou članica koalicije,,Uvijek s nama o nama“, zajedno sa Udruženjem lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore.

 

Pripremila: Marina Vujačić 

Izvor: Obavještenje Udruženja paraplegičara Cetinje 

Pročitano 1651 put(a)

Back to top