ponedeljak, 27 mart 2023 09:24

Omogućiti unaprjeđenje digitalnih vještina kod OSI

Written by

„Kako bi osobe s invaliditetom (OSI) mogle da unaprijede znanja i vještine koje su preduslov kvalitetnog pristupa obrazovanju i zaposlenju gotovo na svakom radnom mjestu, potrebno im je u kontinuitetu pružati programe namijenjene digitalnim i informatičkim vještinama, koji će biti praktični i koji će se izvoditi, uz pristupačne metode i sredstva, strateški i planski, odnosno sadržaje kako bi sve kategorije OSI mogle biti uključene“, ključni je zaključak Kursa računara za osobe s invaliditetom.

Zbog brojnih prepreka u sistemu obrazovanja i načina na koji se osobe s invaliditetom uključuju u proces obrazovanja, obrazovni profil osoba s invaliditetom nije usklađen s potrebama tržišta rada (savremenim zanimanjima) zbog čega mnogi od njih informatičke i digitalne vještine stiču tek na radnom mjestu, što je neodrživo i u ekonomskom i svakom drugom smislu, zauzimaju „neprivlačna“ radna mjesta bez mogućnosti napretka, te kratkoročno neisplativo za poslodavce koji, logično, rezultate žele odmah.  

Kako veliki broj OSI nije stekao ključne vještine, prije svega informatičke vještine, nužno potrebne za uključivanje na tržište rada, posebno u administrativnim zanimanjima, Kursom je bilo predviđeno da se polaznici/ce informatički obrazuju, kako bi bili/e konkurentniji/e na tržištu rada i novostečena vještine rada na računaru uspješno primijenili/e i napredovali/e u zaposlenju.

Osnovni nivo kursa računara Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) je organizovalo za pet osoba s invaliditetom (OSI) u trajanju od tri mjeseca, počev od 20. decembra 2022. u saradnji sa Društvom za zapošljavanje, obrazovanje odraslih, organizovanje i izvođenje profesionalne rehabilitacije – ZOPT, a obuhvatio je osposobljavanje za korišćenje programskog paketa: Računari i informacione tehnologije, Operativni sistem (Microsoft Windows) i Obradu teksta (Mikrosoft Word) i Internet i komunikacije (Microsoft Internet Explorer i Microsoft Outlook Express). Po završetku Kursa, realizovana je završna provjera znanja i vještina polaznika/ca. 

Stečeno znanje i vještine, polaznika/ce koji/e su uspješno savladali/e Kurs računara i zadovoljili/e postavljene standarde, verifikovano je putem dokaza o stečenim znanjima i vještinama, kroz dodjelu potvrde - uvjerenja prepoznatog na tržištu rada. Polaznici/ce su bili/e veoma motivisani/e, pokazivali/e interesovanje za napredne vještine rada na računaru, a neki/e polaznici/ce i porast motivacije za zapošljavanje.

Kurs se realizovao u okviru grant projekta Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 virusa i budućih kriza kojim koordinira Crveni krst Crne Gore i Crveni krst Srbije, a koji je podržan od strane Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Pročitano 761 put(a)

Back to top