četvrtak, 17 septembar 2015 14:26

OSI moraju biti neizostavan dio radnog tima

Autor:

Iskustvo Ire Adilagić potvrđuje da osobe s invaliditetom itekako imaju svoje mjesto u svakom radnom timu. Ira Adilagić je osoba sa oštećenjem sluha, asistentkinja je u okviru projekta "Conecting creativly" - (Kreativna konekcija). Projekat se odnosi na povezivanje muzeja, škola, teatara i filma iz Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, a Ira svakodnevno asistira u organizovanju aktivnosti u okviru projekta, obavlja administrativni dio posla, organizovala je razmjene, posjete školama. Od dobi od godinu dana kao posledicu od temperature ima oštećenje sluha. Ne čuje visoke frekvencije, a jako dobro čita s usana.  Školovala se u redovnoj osnovnoj školi, završila je Gimnaziju, a sada je na master studijama psihologije.

 "Možda će da zvuči čudno ali sam u osnovnoj školi bila posmatračica predstave - sjedjela sam u prvoj klupi posmatrala ljude oko mene, postavljala sam mnogo pitanja, tražila objašnjenja,  a odgovore na to mogla je dati samo psihologija. I kada sam prvi put čula za zanimanje psihologa, znala sam da je to nešto čime se želim baviti" istakla je Ira. Do saradnje sa Britiš Kansilom je došlo sasvim spontano, Ira je željela da unaprijedi sopstveno znanje engleskog jezika, a osoblju se ukazala prilika da je angažuju kao predavačicu na temu jednakih prilika i različitosti, u okviru timskog treninga.

 "Ira je pokazala svoje vještine od samog starta. Naš tim je naučio prilagoditi se različitim stilovima rada, a u slučaju Ire brzo smo naučili specifičnosti da nas vidi licem u lice kada razgovaramo", objasnila je direktorica British Councila (Britanski Savjet). Njena inspirativna i krajnje zanimljiva priča, ostavila je utisak na čitav tim. Ako uzmemo u obzir da nove riječi ili čitanje nije mogla da nauči kao sva ostala djeca slušanjem, vrlo je interesantno i njeno dobro poznavanje engleskog jezika. Ira je duboko svjesna problematike zapošljavanja osoba s invaliditetom, smatra ja ovaj segment problema prati cjelokupnu sliku zapošljavanja i da je ne treba posebno izdvajati. "Težimo ka izjednačavanju mogućnosti i položaja svih u društvu i zbog toga smatram da sve situacije trebamo posmatrati jednako. U mnogim segmentima našeg sistema postoje razni propusti, koji se svakako moraju rješavati, a najvažniji su neprilagođeni uslovi za rad osoba s invaliditetom. Nažalost, živimo u sistemu u kojem društvo nije dovoljno osviješteno o tome, i mi svakim svojim djelovanjem i pristupom trebamo slati poruke o potrebnim i željenim promjenama”, kaže ona.

I upravo zbog toga poručuje osobama s invaliditetom da moraju biti prisutne i vidljive svakodnevno u našem društvu, i  isticati se svojim sposobnostima  i mogućnostima, kako bi se predrasude i stereotipi razbijali, a društvo motivisalo na drugačiji pristup osobama s invaliditetom u pogledu prava na rad.

Sličnu poruku šalju i iz tima čiji je Ira sastavni dio. "Ako izađemo iz okvira predrasuda i pružimo jednake prilike svim potencijalnim kandidatima za posao, sigurna sam da ćemo uskoro otkriti da osobe s invaliditetom često imaju razvijene vještine i sposobnosti na nivou istom ili često i višem od ostalih kandidata.  Na taj način kreiramo kvalitetnije i raznovrsnije timove, istovremeno jačajući svijest o važnosti inkluzije i demistifikaciji osoba sa invaliditetom”, naglašava direktorica British Councila.

 

Izvor: Diskriminacija.ba

Pripremila: Ivana Bogdanović

Pročitano 1436 put(a)

Back to top