petak, 29 septembar 2017 10:32

"Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju"

Autor:

Zapošljavanje osoba s invaliditetom je važan segment njihovog funkcionisanja, a doprinos da se stanje u Nikšiću po tom pitanju poboljša može dati svako od nas, kao individua za sebe i na sebi svojstven način. Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić je dalo svoj doprinos  kroz projekat „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju“ finansijski podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Poboljšanje konkurentnosti mladih osoba s invaliditetom postignuto je kroz obuku  za poslovnog administratora, radionice za psihosocijalno osnaživanje učesnika, zapošljavanje učesnika projekta, ali i uticaj na poslodavce i njihove stavove. Edukacija ili informisanje kako korisnika tako i poslodavaca je put do poboljšanja položaja mladih osoba s invaliditetom u oblasti zapošljavanja. Pohađanjem obuke za poslovnog administratora, korisnici projekta su stekli neophodna teorijska znanja i praktične vještine potrebne za obavljanje administrativnih poslova. Sa druge strane, informisanjem poslodavaca o temama iz oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom uticali smo na promjene njihovih stavova i razbijanje predrasuda o osobama s invaliditetom.Da u  Nikšiću postoje primjeri dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom pokazali su privredni  subjekti u kojima su učesnici projekta bili radno angažovani, a kojima dugujemo posebnu zahvalnost.

Vjerujemo da smo aktivnostima projekta dali doprinos poboljšanju stanja u oblasti zapošljavanja osoba s invaliditetom, psihološkom osnaživanju mladih osoba s invaliditetom i pozitivnijim stavovima poslodavaca  o toj temi i sl.  Kapaciteti i potencijali određene osobe teško će doći do izražaja ukoliko  motivacija izostane.  Sposobnosti daju rezultat jedino udružene sa motivisanom i snažnom ličnošću.Psihološki osnaženi i motivisani mladi ljudi prikazali su kroz radno angažovanje da imaju kapaciteta i znanja da obavljaju određene poslove kao i osobe bez invaliditeta. Sve što je za to potrebno je prihvatanje sebe i drugih onakvim kakvi jesmo bez predrasuda i nelagode.

 

Pripremila: Svetlana Radović

Pročitano 1456 put(a)

Back to top