nedelja, 15 maj 2016 15:22

Motivaciona radionica sa studentima s invaliditetom i njihovim porodicama

Autor:

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, danas, 15. maja, u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore, organizuje motivacioni trening sa studentima s invaliditetom i njihovim porodicama u cilju razmatranja uslova za studente s invaliditetom u procesu obrazovanja i zapošljavanja, kao i u prelaznom periodu – tranziciji od procesa obrazovanja ka zapošljavanju, informisanja studenata o njihovim mogućnostima prilikom zapošljavanja i podsticanja za traženje posla, kao i pružanja podrške njihovih porodica u tom procesu.

Treningu prisustvuje oko 20 učesnika, studenata i njihovih roditelja i najbližih članova porodice. S njima razgovaraju treneri Udruženja mladih sa hendikepom u ulozi fasilitatora, a neke od tema koje se obrađuju, odnosno odgovora koji se zajednički traže odnose se na to kako prepreke pretvoriti u mogućnosti, da li se srijećemo s izazovima ili koristimo izgovore, samo/procjena i samo/poštovanje, očekivanja i/li inicijativa, da li težiti ka obrazovanju ili znanju, koliko je važna podrška porodice, vršnjaka, kolika je uloga i odgovornost u ovom procesu pojedinaca, a kolika institucija.


Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, danas, 15. maja, u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore, organizuje motivacioni trening sa studentima s invaliditetom i njihovim porodicama u cilju razmatranja uslova za studente s invaliditetom u procesu obrazovanja i zapošljavanja, kao i u prelaznom periodu – tranziciji od procesa obrazovanja ka zapošljavanju, informisanja studenata o njihovim mogućnostima prilikom zapošljavanja i podsticanja za traženje posla, kao i pružanja podrške njihovih porodica u tom procesu.

Treningu prisustvuje oko 20 učesnika, studenata i njihovih roditelja i najbližih članova porodice. S njima razgovaraju treneri Udruženja mladih sa hendikepom u ulozi fasilitatora, a neke od tema koje se obrađuju, odnosno odgovora koji se zajednički traže odnose se na to kako prepreke pretvoriti u mogućnosti, da li se srijećemo s izazovima ili koristimo izgovore, samo/procjena i samo/poštovanje, očekivanja i/li inicijativa, da li težiti ka obrazovanju ili znanju, koliko je važna podrška porodice, vršnjaka, kolika je uloga i odgovornost u ovom procesu pojedinaca, a kolika institucija.Na treningu su se čula vrlo slična razmišljanja i iskustva studenata i njihovih porodica, načini na koje se prevazilaze prepreke, ko ih najčešće stvara i odakle potiču, nedostatku sistemske podrške i lošim zakonskim rješenjima, te nepružanju jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i nekada naporima, ulaganjima i žrtvovanju koje se podnosi od strane samih osoba s invaliditetom. i njihovih porodica u cilju postizanja ravnopravnosti, obrazovanja, zapošljavanja i osamostaljivanja.  U tom smislu konstatovana je neophodnost mnogo veće, i prije svega sistemske podrške od strane institucija kako državnih, tako i obrazovnih, samog nastavnog kadra, poslodavaca. Istaknuta je i važnost vršnjačke podrške i edukacije još od najranijeg uzrasta, te važnosti većeg angažovanja obrazovnih institucija i donosilaca odluka u proces edukacije,  prihvatanja i ličnog usavršavanja.

Trening se sprovodi u okviru partnerskog projekta Trans2Work kojeg finansira Evropska Komisija posredstvom programa ERASMUS+. Koordinator projekta je Univerzitet Makedonija iz Soluna, a crnogorski partneri su Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Zavod za zapošljavanje Crne Gore i UMHCG.

Ciljevi ovog trogodišnjeg projekta su:

- identifikovati i analizirati potrebe poslodavaca i studenata s invaliditetom;

- kreirati web platformu koja će pomoći:

a) poslodavcima da identifikuju adekvatne osobe za specifična radna mjesta, i koja će biti dizajnirana da zadovolji specifične zahtjeve poslodavaca;

b) studentima s invaliditetom da identifikuju svoja interesovanja i obrazovne potrebe;
- izraditi portal koji će na nivou svake partnerske zemlje elektronski povezivati poslodavce, osobe s invaliditetom i lica koja će biti odgovorna za razvoj obrazovnih programa za osobe s invaliditetom;
- informisati stejkholdere putem seminara, radionica, informativnih brošura i/ili elektronskog materijala o postojanju i korišćenju ove platforme;

- obučiti nastavni kadar, poslodavce i studente s invaliditetom da upravljaju svojom karijerom;
- ojačati ulogu karijernih centara i definisati ulogu mentora;

- informisati poslodavce o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom;

- povećati svijest i motivisati poslodavce da uzmu učešća u tranziciji studenata s invaliditetom ka tržištu rada i povećati zapošljivost ove kategorije studenata.

 

Pripremila: Jelena Mrdak, koordinatorka projekta ispred UMHCG

Pročitano 1631 put(a)

Back to top